Komprimujte obrázok za niekoľko sekúnd.

 

Zmeňte jednoducho veľkosť súboru pomocou nášho online editora fotografií tak, ako vám vyhovuje, bez zníženia kvality obrázka.

Zmenšite veľké obrázky a zjednodušte prácu s nimi.

Rýchla komprimácia obrázka.

nahratie obrázka

1. Nahrajte obrázok vo formáte JPG alebo PNG.

stiahnutie obrázka

2. Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť spustite nástroj na komprimáciu.

jazdec

3. Na úpravu veľkosti súboru použite jazdec Kvalita obrázka.

stiahnutie obrázka

4. Obrázok si stiahnite.

Vyberte si veľkosť súboru.

Pri posielaní obrázkov e-mailom alebo ich zverejňovaní na internete musíte často obmedzovať ich veľkosť. Použite nástroj na zmenu veľkosti a získajte pomocou neho presne požadovanú veľkosť.

Zmena veľkosti obrázka ženy cvičiacej v prístave jógu

Udržujte vysokú kvalitu obrázkov.

Pred uložením obrázka skontrolujte, či je jeho kvalita hodnotená ako dobrá, lepšia alebo najlepšia. Zobrazí sa automatické varovanie, ktoré vám pomôže zachovať kvalitu obrázka alebo obmedziť jej stratu.

Plne naložené mini auto jazdiace v horách – komprimovaný obrázok

Zachovajte priehľadnosť obrázka.

Odstráňte pozadie obrázka a uložte ho v bezstratovom formáte PNG. Zachová sa tak priehľadné pozadie a vysoká kvalita obrázka, pričom veľkosť súboru sa skomprimuje.

Zákazníčka na priehľadnom pozadí – súbor na stiahnutie vo vysokej kvalite

Chcete začať komprimovať súbory?