InCopy icon

InCopy

InCopy umožňuje autorom a editorom štylizovať text, sledovať zmeny a robiť jednoduché úpravy v rozložení, kým dizajnéri v rovnakom čase pracujú na dokumente v aplikácii InDesign – bez toho, aby si navzájom zasahovali do svojich príspevkov.

Obsahuje exkluzívne podnikové funkcie:

  • Správcovská konzola Admin Console na správu licencií
  • Pokročilá nepretržitá technická podpora
  • Dve individuálne konzultácie s odborníkom za rok pre každého používateľa
  • Neobmedzený počet pracovných inzerátov v nástroji Adobe Talent
  • Integrácia aplikácií Slack a Microsoft Teams

A cloudové služby:

  • 100 GB cloudového úložiska, 25 mesačne generatívnych kreditov, Adobe Portfolio, Adobe Fonts a prístup k najnovším funkciám a aktualizáciám ihneď po vydaní

Ročný plán, platené mesačne  za licenciu (bez DPH)

Ročný plán, predplatené  za licenciu (bez DPH)

Zvyčajne sa kupuje spolu

InCopy  za licenciu (bez DPH)
Acrobat Pro  za licenciu (bez DPH)

InCopy  za licenciu (bez DPH)
Acrobat Pro  za licenciu (bez DPH)