Služby Adobe Sensei

Prečítajte si viac o výkonných službách Adobe Sensei, ktoré vám pomôžu pracovať šikovnejšie a rýchlejšie, ako aj prinášajú osobný kontakt s každým zákazníkom.

Služby Adobe Sensei
 

Content Intelligence

Služby Content Intelligence podporované technológiou Adobe Sensei sú aktuálne dostupné na portáli Adobe I/O vo verzii beta.

Služby Content AI

Ako súčasť riešenia Content Intelligence vám služby Content AI pomáhajú pochopiť obrázky a pracovať s nimi tak, aby ste ich mohli efektívne opätovne používať a aby ste mohli automatizovať výrobu a poskytovať individuálne prispôsobenia. Služby Content AI dostupné v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu zlepšiť nasledovné:
Služba Data Ingestion Service

Obsah obrázkov

Automaticky pridávajte metadáta vrátane konceptov do nových aj existujúcich zdrojov.

Kvalita obrázkov

Hodnoťte kvalitu obrázkov použitím profesionálnych rozmerov, ako sú farebná harmónia, hĺbka ostrosti, pravidlo tretín a zvýraznenie objektu.

Pozícia obsahu

Automaticky orezávajte obrázky podľa špecifikácií značiek a požiadaviek kanálov s nástrojmi na inteligentnú analýzu obsahu.

Maskovanie obrázkov

Vyberte popredie a pozadie v obrázku na použitie v kompozícii obrázkov, napríklad na nahradenie ich pozadia.
 

Inteligencia podporujúca prostredie

Čoskoro uvedieme novú generáciu služieb inteligencie podporujúcej prostredie podporovaných technológiou Adobe Sensei, ktoré vám pomôžu prispôsobiť a optimalizovať každú interakciu so zákazníkmi. Budú k dispozícii ako ukážka pre vybratých zákazníkov a budú súčasťou našich riešení Adobe Experience Cloud.

Služby Attribution AI

Pochopte vplyv vášho marketingu na požadované výsledky a optimalizujte možnosti interakcie so zákazníkmi počas celej fázy budovania vášho vzájomného vzťahu. Služby Attribution AI poskytované v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu pochopiť nasledovné:
Služby Attribution AI

Vplyv marketingu

Určite prírastkový vplyv riadený vlastnenými, získanými a platenými médiami.

Účinnosť kampane v rôznych kanáloch

Vyčleňujte prírastkové výdavky na základe výkonnosti kanála a kampane, aby ste dosiahli lepšie výsledky.

Rôzne skupiny zákazníkov

Zoznámte sa s typom zákazníkov, ktorých vaše marketingové kanály menia na zákazníkov reálne využívajúcich vaše služby a produkty.

Služby Customer AI

Vylepšite profily zákazníkov a pridajte do nich inteligentné atribúty založené na správaní a demografii používateľov, aby ste lepšie segmentovali a zacieľovali existujúcich aj potenciálnych zákazníkov. Služby Customer AI poskytované v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu pochopiť nasledovné:

Pravdepodobnosť odchodu

Identifikujte a udržte si zákazníkov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou zakrátko zrušia vašu službu.

Pravdepodobnosť konverzie

Prispôsobte kampane cielené na potenciálnych zákazníkov podľa ich správania a záujmov a zmeňte potenciálnych na skutočných zákazníkov.

Pravdepodobnosť zvýšenia predaja

Zacieľte ponuky na správnych zákazníkov a v správnom čase a optimalizujte podiel svojich výnosov.
Služby Customer AI

Služby Journey AI

Optimalizujte návrhy a postupy získavania zákazníkov a vytvorte si riešenie optimalizácie riadenej umelou inteligenciou (AI) s pravidlami definovanými marketérmi. Služby Journey AI poskytované v rámci riešenia Adobe Sensei vám pomôžu pochopiť nasledovné:
Služby Journey AI

Optimálny čas odosielania

Prispôsobte načasovanie odosielania e-mailov potenciálnym aj existujúcim zákazníkom.

Zapojenie používateľov

Naplánujte si svoju komunikačnú stratégiu s prediktívnym pohľadom na pravdepodobnosť interakcie s e-mailom (napríklad s ohľadom na pomer jeho otvorení a pomer prekliknutí).

Prah pre zasielanie správ

Zistite interval odosielania správ, ktorý udrží záujem zákazníkov a ktorý nespôsobí ich postupnú únavu a následné zrušenie ich prihlásenia na odber.