Media Encoder. Spoľahlivé vykresľovanie.

Vkladajte, transkódujte, vytvárajte verzie a produkujte takmer všetky typy formátov, ktoré si viete predstaviť. Tento efektívny nástroj vám umožňuje pracovať s médiami jednotným spôsobom vo všetkých aplikáciách. Vďaka úzkej integrácii s aplikáciami Adobe Premiere Pro, After Effects a ostatnými aplikáciami získavate bezproblémový pracovný postup.
Adobe Media Encoder

Nové funkcie

Apríl 2019

 • Automatické nahradenie snímky na dekódovanie chýb pomocou kópií bezprostredne susediacich bezchybných snímok
 • Podpora formátu fotoaparátu Sony Venice v3
 • Možnosť ručne prepísať kreatívne vyhľadávacie tabuľky (LUT) záberov natočených kamerou RED
 • Vylepšenie výkonu dekódovania záberov natočených vo formáte H.264 a HEVC
 • Vylepšenie výkonu dekódovania záberov natočených kamerou RED v systéme macOS pomocou rozhrania Metal
 • Ďalšie možnosti exportu titulkov

 

December 2018

 • Podpora exportu formátu ProRes v systéme Windows
 • Nové predvoľby exportu pre formát ProRes
 • Import súborov HEIF zaznamenaných na zariadeniach so systémom iOS v systémoch macOS a Windows
 • Rýchlejšie dekódovanie v prípade formátu Canon Cinema RAW Light (Windows)
 • Podpora importu záberov formátu ProRes HDR vrátane informácií o farbách v prípade štandardov Rec2020 a PG/HLG

Október 2018

 • Podpora správy zobrazovaných farieb
 • Podpora formátu fotoaparátu ARRI Alexa LF
 • Podpora formátu fotoaparátu Sony Venice v2
 • Podpora formátu Google VR180
 • Podpora formátu statických obrázkov HEIF (HEIC) na macOS
 • Rozšírená podpora hardvérového zrýchlenia v systéme macOS

Jún 2018

 • Podpora exportu pre formát 8K H.264
 • Export formátov XAVC QFHD Long GOP 4:2:2
 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie HEVC v systéme Windows 10 s procesormi Intel® Core™ 7. generácie (alebo novšími) a povolenou grafickou kartou Intel Graphics
 • Zlepšené dekódovanie formátu kamery RED Zlepšené dekódovanie formátu kamery Sony RAW/X-OCN

 

Apríl 2017

 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie H.264 v systéme Windows 10 s procesormi Intel® Core™ 6. generácie (alebo novšími) a povolenou grafickou kartou Intel Graphics
 • Hardvérovo zrýchlené kódovanie H.264 a HEVC v systémoch Mac OS 10.13 s podporovaným hardvérom
 • Podpora importu formátov fotoaparátov Canon C200
 • Podpora importu formátov fotoaparátov Sony Venice
 • Podpora kanála Image Processing Pipeline [IPP2] fotoaparátov RED
 • Podpora cieľového publikovania pre nový limit 280 znakov na Twitteri

Začnite pracovať s aplikáciou Media Encoder.

Nájdite videokurzy od odborníkov spoločnosti Adobe a od našich partnerov v oblasti vzdelávania. Preskúmajte našu kolekciu stoviek kurzov pre službu Adobe Creative Cloud. Získajte základné zručnosti, spoznajte najnovšie funkcie a objavujte pokročilé techniky.
Kurzy pre službu Creative Cloud