Pozrite si novinky v aplikácii Character Animator.

Pozrite si všetky najnovšie funkcie v aplikácii Character Animator CC. K novým funkciám a aktualizáciám sa dostanete ihneď po ich vydaní.

Character Animator CC

Nový panel Spúšťače

Zobrazujte, skrývajte, zamieňajte alebo striedajte rôzne časti bábky pomocou klávesnice alebo zariadenia MIDI. Nový panel Spúšťače poskytuje jedno miesto na všetky spúšťače a jednoduchý, intuitívny spôsob pohybu postáv. Zapínajte a vypínajte spúšťače alebo vytvárajte množiny zámien na rýchlu zmenu polohy rúk alebo výmenu oblečenia.

Nový panel Ovládacie prvky

Nový panel Ovládacie prvky na jednoduchšie a vizuálnejšie ovládanie. Zobrazuje spúšťače a vlastnosti bábok ako tlačidlá a posúvače – nemusíte si pamätať klávesové skratky na spúšťanie pohybov alebo zámenu vrstiev. Automaticky generuje vzhľad tlačidiel na základe diela. A ukladá sa s postavičkou a je možné ho zdieľať s ostatnými.

Vylepšenie pohybov obočia a očí

Pridané otáčanie a pohyby obočia poskytujú expresívnejšie postavičky, napríklad znepokojené, nahnevané, prekvapené a podobne. Nová funkcia Snap Eye Gaze poskytuje väčšiu kontrolu nad pohybom bábky.
Zobraziť ukážku ›

Animácia medzi pózami

Nová možnosť animácie medzi pózami vyhladzuje prechody medzi pózami postavičky na dosiahnutie vzhľadu ručnej animácie. Ovládajte množstvo vyhladení a dĺžku jednotlivých póz.

Nové správania: fyzika, výber vrstiev a zoslabovač

Spúšťajte konkrétnu vrstvu v bábke alebo skupine s nástrojom na výber vrstiev. Funkcia zoslabovača umožňuje skryť alebo zobraziť konkrétne časti bábky. Nové správania fyziky zahŕňajú funkciu zrážky, ktorá umožňuje bábke vbehnúť alebo naraziť do prvkov prostredia alebo inej bábky.

Lepšie zosúladenie zvuku

Displeje kriviek poskytujú vizuálny spôsob zosúladenia zvuku a zároveň máte vzájomnú podporu s aplikáciou Adobe Audition CC.

Lepšia presnosť synchronizácie pier

Tvary úst presnejšie zodpovedajú príslušným zvukom s novým algoritmom synchronizácie pier. Synchronizácie pier (vrátane úprav) vytvorené v aplikácii Character Animator je možné kopírovať a prilepiť do aplikácie Adobe After Effects CC.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia pohybov a používateľského rozhrania

Importujte skupiny klipov z aplikácie Adobe Photoshop CC, upravujte presnejšie na časovej osi a spájajte časti bábok s automatickým zošívaním.

Ovládacie prvky zariadenia MIDI

Ovládajte bábku so zariadením MIDI, nie iba pomocou myši a klávesnice.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšené správanie počas chôdze s podporou ohýbania prstov na nohách počas chôdze, podpora úpravy vizém pomocou klávesnice atď.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Character Animator CC (Beta)

Cykly chôdze

Rozhýbte postavičky označením nôh, rúk a tela v jednoduchej profilovej póze. Vyberte spôsob pohybu, napríklad chôdzu, beh alebo zakrádanie, a on sa potom automaticky prispôsobí rozličnej dĺžke nôh a rýchlosti krokov. Chodidlá sa im budú dotýkať zeme bez ohľadu na to, či kráčajú na mieste alebo v priestore.
Zobraziť ukážku ›

Editor vizém

Zosúlaďte tvar úst bábky s nahratým alebo prednahratým zvukom a bez problémov opravujte nesprávnu synchronizáciu pier.

Streamovanie naživo v službe Facebook alebo YouTube

Odošlite postavičku do externého zariadenia alebo druhého monitora pomocou nástroja Mercury Transmit, ktorý teraz podporuje Mac aj Windows. Pripojte sa k aplikáciám na streamovanie a premietajte postavičku v službe Facebook Live alebo YouTube Live. Použiť tiež môžete aj viacero zariadení, vďaka ktorým môžu naživo interagovať viaceré postavičky.

Režimy splývania
Spravujte, ako má vrstva fungovať s tou, ktorú má pod sebou, a vylepšite tým vzhľad bábky. Zvýraznite jej oči alebo vytieňujte časti tela. To všetko vám umožnia režimy splývania vytvorené v aplikácii Photoshop CC.
Pracovné priestory

Absolvujte proces animácie pomocou štyroch pracovných priestorov, ktoré majú všetky nástroje potrebné v jednotlivých krokoch. Počiatočný priestor môžete použiť na návrh bábky zo šablóny, priestor na doladenie na jej animáciu, v priestore na nahrávanie jej dodať hlasový komentár a pohyby a v priestore na streamovanie vytvoriť profesionálny živý výstup.

Vylepšenia úst bábok

Jednoduché animované ústa majú odteraz viac výrazu. Rozširujú sa, keď je komentár hlasnejší, a okrem toho máte možnosť hýbať sánkou v smere hodinových ručičiek aj proti nemu.

Podpora viacerých jazykov

Character Animator odteraz podporuje aj zjednodušenú čínštinu, portugalčinu, taliančinu, španielčinu a kórejčinu.

Ďalšie vylepšenia

Zahŕňa aj vylepšené správanie cyklických vrstiev a ohýbania, jednoduchšie zdvojovanie bábok, ďalšie šablóny bábok a množstvo ďalších noviniek.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Character Animator CC (Beta)

Rýchlejšie a jednoduchšie vytváranie bábok
Čas reakcie pri pohyboch zložitých bábok je kratší. Zlúčením úst, hláv a ostatných dielov bábok z viacerých súborov aplikácií Photoshop a Illustrator tiež môžete rýchlo vytvárať koláže.
Vylepšená práca medzi aplikáciami Creative Cloud
Bábky sa aktualizujú rýchlejšie vďaka lepšej vzájomnej komunikácii medzi aplikáciami Character Animator a Photoshop a Illustrator. Vylepšenia prepojenia Dynamic Link obmedzujú priebežné vykresľovanie medzi aplikáciami Character Animator, Premiere Pro a After Effects.
Jednoduchšie nahrávanie a úpravy
Nahrávky, ktoré možno spustiť z klávesnice, sú teraz zoskupené podľa klávesu, vďaka čomu môžete vykonávať viac cielených úprav. Môžete sa tiež rýchlejšie pohybovať po časovej osi.
Výučbové nástroje k aplikácii Character Animator
Integrovaný interaktívny kurz, ktorý spustíte jediným kliknutím na tlačidlo, vás oboznámi so všetkými základnými informáciami o používaní aplikácie Character Animator.
Zdieľanie prostredníctvom služby Creative Cloud
Bábky s formátom súborov .puppet môžete jednoducho exportovať, importovať a zdieľať prostredníctvom priečinkov služby Creative Cloud.
Podpora viacerých typov zdrojov
Sekvencie PNG a súbory SVG môžete importovať z aplikácie Adobe Animate CC a používať v projektoch aplikácie Character Animator.

Character Animator CC (ukážka)

Jednoduchšie pohyby postavičiek
Teraz môžete rýchlo označovať vrstvy bábok a zaznamenávať viaceré verzie pohybov postavičiek. Vďaka novým možnostiam pripojenia jednotlivých častí bábok formou zvaru, pántu a voľného pripojenia môžete ovládať, ako sa jednotlivé podriadené položky pohybujú so svojimi nadradenými položkami.
Správanie spúšťača pohybu a automatického žmurkania
Postavičky môžete presúvať po obrazovke a ony sa budú automaticky animovať podľa toho, ako nimi hýbete.
Export animácií v reálnom čase
Informačné kanály animácií môžete vysielať naživo prostredníctvom ľubovoľného klienta Syphon.
Export pomocou aplikácie Adobe Media Encoder
Vďaka aplikácii Adobe Media Encoder môžete scénu vyexportovať do ľubovoľného formátu bez priebežného vykresľovania.

Character Animator CC (ukážka)

Podpora viacdotykového ovládania
Na dotykovom displeji môžete pomocou prstov animovať končatiny postavičky a pohyby nahrať.
Rozšírená podpora jazykov
Rozhranie aplikácie Character Animator je teraz k dispozícii v nemčine, japončine, francúzštine a samozrejme aj angličtine.

Character Animator CC (ukážka)

Animovanie 2D diel
Postavičky z aplikácií Illustrator a Photoshop môžete oživiť pomocou jednoduchých klávesových akcií a automatických funkcií, ktoré umožňujú sledovať mimiku vašej tváre, nahrávať hlasové komentáre a spúšťať pohyby tela. Dielo môžete upravovať v aplikáciách Photoshop a Illustrator a ono sa automaticky aktualizuje v aplikácii Character Animator.
Postavičky, ktoré majú rovnakú náladu ako vy
Pomocou webovej kamery môžete zachytiť výrazy svojej tváre a svoje emócie. Polohu, veľkosť a otočenie čŕt tváre postavičky potom môžete ovládať pomocou webovej kamery, hlasu a klávesnice.
Automatická synchronizácia pier
Character Animator automaticky zachytáva váš hlas s mimické pohyby úst na dosiahnutie špičkovej synchronizácie pier. Stačí len hovoriť do mikrofónu.
Ovládanie výrazov pomocou klávesnice
Postavičky môžu maximálne realistické vďaka klávesovým akciám, ktoré ovládajú žmurkanie, vrásky a ďalšie možnosti.
Dýchanie postavičiek
Automaticky pridávajte realistické pohyby pri dýchaní. Nastaviť môžete dokonca aj počet nádychov za minútu.
Realistické pohyby úst
Nemusíte v aplikácii Photoshop alebo Illustrator vytvárať ďalší grafický prvok pre ústa. Stačí, keď budete pred webovou kamerou otvárať a zatvárať ústa, a ústa postavičky sa budú pohybovať rovnako.
Obmedzenie pohybu
Môžete určiť, ktoré časti postavičky sa hýbu a ktoré nie, aby sa postavička naťahovala a zohýbala realisticky.
Jednoduché animovanie končatín
Pomocou myši môžete postavičku nechať zamávať, potiahnutím niektorej končatiny smerom od zvyšku bábky sa zas pohne.
Sekundárne pohyby
Postavičky môžu pôsobiť prirodzenejšie, keď budú viaceré časti ich tela reagovať na okolité podmienky. Môžete simulovať vlasy vejúce vo vetre, cinkanie náušníc, trepotanie krídel a ďalšie pohyby.
Pridávanie efektov častíc
Scénu môžete doladiť pomocou režimu častíc a vytvoriť padajúci sneh, dážď, výstrely z dela a ďalšie efekty.
Vytváranie viacerých záznamov
Nahraté pohyby bábky môžete prehrať na časovej osi. Do scény môžete umiestniť viacero bábok a pre každú z nich nahrať samostatnú zvukovú stopu dialógu. Zvuková stopa každej bábky sa zobrazuje samostatne a môžete ju orezávať a posúvať v čase.