Media Encoder CC. Vaša prvá voľba pri spracovávaní médií.

Vkladajte, transkódujte, vytvárajte servery proxy a produkujte všetky typy formátov, ktoré si viete predstaviť. Tento efektívny nástroj na správu médií vám umožňuje pracovať s médiami jednotným spôsobom vo všetkých aplikáciách. Vďaka úzkej integrácii s aplikáciami Adobe Premiere Pro CC, After Effects CC a ostatnými aplikáciami získavate bezproblémový pracovný postup.
Adobe Media Encoder CC

Funkcie

Október 2017

 • Výber kanálov pri publikovaní v službách YouTube a Vimeo
 • Výber zoznamu na prehrávanie pri publikovaní v službe YouTube
 • Výber stránky pri publikovaní na Facebooku
 • Možnosť pridania vlastného názvu pri publikovaní na YouTube, Facebooku a Vimeu
 • Možnosť pridania vlastnej miniatúry videa pri publikovaní na YouTube
 • Oznámenie o chýbajúcich položkách vo fronte pred začiatkom kódovania
 • Predvoľby adaptívnej bitovej rýchlosti štandardu H.264 automaticky vyberú najvhodnejšiu bitovú rýchlosť na základe veľkosti a rýchlosti snímok zdroja
 • Export animovaných obrázkov GIF v systéme macOS aj Windows
 • Vylepšenie efektov ladenia času
 • Novooptimalizovaný zoznam predvolieb štandardu H.264
 • Podpora formátu pre RF64 WAV Decode/Encode, dekódovanie Sony X-OCN a vykresľovanie QuickTime DNx Smart Rendering
 • Upozornenie pri importe iných ako natívnych zdrojov QuickTime
 • Modifikácia časového kódu pre médiá 720p 59.94

Apríl 2017

 • Cieľové publikovanie v službe Adobe Stock Contributor
 • Podpora pre Adobe Tímové projekty
 • Podpora farebných profilov zo zdrojov aplikácie After Effects
 • Možnosť automatického vytvárania opätovných prepojení zdrojov pri importovaní sekvencie
 • Možnosť pokračovania v prehrávaní v aplikácii Premiere Pro počas vykresľovania v aplikácii Media Encoder
 • Zjednodušené nastavenia bitovej hĺbky a alfa kanálov (iba QuickTime)
 • Podpora exportu pre ambisonický zvuk (iba štandard H.264)
 • Podpora pre štandard Hybrid LOG Gamma (HLG)
 • Podpora pre HDR v exporte HEVC (h.265)
 • Podpora exportu pre Panasonic AVC-Long GOP OP1b

2016

 • Funkcie vkladania a transkódovania
 • Panel prehrávača médií
 • Cieľové publikovanie na Twitteri
 • Podpora pre Adobe Audition CC
 • Podpora pre Adobe Character Animator CC (ukážka)
 • Vylepšenia kvality a výkonu
 • Cieľové publikovanie v službe Behance
 • Spájanie viacerých klipov pri vkladaní

 

2015

 • Priame publikovanie na Facebooku
 • Podpora rozšíreného formátu 4K
 • Zlepšenie obrazových sekvenčných pracovných postupov
 • Automatická korekcia hlasitosti
 • Zlepšenia použiteľnosti
 • Export zvukových kanálov vo formáte MXF
 • Rozšírená podpora pre kodeky DNxHD
 • Vyhovuje štandardom IRT
 • Filter na konverziu z formátu HDR na SDR
 • Nastavenie časovej interpolácie

Začnite pracovať s aplikáciou Media Encoder.

Nájdite videokurzy od odborníkov spoločnosti Adobe a od našich partnerov v oblasti vzdelávania. Preskúmajte našu kolekciu stoviek kurzov pre službu Adobe Creative Cloud. Získajte základné zručnosti, spoznajte najnovšie funkcie a objavujte pokročilé techniky.
Kurzy pre službu Creative Cloud