Media Encoder CC. Vaša prvá voľba pri spracovávaní médií.

Vkladajte, transkódujte, vytvárajte servery proxy a produkujte všetky typy formátov, ktoré si viete predstaviť. Tento efektívny nástroj na správu médií vám umožňuje pracovať s médiami jednotným spôsobom vo všetkých aplikáciách. Vďaka úzkej integrácii s aplikáciami Adobe Premiere Pro CC, After Effects CC a ostatnými aplikáciami získavate bezproblémový pracovný postup.
Adobe Media Encoder CC

Funkcie

Október 2018

 • Podpora správy zobrazovaných farieb
 • Podpora formátu fotoaparátu ARRI Alexa LF
 • Podpora formátu fotoaparátu Sony Venice v2
 • Podpora formátu Google VR180
 • Podpora formátu statických obrázkov HEIF (HEIC) na macOS
 • Širšia podpora hardvérového zrýchlenia na macOS

 

Jún 2018

 • Podpora exportu pre formát 8K H.264
 • Export formátov XAVC QFHD Long GOP 4:2:2
 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie HEVC v systéme Windows 10 s procesormi Intel® Core™ 7. generácie (alebo novšími) a povolenou grafickou kartou Intel Graphics
 • Zlepšené dekódovanie formátu fotoaparátu RED
 • Zlepšené dekódovanie formátu fotoaparátu Sony RAW/X-OCN

Apríl 2018

 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie H.264 v systéme Windows 10 s procesormi Intel® Core™ 6. generácie (alebo novšími) a povolenou grafickou kartou Intel Graphics
 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie H.264 a HEVC v systémoch Mac OS 10.13 s podporovaným hardvérom
 • Podpora importu formátov fotoaparátov Canon C200
 • Podpora importu formátov fotoaparátov Sony Venice
 • Podpora kanála Image Processing Pipeline [IPP2] fotoaparátov RED
 • Podpora cieľového publikovania pre nový limit 280 znakov na Twitteri

Október 2017

 • Výber kanálov pri publikovaní v službách YouTube a Vimeo
 • Výber zoznamu na prehrávanie pri publikovaní v službe YouTube
 • Výber stránky pri publikovaní na Facebooku
 • Pridávanie vlastných názvov pri publikovaní na YouTube, Facebooku a Vimeu
 • Pridávanie vlastných miniatúr videí pri publikovaní na YouTube
 • Upozornenie na chýbajúce položky v rade pred kódovaním
 • Adaptívne predvoľby bitovej rýchlosti H.264 automaticky vyberajú najlepšiu výstupnú bitovú rýchlosť na základe veľkosti zdrojových snímok a snímkovej frekvencie
 • Export animovaných obrázkov GIF v systémoch macOS aj Windows
 • Vylepšenie efektov ladenia času
 • Novooptimalizovaný zoznam predvolieb štandardu H.264
 • Podpora formátu pre RF64 WAV Decode/Encode, dekódovanie Sony X-OCN a vykresľovanie QuickTime DNx Smart Rendering
 • Upozornenie pri importe iných ako natívnych zdrojov QuickTime
 • Modifikácia časového kódu pre médiá 720p 59.94

 

Apríl 2017

 • Cieľové publikovanie v službe Adobe Stock Contributor
 • Podpora pre Adobe Tímové projekty
 • Podpora farebných profilov zo zdrojov aplikácie After Effects
 • Možnosť automatického vytvárania opätovných prepojení zdrojov pri importovaní sekvencie
 • Možnosť pokračovania v prehrávaní v aplikácii Premiere Pro počas vykresľovania v aplikácii Media Encoder
 • Zjednodušené nastavenia bitovej hĺbky a alfa kanálov (iba QuickTime)
 • Podpora exportu pre ambisonický zvuk (iba štandard H.264)
 • Podpora pre štandard Hybrid LOG Gamma (HLG)
 • Podpora exportu formátu HDR v HEVC (H.265) pre Panasonic AVC-Long GOP OP1b

Začnite pracovať s aplikáciou Media Encoder.

Nájdite videokurzy od odborníkov spoločnosti Adobe a od našich partnerov v oblasti vzdelávania. Preskúmajte našu kolekciu stoviek kurzov pre službu Adobe Creative Cloud. Získajte základné zručnosti, spoznajte najnovšie funkcie a objavujte pokročilé techniky.
Kurzy pre službu Creative Cloud