Media Encoder. Spoľahlivé vykresľovanie.

Vkladajte, transkódujte, vytvárajte verzie a produkujte takmer všetky typy formátov, ktoré si viete predstaviť. Automatizujte si pracovné postupy prednastaveniami, sledovaním priečinkov a cieľovým publikovaním. Pomocou nastavovania času môžete neviditeľne upraviť trvanie, aplikovať korekcie tabuliek LUT a hlasitosti a nemusíte znovu otvárať projekty. Vďaka úzkej integrácii s aplikáciami Adobe Premiere Pro, After Effects a ostatnými aplikáciami získavate bezproblémový pracovný postup.  

Adobe Media Encoder

Nové funkcie

November 2019

 • Import súborov animácií vo formáte QuickTime s rozdielovými snímkami
 • Import súborov vo formáte AVI Motion JPEG v systéme MacOS
 • Import záberov vo formáte Canon XF-HEVC
 • Import záberov zo zariadenia Sony Venice v4
 • Import záberov zo zariadenia Canon EOS C500 Mark II
 • Export obsahu vo formáte Apple ProRes MXF (422) v systémoch macOS a Windows
 • Predvoľby programovania pre cieľové publikovanie v službe Adobe Stock

Apríl 2019

 • Automatické nahradenie snímky na dekódovanie chýb pomocou kópií bezprostredne susediacich bezchybných snímok
 • Podpora formátu fotoaparátu Sony Venice v3
 • Možnosť ručne prepísať kreatívne vyhľadávacie tabuľky (LUT) záberov natočených kamerou RED
 • Vylepšenie výkonu dekódovania záberov natočených vo formáte H.264 a HEVC
 • Vylepšenie výkonu dekódovania záberov natočených kamerou RED v systéme macOS pomocou rozhrania Metal
 • Ďalšie možnosti exportu titulkov

December 2018

 • Podpora exportu formátu ProRes v systéme Windows
 • Nové predvoľby exportu pre formát ProRes
 • Import súborov HEIF zaznamenaných na zariadeniach so systémom iOS v systémoch macOS a Windows
 • Rýchlejšie dekódovanie v prípade formátu Canon Cinema RAW Light (Windows)
 • Podpora importu záberov formátu ProRes HDR vrátane informácií o farbách v prípade štandardov Rec2020 a PG/HLG

Október 2018

 • Podpora správy zobrazovaných farieb
 • Podpora formátu fotoaparátu ARRI Alexa LF
 • Podpora formátu fotoaparátu Sony Venice v2
 • Podpora formátu Google VR180
 • Podpora formátu statických obrázkov HEIF (HEIC) v systéme macOS
 • Rozšírená podpora hardvérového zrýchlenia v systéme macOS 

Jún 2018

 • Podpora exportu pre formát 8K H.264
 • Export formátov XAVC QFHD Long GOP 4:2:2
 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie HEVC v systéme Windows 10 s procesormi Intel® Core™ 7. generácie (alebo novšími) a povolenou grafickou kartou Intel Graphics
 • Zlepšené dekódovanie formátu fotoaparátu RED
 • Zlepšené dekódovanie formátu fotoaparátu Sony RAW/X-OCN

Začnite pracovať s aplikáciou Media Encoder.

Nájdite videokurzy od odborníkov spoločnosti Adobe a od našich partnerov v oblasti vzdelávania. Preskúmajte našu kolekciu stoviek kurzov pre službu Adobe Creative Cloud. Získajte základné zručnosti, spoznajte najnovšie funkcie a objavujte pokročilé techniky.

Ako na to ›

Kurzy pre Creative Cloud