Služby Adobe Sensei

Prečítajte si viac o výkonných službách Adobe Sensei, ktoré vám pomôžu pracovať inteligentnejšie a rýchlejšie, ako aj prinášajú osobný kontakt s každým zákazníkom.

Content Intelligence

Služby Content Intelligence podporované technológiu Adobe Sensei budú v betaverzii dostupné pre vybraných zákazníkov.

Požiadať o prístup do betaverzie ›


Služby Content AI

Ako súčasť riešenia Content Intelligence vám služby Content AI pomáhajú pochopiť obrázky a pracovať s nimi tak, aby ste ich mohli efektívne opätovne používať a aby ste mohli automatizovať výrobu a poskytovať individuálne prispôsobenia. Služby Content AI dostupné v rámci technológie Adobe Sensei vám pomôžu zlepšiť tieto oblasti:

 Služby Content AI

Obsah obrázkov

Automaticky pridávajte popisy obrázkov vrátane metaúdajov, dizajnových prvkov a popisov do nových aj existujúcich dátových zdrojov.

Kvalita obrázkov

Hodnoťte kvalitu obrázkov profesionálnymi aspektmi, ako je vyváženosť farieb, hĺbka poľa a pravidlo tretín.

Pozícia obsahu

Automaticky orezávajte a filtrujte obrázky pomocou nástrojov na inteligentnú analýzu obsahu, aby ste vytvárali obrázky podľa špecifikácií značiek a požiadaviek kanálov.

Videoobsah

Rýchlo generujte metadáta pre videá vrátane popisovačov akcií.

Inteligencia podporujúca prostredie

Čoskoro uvedieme novú generáciu služieb inteligencie podporujúcej prostredie podporovaných technológiou Adobe Sensei, ktoré vám pomôžu prispôsobiť a optimalizovať každú interakciu so zákazníkmi. Budú k dispozícii v betaverzii pre vybratých zákazníkov a budú súčasťou našich riešení Adobe Experience Cloud.

Požiadať o prístup do betaverzie ›


Služby Attribution AI

Pochopte vplyv marketingu na požadované výsledky a optimalizujte možnosti interakcie so zákazníkmi počas celej fázy budovania vášho vzájomného vzťahu. Služby Attribution AI poskytované v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu pochopiť nasledovné:

 Služby Attribution AI

Vplyv marketingu

Určite prírastkový vplyv riadený vlastnenými, získanými a platenými médiami.

Účinnosť kampane v rôznych kanáloch

Vyčleňujte prírastkové výdavky na základe výkonnosti kanála a kampane, aby ste dosiahli lepšie výsledky.

Rôzne skupiny zákazníkov

Pochopte, ktoré typy zákazníkov vaše marketingové kanály menia na zákazníkov reálne využívajúcich vaše služby a produkty.

Služby Customer AI

Vylepšujte profily zákazníkov a pridávajte do nich inteligentné atribúty založené na správaní a demografii používateľov, aby ste lepšie segmentovali a zacieľovali existujúcich aj potenciálnych zákazníkov. Služby Customer AI poskytované v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu pochopiť nasledovné:

Pravdepodobnosť odchodu

Identifikujte a udržiavajte si zákazníkov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou zakrátko zrušia vašu službu.

Pravdepodobnosť konverzie

Prispôsobte kampane cielené na potenciálnych zákazníkov podľa ich správania a záujmov a zmeňte potenciálnych zákazníkov na skutočných.

Pravdepodobnosť zvýšenia predaja

Zacieľujte ponuky na správnych zákazníkov a v správnom čase a optimalizujte podiel svojich výnosov.

 Služby Customer AI

Služby Journey AI

Optimalizujte návrhy a postupy získavania zákazníkov a vytvorte si riešenie optimalizácie riadenej umelou inteligenciou (AI) s pravidlami definovanými marketérmi. Služby Journey AI poskytované v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu pochopiť nasledovné:

Služby Journey AI

Optimálny čas odosielania

Prispôsobte načasovanie odosielania e-mailov potenciálnym aj existujúcim zákazníkom.

Zapojenie používateľov

Naplánujte si svoju komunikačnú stratégiu s prediktívnym pohľadom na pravdepodobnosť interakcie s e-mailom (napríklad s ohľadom na pomer jeho otvorení a pomer prekliknutí).

Prah pre odosielanie správ

Zistite interval odosielania správ, ktorý udrží záujem zákazníkov a ktorý nespôsobí ich postupnú únavu a následné zrušenie ich prihlásenia na odber.