#29378B

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/indesign-64.svg | Adobe InDesign

{{indesign}}

Nová strana navrhovania rozložení

V aplikácii {{indesign}} môžete vytvárať a publikovať brožúry, digitálne časopisy, elektronické knihy, plagáty a prezentácie.

{{plans-starting-at}} CENA — ABM — InDesign{{small-tax-incl-label}}.

{{free-trial}} {{buy-now}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/sticky-banner/default

#D3834E
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7145/9758d508-941a-4b9e-9fb6-f44918b89bb1_1708023376.1920x1080at3000_h264.mp4

Reklamná grafika

Interaktívne katalógy a brožúry

Vytvárajte špičkové marketingové materiály produktov, ktoré poskytujú pohlcujúci branding pre digitálne médiá aj tlač.

#1A1A1A

Rozloženie viacerých strán

Ohurujúca tlač

Vypracúvajte rôzne rozloženia pomocou tisícok písiem a funkcií rozloženia a sadzby. Jednotlivé detaily zas vyladíte precíznymi nástrojmi na úpravu.

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7145/8d60e6a1-63a9-45c2-ae17-8bb5e491b7c0_1708023747.1920x1080at3000_h264.mp4
#005961
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7145/2620b0a5-4569-468f-83c7-08ee746ad9cc_1708023886.1920x1080at3000_h264.mp4

Hladká spolupráca

Spoločné budovanie značky

Urýchlite proces kontroly funkciami, ktoré zjednodušujú zdieľanie dátových zdrojov, pridávanie pripomienok a spoluprácu so zainteresovanými stranami.

Preskúmajte funkcie aplikácie {{indesign}}

Úprava pomocou návrhov rozloženia

Ušetrite čas pri zmenách existujúceho rozloženia vďaka funkcii na úpravu rozloženia, ktorá pri zmene dokumentu automaticky prispôsobuje prvky veľkosti strany, okraju či spadávke.

Import a správa dizajnových dátových zdrojov

Z aplikácií Adobe Illustrator a Photoshop a do nich môžete kopírovať či prilepovať umelecké diela i texty. Importujte grafiky, PDF súbory, videá, ale aj textové súbory. Okrem toho môžete dizajnové dátové zdroje ukladať a usporadúvať v rámci služby Creative Cloud Libraries, aby ste k nim mali prístup kedykoľvek.

Písmo, ktoré ladí s návrhmi

Pomocou sledovania a previsu písma môžete precízne oddeľovať jednotlivé písmená. Štýlmi znakov a odsekov zasa rýchlo sformátujete písma aj veľké množstvá textu.

Zdieľanie práce a dostávanie pripomienok v aplikácii

Vytvorte zdieľateľné prepojenie na svoju prácu, ktoré budete môcť poskytnúť spolupracovníkom na pridávanie pripomienok. Komentáre si môžete čítať priamo v aplikácii a aktualizovať prácu v rámci toho istého prepojenia.

Prístupné PDF súbory

Optimalizujte dokumenty pre čítačky obrazovky a iné asistenčné zariadenia priamo v aplikácii InDesign v rámci zjednodušených procesov, ktoré šetria čas i námahu. Posledných pár krokov dokončíte v aplikácii Adobe Acrobat.

Publikovanie dokumentov online

Funkciou Publikovanie online premeníte dokument aplikácie InDesign na interaktívnu verziu s prvkami, ako sú napríklad tlačidlá, prezentácie, animácie a mnohé iné.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/mini-compare/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/indesign/indesign-faq

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/indesign/the-next-page-in-layout-design