Usilovne sme pracovali.

S aplikáciou Animate CC máte vždy prístup k novým funkciám ihneď po ich vydaní.

Animate CC

Modelovanie dátových zdrojov

Vytvárajte nové pózy rýchlejšie pre vektorový a rastrový obsah pomocou rukovätí na tvare slúžiacich na zmenu mriežky. Nie je potrebné prekresľovať dátové zdroje na každej snímke – stačí ich doplniť medzi pózy a vytvoriť animácie.

Lepšie ovládanie vrstiev

Animujte medzi jednotlivými pózami usporiadaním svojich dátových zdrojov v nadradených a podradených vrstvách. Keď sa presunie objekt v nadradenej vrstve, podradená vrstva sa automaticky posunie s ním.

Vylepšená integrácia s aplikáciou After Effects

Zjednodušili sme import animácií do aplikácie After Effects na tvorbu kompozícií a pridávanie špeciálnych efektov, takže import je teraz rýchlejší a presnejší.

Automatická synchronizácia pier využívajúca technológiu Adobe Sensei

Nestrácajte čas synchronizáciou pohybu úst s vydávaným zvukom. Naša platforma pre strojové učenie to dokáže robiť automaticky.

Vylepšené publikovanie textúr

Pri vytváraní animácií s obsahom založeným na textúrach môžete pracovať s vektormi a následne ich exportovať tak, ako sú, alebo ako výkonné rastre pre platformy HTML5.

Pridávanie efektov do vrstiev

Teraz môžete pridávať filtre a odtiene do vrstiev a hrať sa s tmavnutím a blednutím, hĺbkou poľa a ďalšími prvkami – to všetko je možné bez zmeny objektov na ploche.

Nová úvodná obrazovka

Uľahčili sme animátorom rýchle začatie. Stačí vybrať cieľ pre vašu animáciu a my vám pomôžeme s navrhnutým prednastaveným formátovaním.

Export do formátu GL Transmission (beta)

Teraz máte flexibilné možnosti exportovať animácie do tohto nového štandardného formátu glTF.

Tvorba a publikovanie virtuálnej reality (beta)

Použite svoje 2D zručnosti na export 360 VR animácií a vytvorte dokonalý zážitok pre virtuálne prechádzky a ďalší obsah.

Lepšie vyzerajúce rozhranie

Používateľské rozhranie aplikácie Animate bolo aktualizované použitím architektúry Spectrum, aby bolo rovnako prehľadné a intuitívne ako v našich ostatných nástrojoch Creative Cloud.

Podpora pera MS Surface

Používatelia zariadení Microsoft Surface teraz získajú najlepší výkon a kvalitu čiar, keďže je pero natívne podporované.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia výkonu a správy a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Animate CC

Vylepšenia hĺbky vrstvy a kamery

Vytvárajte ilúziu hĺbky v animáciách umiestnením zdrojov do rôznych rovín. Upravujte hĺbku vrstvy a pridajte k nej tween a približujte na obsah v konkrétnych rovinách. Takisto môžete uzamknúť objekty ku kamere a vytvoriť interaktívne pohyby kamery a hĺbku vrstvy pri spustení.

Sprievodca kódom akcií

Pridávajte akcie do udalostí pre platformu HTML5 Canvas pomocou nového sprievodcu – nevyžaduje sa žiadne písanie kódu.

Výkonnejšia časová os

Časová os animácie obsahuje niekoľko nových vylepšení, ktoré zjednodušujú jej používanie: zobrazovanie času popri číslach snímky a predĺženie alebo skrátenie času pre vybratý rozsah snímok. Takisto môžete škálovať rozsahy snímok pomocou rýchlosti snímok, posúvať sa cez animáciu na ploche a konvertovať prázdne rozsahy na 1 s, 2 s a 3 s.

Vylepšené predvoľby zjednodušenia

Spravujte rýchlosť animácií bez manuálnej práce vytvorením vylepšených predvolieb zjednodušenia na úrovni vlastností pre všetky tweeny.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia výkonu a správy a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Animate CC (2017.5)

Nové predvoľby Ease

Vytvárajte realistické pohyby pomocou nových predvolieb Ease, za základe ktorých môžete definovať rýchlosť svojich tweenov Classic a Shape. Môžete tiež vytvoriť vlastné tweeny Eases for Shape.

Export spritov

Prejdite rýchlejšie od navrhovania po vývoj hier pomocou exportovania atlasov textúr alebo spritov z aplikácie Animate CC do platformy Unity a iných platforiem.

Inštalácia komponentov

Pomocou mechanizmu doplnkov môžete jednoducho baliť, zdieľať a inštalovať vlastné komponenty založené na HTML5.

Výkonnejšie štetce

Skicujte rýchlejšie a získajte kvalitnejšie čiary. Pred vytvorením ďalšej čiary už nebudete musieť čakať, kým čiaru vyhladíte pomocou ťahov štetcom.

Oznámenia v aplikáciách

Získavajte pri práci v aplikácii užitočné kontextové rady o nových a existujúcich funkciách.

Ďalšie vylepšenia

Aktualizácie modulov runtime pre Adobe AIR, aktualizácie pre AuthPlayer atď.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Animate CC (2017.1)

Lepšie zobrazovanie vďaka podpore HiDPI

Prezerajte si ikony a text na obrazovke s výnimočne ostrými detailmi a väčším množstvom pixelov. Aplikácia Animate CC automaticky optimalizuje nastavenia monitorov HiDPI.

Vylepšenia výberu snímok

Umelecké zdroje môžete teraz použiť aj viackrát a prispôsobovať pomocou nich jemné pohyby, ako je držanie úst či ruky. Filtrujte snímky na základe rôznych kritérií, napríklad kľúčové snímky, všetky snímky atď.

Podpora globálnych knižníc JavaScript a knižníc JavaScript od tretích strán

Získajte potrebnú flexibilitu na používanie kódu JavaScript, ktorý platí pre všetky snímky v animácii. Okrem toho teraz na animovanie z používateľského prostredia aplikácie Animate môžete používať najnovšie knižnice JavaScript.

Animate CC (2017)

Integrovaná virtuálna kamera

Pomocou integrovanej virtuálnej kamery môžete animácie posúvať, zväčšovať a zmenšovať rovnako, ako pri používaní videokamery. Virtuálna kamera tiež umožňuje pridávať odtiene a filtre.
Zobraziť ukážku ›

Opätovne použiteľné komponenty

Pridávanie a opätovné používanie bežných komponentov, ako napríklad prehrávače videa, tlačidlá a otočné ovládače, v dokumentoch platformy HTML5 Canvas je teraz rýchle a jednoduché.

Vylepšenia vektorových štetcov

Môžete vytvárať a zdieľať vlastné štetce, konvertovať vzorové štetce na štandardné umelecké štetce a vytvárať pôsobivejšie diela vďaka lepšej citlivosti na tlak a naklonenie.

Spolupráca so službou CC Libraries

Na animáciách môžete súčasne spolupracovať s viacerými členmi tímu. Pomocou služby CC Libraries môžete zdieľať, upravovať a opätovne používať celé animácie, klipy alebo symboly a animácie môžete vkladať priamo do aplikácií InDesign a Adobe Muse.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduchší export

Rýchle prototypy teraz možno jednoducho zdieľať exportovaním klipov alebo úryvkov do formátov GIF, JPEG alebo PNG a ich zdieľaním v sociálnych médiách, okamžitých správach, e-mailoch a SMS správach.

Vylepšenia služby Creative Cloud Assets

Archivujte a obnovujte všetky zdroje uložené v službe Creative Cloud vrátane zdrojov v službe Creative Cloud Libraries, zdrojov vytvorených v počítačových produktoch a mobilných projektov.

Predstavenie služby Typekit Marketplace

Písma, ktoré chcete používať v projektoch v aplikácii Animate, si môžete kupovať od najzvučnejších mien v tejto oblasti. Adobe Typekit vám pomocou technológií na synchronizáciu písiem a webových technológií prináša písma zo služby Marketplace presne tam, kde ich potrebujete.

Ďalšie vylepšenia

Možnosť usporiadať vylepšenia, vrstvy, ktoré možno publikovať ako nezávislé súbory SWF, a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Animate CC (2015.2)

Písma Google

V dokumentoch HTML5 Canvas môžete pomocou písiem Google získať konzistentnú typografiu so skvelým vzhľadom v prehliadačoch aj zariadeniach.

Nové veľkosti štetcov

Pri kreslení môžete veľkosti štetcov nastavovať ešte presnejšie v rozsahu od 1 do 200 pixlov.
Ďalšie informácie ›

Animate CC (2015.2)

Lepšia spolupráca vďaka knižniciam

Zdroje môžete organizovať v službe Creative Cloud Libraries iba na čítanie, aby ich členovia tímu mohli používať, nie však meniť ani odstraňovať.

Aktualizovaný panel služby Libraries

Vďaka novému filtrovanému vyhľadávaniu v službe Adobe Stock a ikonám, na základe ktorých jednoducho spoznáte licencované zdroje služby Adobe Stock, nájdete potrebné zdroje rýchlejšie.

Vylepšené štetce

Vďaka novým štetcom vzorov, vyhladzovaniu pomocou vektorových štetcov a dlaždiciam môžete priamo v aplikácii Animate kresliť zaujímavejšie.
Zobraziť ukážku ›

Miniatúry grafických symbolov

Detaily postavičiek, ako sú ústa a ruky, môžete animovať rýchlejšie vďaka náhľadom miniatúr, ktoré je možné pridať priamo na časovú os.

Vylepšené možnosti publikovania na webe

Projekty publikované v platforme HTML5 Canvas teraz podporujú displeje HiDPI a Retina. Inzerenti tiež môžu vytvárať a publikovať banerové reklamy v jazyku HTML5, ktoré sa rozbaľujú po kliknutí alebo ukázaní na ne.

Priehľadné vrstvy

Zabudnite na manuálne riešenia. Priamo v aplikácii Animate môžete skicovať na iné vrstvy.

Adobe Portfolio na prezentáciu práce

Pri prezentovaní svojich animácií pomocou služby Portfolio môžete vytvárať vlastné vstupné a kontaktné stránky, ktoré zlepšujú komunikáciu s návštevníkmi.
Zobraziť ukážku ›

Ďalšie vylepšenia

Rozšírené možnosti importu súborov formátov PSD a AI, prichytávanie bitovej mapy, integrácia najnovšej aplikácie Adobe Flash Player a softvéru Adobe AIR SDK a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Animate CC (bývalý Flash Professional)

Zdroje na dosah prstov vďaka službe Creative Cloud Libraries

Môžete prehľadávať a používať štetce, farby, grafické prvky a ďalšie kreatívne zdroje uložené v knižniciach, ktoré sú k dispozícii v aplikácii Animate a ďalších aplikáciách Creative Cloud. Knižnice sa synchronizujú so službou Creative Cloud a zdroje možno prepojiť. Keď sa niektorý zmení, vy aj váš tím si môžete vybrať, či ho chcete aktualizovať vo všetkých projektoch.
Zobraziť ukážku ›

Obrázky a grafické prvky zo služby Adobe Stock

Nová služba Adobe Stock umožňuje vyhľadávať, licencovať a spravovať obrázky a vektorovú grafiku bez licenčných poplatkov priamo z aplikácie Animate. Môžete si vybrať spomedzi 45 miliónov zdrojov, uložiť svoj výber do knižníc služby Creative Cloud Libraries a potom ho do projektu presunúť myšou. Videozdroje môžete tiež licencovať priamo zo služby Adobe Stock.
Zobraziť ukážku ›

Integrácia služby Adobe Typekit

Získajte prístup k tisícom písiem z knižnice Typekit priamo z ponuky písiem a použite ich vo svojich webových projektoch aplikácie Animate. Súčasťou vášho členstva v službe Creative Cloud sú písma od špičkových dodávateľov.

Vyššia flexibilita s vektorovými umeleckými štetcami

Pomocou nových vektorových umeleckých štetcov môžete upravovať ťahy aj po nakreslení a ľubovoľne zmeniť rozlíšenie bez zníženia kvality. Môžete tiež vytvárať vlastné štetce a importovať štetce vytvorené v aplikácii Adobe Capture CC.
Zobraziť ukážku ›

Export videa do rozlíšení 4K+.

Vďaka možnosti exportu vlastného rozlíšenia máte istotu, že vaše videá budú vyzerať skvelo aj na najnovších televízoroch a monitoroch Ultra HD.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšené štetce a ceruzky

Jednoducho môžete kresliť hladké a presné vektorové náčrty pozdĺž krivky a rýchlejšie získať živé náhľady.

Vlastné rozlíšenie

Zmenou veľkosti a optimalizáciou pre ľubovoľné rozlíšenie, napríklad obrazovky HiDPI, Retina a 4K, môžete starším projektom vdýchnuť nový život.

Jednoduchá synchronizácia zvuku

Opakovanie zvuku môžete pripájať a ovládať priamo na časovej osi animácií a dosiahnuť tak dokonalú synchronizáciu aj bez kódovania.

Plátno s možnosťou otočenia o 360°

Pri kreslení môžete plátno otáčať okolo ľubovoľného bodu rovnako, ako keď používate papier a ceruzku, a dosiahnuť tak dokonalé uhly a ťahy.

Jednoduchá zmena farieb

Označené farby môžete pomenovať a keď niektorú z nich zmeníte, automaticky sa aktualizuje v celej vašej kompozícii.

Šablóny platformy HTML5 Canvas

V aplikácii Animate môžete vytvárať opätovne použiteľné súhrnné šablóny platformy HTML5 Canvas, ktoré sa dajú upravovať v každom editore kódu, a jednoducho vytvárať komplexné interaktívne reklamy a iný obsah.

Farebná priesvitka

Priamo na ploche teraz môžete vidieť viacero susedných snímok s rôznymi farbami a hodnotami alfa a jednoducho pripravovať zložité animácie.

Ďalšie vylepšenia

Možnosť zbaliť animácie ako súbory OAM, možnosť importovať súbory SVG priamo na plochu pomocou služby Creative Cloud Libraries alebo príkazu na import súboru a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Flash Professional CC (2015)

Živé animácie použitím nástroja Kosť

Oživte svoje postavy pokročilou kinematikou. Prepájajte objekty a manipulujte s nimi v reálnom čase a vytvorte tak prirodzený a dynamický pohyb. Nástroj Kosť – pre veľký dopyt je opäť k dispozícii.

Export spritov

Minimalizujte počet súborov v projektoch. Bitové mapy v dokumentoch HTML5 Canvas môžete exportovať ako jeden sprit. Využívajte svoje animácie na maximum v online reklamách a v súlade s pravidlami IAB (Interactive Advertising Bureau).

Import videa na časovú os

Videá vo formáte H.264 môžete importovať priamo na časovú os a použiť ich ako vodiacu vrstvu.

Delenie zvukového objektu

Zvukové súbory môžete deliť priamo na časovej osi na koordináciu prázdnych snímok pri animácii.

Zmena veľkosti štetcov

Približovanie a odďaľovanie. Štetce teraz menia veľkosť tak, aby zodpovedali veľkosti plochy. Žiadne nadmerné ani drobné štetce.

Rýchle ukladanie súborov

Veľké súbory uložíte rýchlejšie než kedykoľvek predtým – bez čakania. Uložte súbor a môžete sa k nemu hneď vrátiť.

Optimalizácia HTML5

Publikujte projekty HTML5 bez odpadu. Žiadne nevyužité položky knižnice, kľúčové snímky ani zdroje. Svoje dokončené projekty môžete výrazne optimalizovať.

64-bitová podpora pre iOS

Využite naplno pokročilé 64-bitové spracovanie v systéme iOS na vytváranie bohatých interaktívnych aplikácií.

Flash Professional CC (2014.1)

Rozšírená podpora formátu WebGL

Publikujte úplne interaktívne animácie vo formáte WebGL so skriptovaním a zvukom. Fungujú v moderných prehliadačoch bez aplikácie Flash Player a využívajú hardvér s grafickou akceleráciou.

Vlastné štetce

Vytvárajte si vlastné štetce, vďaka ktorým dosiahnete dokonalý tvar a uhol a dokonalú hladkosť. Uložte si ich na neskoršie použitie a vďaka synchronizácii nastavení v službe Creative Cloud k ním získate prístup z viacerých počítačov.

Import súborov SWF

Na žiadosť mnohých používateľov je späť možnosť importovať súbory SWF do projektov ako zdroje.

Vodiace čiary animácií

Ovládajte rozsah transformácie animovaného objektu a lepšie tak prispôsobte jeho pohyb a transformujte farbu na ceste vodiacej čiary pohybu.

Podpora vlastnej platformy

Vďaka novej súprave SDK môžu vývojári rozšíriť aplikáciu Flash Professional a pridať podporu viacerých formátov.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia používania, možnosť publikovať aplikácie Adobe AIR so zdieľaným modulom runtime a možnosť publikovať aplikácie pre zariadenia so systémom Android a procesorom Intel x86.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Flash Professional CC (2014)

Export do formátu SVG

Exportujte ľubovoľnú snímku svojho projektu vo formáte Flash do súboru SVG, ktorý možno zväčšiť a použiť na plagátoch a iných propagačných materiáloch.
Zobraziť ukážku ›

Ťahy s premenlivou šírkou

Kreslite ťahy so šírkou, ktorú možno kedykoľvek zmeniť. Vytvárajte a ukladajte profily pre ľubovoľný ťah alebo používajte predvoľby s premenlivou šírkou.
Zobraziť ukážku ›

Tweening pre ťahy s premenlivou šírkou

Pridajte tvarový tween k ťahu s premenlivou šírkou a vytvorte animáciu pri zmene ťahu.
Zobraziť ukážku ›

Nový editor pohybu

Aktualizovaný žiadaný editor pohybu je späť a umožňuje presné ovládanie vlastností pohybového tweenu, ako sú napríklad farebné efekty a transformácie.
Zobraziť ukážku ›

WebGL pre animácie

Publikujte animácie do formátu WebGL, vďaka čomu sa budú dať spúšťať v moderných prehliadačoch bez aplikácie Flash Player. Takisto môžu využívať hardvérové urýchľovanie grafickou kartou.
Zobraziť ukážku ›

Vrátenie krokov na úrovni objektu

Je späť. Funkcia vrátenia krokov na úrovni objektu umožňuje vrátiť krok na jednom objekte bez nutnosti vrátiť kroky na ďalších objektoch, ktoré ste zmenili neskôr.

Podpora súborov Projector

Publikujte videá vo formáte Projector (EXE), aby sa dali zobraziť aj v systémoch bez nainštalovanej aplikácie Flash Player.
Zobraziť ukážku ›

Podpora rozšírenia HTML5

Aplikácia Flash Professional teraz podporuje panely založené na štandarde HTML5, takže vývojári môžu rozšíriť možnosti aplikácie o nové funkcie a obsah.

Ďalšie vylepšenia

Panel služby Adobe Kuler, vytváranie rozšírení HTML5 a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Flash Professional CC (13.1)

Podpora platformy HTML5 Canvas

Vytvárajte interaktívny obsah v známom prostredí na tvorbu, ktoré je teraz prispôsobené platforme HTML5 Canvas. Pridávajte skripty snímok pomocou natívnej podpory jazyka JavaScript vrátane pomôcok kódu, zvýrazňovania kódu a ďalších funkcií.
Zobraziť ukážku ›

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia používania panela Vzorkovníky, automatické formátovanie kódu v paneli akcií, pomôcky kódu pre časti kódu JavaScript a rozhrania JS API, panel častí kódu a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Flash Professional CC (13)

Vylepšené publikovanie vo formáte HTML

Dostaňte sa prakticky na každú obrazovku s vylepšenou podporou jazyka HTML5 pomocou aktualizovanej súpravy nástrojov Toolkit for CreateJS, ktorá obsahuje nové funkcie pre tlačidlá, oblasti kliknutia a pohybové krivky.

64-bitová architektúra

64-bitová aplikácia Flash Professional CC bola vytvorená úplne nanovo a teraz je modulárnejšia a poskytuje nevídanú rýchlosť a stabilitu. Jednoducho spravujte viacero veľkých súborov, publikujte rýchlejšie a buďte efektívnejší vďaka rýchlejšej časovej osi.

Kreslenie v reálnom čase

Zobrazujte úplný náhľad okamžite, a to aj s farbou výplne a ťahu, už počas kreslenia pomocou nástrojov tvarov v aplikácii Flash Professional. Vaše návrhy budú dostávať tvar rýchlejšie než kedykoľvek predtým.

Synchronizácia nastavení

Pracujte požadovaným spôsobom na ktoromkoľvek svojom počítači – PC alebo Macu. Synchronizujte svoje nastavenia pracovného priestoru do služby Creative Cloud vrátane nastavení a predvolieb. Vďaka tomu ich budete mať stále so sebou.
Zobraziť ukážku ›

Zjednodušené používateľské rozhranie

Zamerajte sa len na obsah so zjednodušeným používateľským rozhraním. Dialógové okná a panely sú intuitívnejšie a umožňujú jednoduchšiu navigáciu. Vyberte si medzi svetlým alebo tmavým používateľským rozhraním.
Zobraziť ukážku ›

Nástroje na úsporu času pomocou časovej osi

Spravujte vlastnosti v rámci viacerých vybratých vrstiev na paneli časovej osi. Jednoducho zamieňajte symboly alebo bitmapové obrázky priamo na ploche. Vyberte viacero objektov vo vrstve a distribuujte ich do kľúčových snímok jedným kliknutím.
Zobraziť ukážku ›

Neobmedzená veľkosť pracovnej plochy

Jednoducho spravujte veľké pozadia alebo obsah, ktorý sa nachádza mimo hlavnej oblasti, s neobmedzenou pracovnou plochou.

Výkonný editor kódu

Píšte kód efektívnejšie pomocou nového editora kódu vytvoreného pomocou knižnice typu open source Scintilla. Vyhľadávajte vo viacerých súboroch pomocou nového panela vyhľadávania a nahradenia, ktorý umožňuje rýchlu aktualizáciu kódu.

Testovanie a ladenie cez USB

Testujte a vylaďujte svoj obsah s menším počtom krokov pripojením viacerých mobilných zariadení so systémom iOS a Android priamo k počítaču cez rozhranie USB.

Vlastné rozhrania API metadát

Navrhujte rozloženia, dialógové okná, herné prvky alebo úrovne hier pomocou novej súpravy rozhraní API jazyka JavaScript. Priraďujte k týmto prvkom vlastnosti už pri ich vytváraní v aplikácii Flash Professional.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia pracovných postupov vývoja aplikácií Adobe AIR, chybové hlásenia rozhraní JavaScript API a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›