Pridaním efektu svetelného odlesku váš obrázok dostane umelecký punc.

 

V našom bezplatnom online editore fotografií môžete niekoľkými klikmi pridať do svojich fotografií filter so svetelnými odleskami alebo efekt svetelných lúčov.

Toto prekrytie v Adobe Photoshope použite na pridanie svetelných lúčov ku akejkoľvek fotografii.

Postup pridávania svetelných odleskov v Adobe Photoshop Expresse.

nahratie obrázka

1. Nahrajte obrázok vo formáte JPG alebo PNG.

výber

2. Vyberte efekt svetelných odleskov.

prekrytie

3. Použité prekrytie zarovnajte a upravte intenzitu filtra.

stiahnutie obrázka

4. Obrázok si stiahnite.

Úprava a nastavenie polohy svetelných odleskov.

Efekt svetelných odleskov vznikne na obrázkoch zvyčajne vtedy, keď slnečný lúč alebo jasný zdroj svetla dopadne na šošovky vášho fotoaparátu a roztriešti sa, čím vytvorí efekt svetelného výbuchu. Na použitie tohto efektu teraz stačí jediné kliknutie. Jeho jas môžete nastaviť jazdcom a posunúť ho tak, aby lepšie dotváral prostredie.

Obrázok dúhy s efektom svetelných odleskov

Vyskúšajte použitie efektu slnečných odleskov so starobylým tónovaním.

Pridajte estetiku do fotografií vytvorených analógovým fotoaparátom použitím vrstvy s efektom svetelných odleskov a filtra Vineta. Oba použité efekty upravte a premeňte svoj digitálny obrázok na retrosnímku.

Efekt vinety so svetelnými lúčmi na obrázku púšte

Rýchlo a kreatívne upravujte.

Kreatívny efekt dosiahnete posúvaním svetelných odleskov na fotografii. Dolaďte svoj obrázok použitím ďalších dostupných vysokokvalitných nástrojov na úpravy v editore fotografií, akými sú nástroje orezania, zmeny veľkosti či ladenia.

Fotografia skalných formácií s efektom intenzívneho svetelného odlesku

Ste pripravení použiť prekrytie svetelnými lúčmi?