Funkcie


Automatické potláčanie hudby [NOVINKA]
Počas práce na projekte sa automaticky generuje obálka hlasitosti, ktorá potlačí hudbu za dialógom, zvukovými efektmi alebo akýmkoľvek iným zvukovým klipom pomocou parametra Ducking na paneli základného zvuku. Táto funkcia zjednodušuje kroky potrebné na dosiahnutie profesionálnych zvukových mixov.
Vylepšenia klipov s viacerými stopami [NOVINKA]
Pri nahrávaní vstupov alebo vrstvení zvukov sa pri výbere naskladaných klipov udržiava Z-poradie klipov, aby sa menšie klipy nestratili za dlhšími. Príkazy v ponuke obsahu klipu umožňujú jednoduché presúvanie klipov dopredu alebo dozadu a predvoľby umožňujú používateľom prispôsobiť správanie. Ďalšie vylepšenia umožňujú vytvárať symetrické postupné stišovanie klipov alebo nezávisle nastaviť krivky alebo trvanie postupného stíšenia.
Podpora zariadení s podporou protokolu Mackie HUI [NOVINKA]
Toto vydanie aplikácie Audition zahŕňa podporu protokolu Mackie HUI používaného ovládacími pultmi. Ak chcete ovládať mix, transport a automatizáciu v aplikácii Audition, použite režim emulácie HUI s takmer všetkými modernými ovládacími pultmi.
Efekt Dynamics [NOVINKA]
Nová, moderná verzia klasického, ale svojho času vyradeného zvukového efektu Adobe Premiere Pro Dynamics, bola predstavená v aplikáciách Audition a Premiere Pro CC. Tento jednoduchý, ale výkonný doplnok ponúka kompresor, expandér, obmedzovač a hlukovú bránu v jednom ľahko použiteľnom nástroji.
Monitorovanie vstupu [NOVINKA]
Monitorovanie vstupu umožňuje zobrazenie náhľadu vstupu prichádzajúceho z vášho záznamového zariadenia pred spustením samotného nahrávania, a to buď sledovaním úrovní, alebo počúvaním zariadenia.
Prekrytie časového kódu [NOVINKA]
Toto vydanie aplikácie Audition umožňuje zobraziť prekrytia časových kódov relácií a médií na paneli Video. Môžete tiež uzamknúť výstup videa na externom displeji. Prekrytie časového kódu zobrazuje reťazec aktuálneho času ako prekrytie na paneli Video a na monitore s videom na celú obrazovku.
Pracovné postupy týkajúce sa viackanálového zvuku
Pracovné postupy týkajúce sa viackanálového zvuku umožňujú automaticky oddeliť všetky zvukové kanály do jedinečných klipov. Môžete prispôsobiť kanály priradené klipu a upraviť špecifické smerovanie kanálov.
Vylepšená výmena s aplikáciou Premiere Pro
Táto funkcia zdokonaľuje pracovný postup Upraviť v aplikácii Audition pri odosielaní sekvencií z aplikácie Premiere Pro do aplikácie Audition. Audition teraz podporuje súbory projektov Premiere Pro ako predvolený formát výmeny. To umožňuje preniesť do aplikácie Audition podstatne viac informácií, ako sú napríklad efekty a ich parametre, submixy a nastavenia panela základného zvuku.
Vizuálny editor klávesových skratiek
Pomocou vizuálneho editora klávesových skratiek zistíte, ktoré klávesy sú priradené skratkám a ktoré sú k dispozícii na priradenie. Popis zobrazí celý názov príkazu, keď umiestnite kurzor myši nad kláves v rozložení klávesnice. Keď v rozložení klávesnice vyberiete kláves modifikátora, na klávesnici sa zobrazia všetky skratky, ktoré daný modifikátor vyžadujú.
Aktualizované zvukové efekty
Veľa existujúcich zvukových efektov teraz disponuje meračmi frekvencie, zosilnenia a redukcie zosilnenia. Frekvenčné spektrum môžete použiť na rozpoznanie nerovnováh vo zvuku a použitie kontrolných bodov na ich opravu. Merač úrovne zobrazuje vstupnú úroveň zvuku a merač redukcie zosilnenia ukazuje, ako sú zvukové signály komprimované alebo rozširované.
Príručky pre nových používateľov
Nové oboznamovacie funkcie ponúkajú novým používateľom sprievodné návody na vykonávanie bežných úloh. Tieto príručky vám pomôžu jednoducho používať hlavné funkcie a možnosti vrátane zníženia šumu na pozadí, mixovania zvukových prvkov a vytvorenia jednoduchého podcastu. V aplikácii Audition sú k dispozícii trénerské značky a stručné návody, ktoré vám pomôžu začať s jej používaním.
Panel Základný zvuk
Panel Základný zvuk poskytuje kompletnú súpravu nástrojov na mixovanie zvuku a dosiahnutie výstupu profesionálnej kvality. Panel ponúka jednoduché ovládacie prvky na zjednotenie úrovní hlasitosti, opravu zvuku, zvýšenie čistoty zvuku a pridanie špeciálnych efektov. Vaše videoprojekty tak budú vyzerať, ako by ich mixoval profesionálny zvukár. Použité úpravy môžete uložiť ako predvoľby na opätovné použitie v aplikácii Audition, čo je užitočné pre ďalšie ladenie zvuku.
Priamy export z aplikácie Audition pomocou aplikácie Media Encoder
Audition teraz dokáže exportovať váš upravený zvuk priamo do aplikácie Adobe Media Encoder CC. Táto funkcia umožňuje plne lineárny postprodukčný pracovný postup použitím predvolieb formátu a prispôsobenia zvukových kanálov bez vykresľovania alebo zadávania rôznych zmiešavacích súborov.
Remixovanie a úprava trvania skladieb
Vytvárajte remixy hudobných súborov z kolekcie. Môžete napríklad vziať skladbu s dlhším trvaním a vytvoriť kratšiu verziu, ktorá bude stále znieť ako originál. Môžete prekomponovať ľubovoľnú hudbu vo svojej kolekcii tak, aby zodpovedala trvaniu videa alebo projektu.
Syntetizovaná reč
Zadajte alebo vložte text a vytvorte realistickú hlasovú stopu alebo stopu rozprávania. Používajte tento nástroj na vytváranie syntetizovaných hlasov pre videá, hry a zvukové produkcie.
Automatická korekcia hlasitosti
Zlaďte hlasitosť zvukových klipov a aplikujte korekciu na podporu rôznych štandardov hlasitosti a skutočného obmedzenia maxima. Panel Zladenie hlasitosti nahrádza starý panel Zladenie úrovne hlasitosti.
Rozšírenia CEP
Môžete povoliť rozšírenia CEP (Common Extensibility Platform) a vytvoriť integrované panely v počítačových aplikáciách Adobe.
Dynamic Link na streamovanie obsahu videa z aplikácie Premiere Pro
Nová funkcia Dynamic Link na streamovanie videa umožňuje streamovať video bez vykresľovania pri odosielaní projektov z aplikácie Premiere Pro do aplikácie Audition.
Opätovné prepojenie v reálnom čase
Audition teraz umožňuje jednoducho nahradiť zdroje v rámci otvoreného projektu. Akékoľvek úpravy vykonané v pôvodnom klipe sú zachované a použité na nový materiál, takže môžete pracovať bez prerušenia aj vtedy, keď sa niektorý zdroj zmení.
Video na celej obrazovke a na dvoch displejoch
Vyťažte z možností úprav v aplikácii Audition maximum s pracovným postupom umožňujúcim zobrazenie na celú obrazovku na dvoch monitoroch. Zobrazte obsah panela videa na celej obrazovke na druhom monitore cez rozhranie HDMI, DVI alebo VGA. Táto funkcia je užitočná najmä na úpravu tzv. Foley zvukov a zvukových efektov vo videu, nahrávanie záznamov ADR (automated dialog replacement) alebo hovoreného komentára a zobrazenie vašej práce počas vykonávania úprav.
Automatické zálohovanie do služby Creative Cloud
Audition umožňuje ukladať pravidelné zálohy súborov relácie, aby ste predišli strate práce v dôsledku výpadku napájania, zlyhania alebo poškodenia súborov. V dialógovom okne Predvoľby vyberte položku Automaticky ukladať a potom položku Automaticky zálohovať súbory relácie s viacerými stopami. Potom vyberte miesto na ukladanie záloh. Môže to byť prostredie úložiska Adobe Creative Cloud, priečinok relácie alebo akékoľvek iné miesto podľa vášho výberu.
Import a export značiek
Audition dokáže importovať značky z ľubovoľného súboru obsahujúceho metadáta značiek XMP vrátane videosúborov z aplikácií Premiere Pro a Adobe Prelude CC. Značky môžete importovať buď do zvukového súboru (zobrazeného v editore zvukových kriviek), alebo do kompozície s viacerými stopami v aplikácii Audition. Tieto značky môžete zdieľať s aplikáciami tretích strán tak, že ich vyexportujete do súboru CSV pomocou panela značiek. Súbor CSV so značkami môžete kedykoľvek importovať späť do aplikácie Audition.
Automatické kopírovanie importovaných zdrojov do priečinka relácie
Audition umožňuje nastaviť vlastné úrovne žltých (upozornenie) a červených (varovanie) indikátorov na paneli merania úrovní. Pri výbere vlastných hodnôt pre body prekročenia úrovne sa môžete prispôsobiť predpisom staníc alebo osobným preferenciám. V dialógovom okne Preferencie vyberte položku Prehrávanie a zadajte úrovne pre žltý a červený indikátor.
Nahrávky s časovaním
Teraz môžete naplánovať nahrávanie vopred a Audition ho automaticky zaznamená alebo môžete okamžite začať nahrávať na určitú dobu.
Širšia podpora formátov videí
Premiere Pro CC ponúka rozsiahlu natívnu podporu médií umožňujúcu natívne upravovať všetky hlavné formáty videa, obrazu a zvuku. Vydanie 2014.1 aplikácie Audition CC podporuje všetky natívne videoformáty, ktoré sú podporované v aplikácii Premiere Pro.
Vylepšené možnosti nastavenia úrovne hlasitosti reči
Nová možnosť použitia cieľového dynamického rozsahu v aplikácii Audition poskytuje lepšie ovládanie hlasitosti hovoreného obsahu.
Podpora metadát iXML
Audition teraz dokáže čítať, upravovať a generovať metadáta iXML. Tieto metadáta sú zvyčajne zaznamenávané zvukovými nahrávacími zariadeniami alebo softvérom na zaznamenávanie zvuku na mieste, akým je napríklad Metacorder for Mac. Dôležitými vlastnosťami metadát iXML je možnosť vybrať a označiť najlepšie nahrávky a zaznamenať poznámky.
Vlastné vytváranie kanálov
Na zaistenie podpory rôznych priestorových formátov a konfigurácií vám Audition pri vytváraní zvukového súboru umožňuje pridať nové vlastné zvukové kanály. Vlastné kanály sa zvyčajne používajú vo zvukoch pre kino, vysielanie a videohry.
Vylepšené prostredie pre viaceré stopy
Audition ponúka niekoľko vylepšení používateľského rozhrania, ktoré vám pomôžu efektívnejšie pracovať s viacstopovými projektmi. Vizuálne vylepšenia, ako je lepšia viditeľnosť, minimalizácia stôp, na ktorých nepracujete, a náhodný výber farieb určenej stopy, vám pomôžu ľahšie pracovať s komplexnými zvukovými projektmi.
Efekt odstránenia zvuku
Efekt odstránenia zvuku odstraňuje nežiaduce zdroje zvuku z nahrávky. Tento efekt analyzuje vybranú časť nahrávky a vytvára zvukový model, ktorý sa používa na vyhľadanie a odstránenie zvuku.
Efekty odstránenia kliknutia alebo vyskočenia a zrušenia kliknutia
Pomocou efektov odstránenia kliknutia alebo vyskočenia a zrušenia kliknutia môžete odstrániť mikrofónové praskanie, kliknutia a jemný šum. Takýto šum je bežný v záznamoch, ako sú staré vinylové záznamy, a v nahrávkach nahrávaných priamo na mieste.
Meranie hlasitosti ITU
Audition má teraz integrovanú prispôsobenú verziu meracieho doplnku TC Electronic Loudness Radar. K dispozícii je v zobrazení zvukových kriviek aj viacerých stôp a poskytuje informácie o maximálnych, priemerných a rozsahových úrovniach.
Efekty ohýbaniaa posúvania výšok
Pomocou efektu ohýbania výšok môžete zmeniť tempo v čase, aby ste zmenili výšku. Efekt teraz používa obálku na úpravu kľúčových snímok položenú na celej krivke, podobne ako efekt postupného stíšenia a efekt obálky zosilnenia. Na zmenu hudobnej výšky použite efekt posúvania výšok. Tento efekt sa prejavuje v reálnom čase a dá sa kombinovať s inými efektmi v sekcii masteringu alebo sekcii efektov.
Editor náhľadu
Teraz môžete v reálnom čase vidieť, ako krivka vyzerá ešte predtým, ako použijete zmeny. Prípadne pracujte na samostatných oblastiach súboru súčasne. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď pracujete s efektmi, ktoré menia trvanie klipu. Na zobrazenie náhľadu vyberte položky Zobraziť > Zobraziť editor náhľadu.
Rozdeľovač frekvenčného pásma
Použite rozdeľovač frekvenčného pásma, aby ste si vzali jeden zvukový klip (alebo výber v klipe) a vytvorili až osem kópií, pričom každá kópia bude obsahovať iný frekvenčný rozsah nájdený v pôvodnom klipe. Križujúce sa frekvencie určujú body rozdelenia. Každá kópia krivky sa vytvorí ako nový súbor a umiestni sa na panel súborov. Potom môžete jednotlivé efekty upravovať alebo použiť na každé pásmo samostatne.
Úprava kriviek zvuku pomocou spektrálneho zobrazenia frekvencie
Teraz môžete ľahko pridať, odstrániť a prevrátiť spektrálne výbery pomocou nástrojov na výber, ako sú výberový rámček, laso alebo štetec.
Inteligentné označovanie stôp farbami
Na uľahčenie identifikácie stôp sa ku stopám pridáva farebný panel. Tieto farebné panely sa pridávajú na ľavej strane hlavičky stopy alebo v dolnej časti panela mixpultu. Keď do stopy pridáte klip, farba klipu sa zmení tak, aby zodpovedala farbe stopy.
Ovládanie prilepovania pre relácie s viacerými stopami
Nová funkcia umožňuje ovládať operácie prilepenia v relácii s viacerými skladbami: môžete si vybrať prilepenie všetkých klipov do rovnakej zacielenej stopy alebo do viacerých stôp. Ak chcete prepnúť možnosti, počas ťahania stlačte kláves Alt. Predvolené správanie môžete nastaviť v predvoľbách klipu s viacerými skladbami. Keď je povolené, nová predvoľba zabráni prekrytiu klipov pri vkladaní alebo prilepovaní nových klipov, ktoré vytvoria nové skladby.
Panel analýzy fáz
Panel analýzy fáz môžete použiť na odhalenie kanálov mimo fázy pre stereofónne vlny. Panel analýzy fáz tiež zobrazuje oddelenie stereokanálov. Môžete si vybrať z niekoľkých zobrazení fáz vrátane zobrazení Histogram, Mid/Side, Lissajous a Phase Wheel. Na zobrazenie ďalších možností zobrazenia kliknite pravým tlačidlom myši na graf a vyberte požadovanú možnosť.
Funkcia úpravy obľúbených položiek
Pomocou nového panelu obľúbených položiek môžete zaznamenávať, zobrazovať, usporadúvať, spúšťať alebo upravovať svoje obľúbené úlohy. Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, vyberte položky Okno > Obľúbené položky alebo položky Obľúbené položky > Upraviť obľúbené položky.
Extrahovanie zvuku z CD diskov
Extrahujte vybrané skladby na CD do jedného súboru. Vložte zvukové CD do optickej jednotky a vyberte položky Súbor > Extrahovať zvuk z CD. Vyberte skladby a povoľte možnosť extrakcie do jedného súboru.
Rýchlejšie a presnejšie úpravy
Vyberte viacero klipov a vyberte položky Klip > Skupiny> Zoskupiť klipy. Zoskupené klipy môžete presunúť a upravovať. Keď je povolené roztiahnutie klipov, môžete ich dokonca pomerne roztiahnuť. Roztiahnutie, zosilnenie, farba a ďalšie nastavenia skupiny sú dostupné na paneli vlastností.
Roztiahnutie klipu v reálnom čase
Pri prezeraní výsledkov počas prehrávania môžete klipy rýchlo natiahnuť na potrebnú dĺžku. Na paneli editora vyberte viacero klipov a pomerne ich roztiahnite. Na paneli vlastností si môžete vybrať z množstva typov roztiahnutí optimalizovaných pre rôzny zvukový obsah.
Automatické zarovnanie reči
Ak chcete rýchlo zosúladiť nadabovaný dialóg s pôvodným výrobným zvukom, použite automatické zarovnanie reči. Audition zosúladí načasovanie každého slova, aj keď je pôvodný zvuk hlučný alebo sa líši v celkovej dĺžke.
Ovládanie podpory povrchu a automatizácie parametrov
Mixujte zvuk interaktívne s populárnymi ovládacími panelmi používajúcimi protokoly EUCON, Mackie MCU alebo Logic Control (vrátane radu Avid Artist nedávno vytvoreného spoločnosťou Euphonix). Alebo použite ovládače na báze tabletov tretích strán, ktoré podporujú tieto protokoly. Dokonca môžete používať viacero zariadení súčasne.
Manuálne a automatické ovládacie prvky výšky
Efekt manuálnej korekcie výšky umožňuje vizuálne nastaviť výšku na obrazovke spektrálnej výšky. Obrazovka spektrálnej výšky zobrazuje základnú výšku ako jasne modrú čiaru a podtóny v odtieňoch žltej až červenej farby. Opravená výška sa zobrazuje ako jasne zelená čiara. Efekt automatickej korekcie výšky je k dispozícii v editoroch Waveform aj Multitrack. V druhom z nich môžu byť parametre automatizované v priebehu času pomocou kľúčových snímok a externých ovládacích pultov.
Vylepšená podpora automatizácie rádia
Audition CS6 sa plne integruje so systémami automatizácie rádia.