Všeobecné otázky

Zmení sa názov počítačovej verzie aplikácie Lightroom?

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC je premenovaná verzia aplikácie Lightroom, ktorá sa používala v minulosti, a je optimalizovaná pre počítačové pracovné postupy vrátane lokálneho úložiska fotografií v súboroch a priečinkoch v počítači. Rozhranie ani funkcie importu a usporiadania fotografií a funkcie na úpravy sa takmer nezmenili. Pokračujeme aj v investíciách do aplikácie Lightroom Classic CC.

Aké sú rozdiely medzi službou Lightroom CC a aplikáciou Lightroom Classic CC?

Lightroom CC je nová cloudová fotografická služba, ktorá funguje v počítači, mobilných zariadeniach aj na webe. Lightroom Classic CC je počítačový produkt na prácu s digitálnymi fotografiami.

Pozrieť

Možnosti zakúpenia

Lightroom CC si môžete zakúpiť samostatne alebo ako súčasť plánu Adobe Creative Cloud Fotografia s cenami oboch plánov od 11,99 € mesačne.

Lightroom Classic je k dispozícii ako súčasť plánu Creative Cloud Fotografia, ktorý môžete získať od 11,99 € mesačne.

Čo sa stane s mojimi fotografiami, keď prekročím svoju vyhradenú kapacitu cloudového úložiska?

Ak sa vám úložisko minie, nové fotografie sa uložia iba v pôvodnom zariadení. Nebudú sa zálohovať do cloudu ani synchronizovať medzi zariadeniami. Nebudú sa tiež automaticky označovať, aby sa dali v aplikácii Lightroom jednoducho vyhľadávať pomocou kľúčových slov. Fotografie, ktoré ste už do cloudu zálohovali, budú naďalej prístupné zo všetkých zariadení.

Ak potrebujete viac úložiska, môžete inovovať svoj 20 GB plán na 1 TB alebo rozšíriť svoje celkové úložisko na 2 TB, 5 TB alebo 10 TB už od 11,99 € mesačne za TB. Ak si chcete kúpiť viac úložiska, zavolajte na číslo +44 203 0277 764. Ak chcete inovovať svoj existujúci plán, prihláste sa do svojho konta Adobe ID (Plány a produkty > Spravovať plán > Zmeniť plán). Podrobné pokyny nájdete v téme Zmena plánu Creative Cloud.