Sú elektronické podpisy právne záväzné? Rozhodne

Adobe Acrobat Sign je najspoľahlivejším riešením na elektronické podpisovanie na svete. Potrebujete používať kvalifikovaný elektronický podpis (QES) v Európskej únii, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve, prípadne podpis spĺňajúci proces e-KYC v Indii? Acrobat Sign vám pomôže dodržiavať zákony na celom svete – vrátane tých najprísnejších právnych požiadaviek.

Prečo by ste si mali vybrať elektronické podpisy v aplikácii Acrobat Sign?

Elektronické podpisy sú právne záväzné, dôveryhodné a vymáhateľné v mnohých krajinách po celom svete. Zákony sa môžu odlišovať, ale Acrobat Sign poskytuje maximálnu flexibilitu v jednom globálnom riešení na elektronické podpisovanie. Môžete si vybrať ten správny typ pre každý scenár použitia a každého podpisovateľa – od jednoduchých elektronických podpisov cez elektronické podpisy so silnou identifikáciou až po vysoko zabezpečené a regulované digitálne podpisy v cloude.

Právna záväznosť elektronických podpisov

Mnohé krajiny na celom svete uznávajú elektronické podpisy ako dôkaz na súde. Niektoré vysoko zabezpečené a regulované digitálne podpisy s overením sa často považujú za rovnocenné s tradičným vlastnoručným podpisom.

Otvorené štandardy

Vďaka podpore otvorených štandardov a našej rozsiahlej globálnej sieti poskytovateľov digitálnej identity môžete používať vysoko zabezpečený cloudový podpis spĺňajúci zákonné požiadavky priamo z telefónu.

Zabezpečenie elektronických podpisov

Zabezpečenie digitálnych dokumentov je v spoločnosti Adobe najvyššou prioritou. Informácie o tom, ako chránime vaše elektronické podpisy, nájdete v prehľade zabezpečenia aplikácie Acrobat Sign.

Globálne zákony

Zákony o elektronickom podpise na celom svete sa v mnohých ohľadoch podobajú. Môžu však obsahovať významné rozdiely vo vymožiteľnosti alebo právnom účinku v jednotlivých krajinách alebo regiónoch.

Používanie v Spojených štátoch

Zákony E-Sign a UETA (Uniform Electronic Transactions Act) vytvorili v Spojených štátoch právny základ na používanie elektronických podpisov vo všetkých štátoch.

Používanie v Európskej únii

V Európskej únii bola nariadením o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách (eIDAS) vytvorená legislatíva, ktorá pomohla normalizovať právne postavenie elektronického podpisu v rôznych krajinách.

Kľúčové pojmy pre súlad elektronických podpisov s predpismi

Acrobat Sign pomáha vašej organizácii spravovať súlad elektronických záznamov s predpismi, a to aj na úrovni jednotlivých dokumentov. Zistite, ako môžete tímom v organizácii pomôcť identifikovať a zmierniť riziká pomocou architektúry pre elektronické podpisy od spoločnosti Adobe.

Nie všetky elektronické podpisy sú na rovnakej úrovni

Pomocou aplikácie Acrobat Sign si môžete ešte pred podpísaním dokumentu alebo elektronického formulára vybrať elektronický podpis a úroveň identifikácie potrebnej na potvrdenie totožnosti podpisovateľa – od jednoduchého elektronického podpisu až po certifikovaný cloudový podpis. Jednoducho povedané, Acrobat Sign je najflexibilnejšie riešenie, ktoré vám pomôže s istotou dodržiavať zákonné požiadavky a právne rámce pre elektronické podpisy na celom svete.

Množstvo funkcií vytvorených pre právne pracovné postupy

Acrobat Sign obsahuje funkcie, ktoré umožňujú uviesť dôvod podpísania, požiadať o súhlas s elektronickým podpisom a ponechať podpisovateľom možnosť ručného podpisu. Pozrite si všetky funkcie aplikácie Acrobat Sign, ktoré uľahčujú odosielanie, podpisovanie, sledovanie a spravovanie procesov elektronického podpisu – kdekoľvek a kedykoľvek, priamo z prehliadača alebo telefónu.

Preukázanie pravosti podpisu

V závislosti od typu použitého elektronického podpisu môžu kontrolné záznamy a panel podpisov aplikácie Acrobat Sign pomôcť dokázať, že podpis na dokumente bol autorizovaný konkrétnym podpisovateľom. A ak sa použije vysoko zabezpečený a regulovaný digitálny podpis, bude podpis kryptograficky spojený s dokumentom a bude ho možné overiť až 10 rokov. Kópie podpísaných dokumentov sa automaticky odosielajú všetkým zúčastneným stranám a sú certifikované spoločnosťou Adobe pomocou pečate upozorňujúcej na možné falšovanie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Potrebujete iba základné informácie o našich riešeniach alebo by ste si chceli vyžiadať prispôsobenú cenovú ponuku pre jedinečné požiadavky svojho podniku? Sme tu na to, aby sme vám zodpovedali všetky vaše otázky.