Toegankelijkheid

Adobe® AIR® 1.5.1

Release-informatie voor gebruikers van Adobe AIR

Uitgebracht op: 24-2-2009

Aan de slag

Met de Adobe® AIR®-runtime hebt u uw favoriete webtoepassingen altijd bij de hand. Omdat toepassingen die voor Adobe AIR zijn gebouwd, zonder webbrowser op uw desktopcomputer worden uitgevoerd, hebben ze alle gemakken van een desktoptoepassing.

Dit document bevat systeemvereisten, installatie-instructies, bekende problemen en andere informatie over het gebruik van de AIR 1.5.1-runtime.

Systeemvereisten

Windows® Macintosh® Linux
Processor Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz of sneller Aanbevolen: Pentium 4 2 GHz of sneller Intel® Core™ Duo 1,83 GHz of sneller PowerPC® G4 1 GHz of sneller Intel® Pentium® III 1 GHz of sneller
Besturingssysteem Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise inclusief 64-bits edities, Windows Vista SP1, Windows XP Tablet PC Edition SP2 en SP3, Windows XP SP2 en SP3, Windows 2000 SP4, Windows 2003 Server Mac OS 10.4.11 of Mac OS 10.5.4 Fedora 8 Ubuntu 7.10 openSUSE 10.3
Geheugen Minimum: 512 MB RAM Aanbevolen: 1 GB RAM Minimum: 512 MB RAM Aanbevolen: 1 GB RAM Minimum: 512 MB RAM Aanbevolen: 1 GB RAM-geheugen 128 MB grafisch geheugen

Aanvullende vereisten voor Linux-systemen

Ondersteunde desktopomgevingen GNOME KDE
Pakketbeheersystemen RPM Debian
Minimale GTK+-versie 2.6
Window managers Metacity (standaard voor GNOME) KWin (standaard op KDE)
Transparantie Voor ondersteuning voor transparantie in AIR-toepassingen zijn een compositing window manager en aanvullende X-serverextensies nodig. De volgende worden ondersteund: Compositing window managers: Beryl, Compiz, Compiz-fusion X-serverextensies: Composite, Render, Shape
Flash Player Voor Badge/Seamless-installatie is Flash Player 1.0.15.3 nodig.

Ondersteunde talen

De installatie en runtime van Adobe AIR 1.5.1 ondersteunt de volgende talen.

 • Chinees (vereenvoudigd)
 • Chinees (traditioneel)
 • Tsjechisch
 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Italiaans
 • Japans
 • Koreaans
 • Pools
 • Portugees (Braziliaans)
 • Russisch
 • Spaans
 • Zweeds
 • Turks

Nieuwe functies in AIR 1.5.1

Adobe AIR 1.5.1 is een software-update met verbeterde betrouwbaarheid, compatibiliteit en veiligheid.  De update wordt aangeraden voor alle gebruikers van AIR. AIR-toepassingen die zijn ontwikkeld voor eerdere versies van AIR, hoeven niet te worden bijgewerkt om met deze update te kunnen werken.

Adobe AIR installeren

Voor het installeren van de AIR 1.5.1-runtime en AIR-toepassingen hebt u beheerdersrechten nodig op uw computer.

De runtime installeren op een Windows-computer

 1. Download het runtime-installatiebestand van http://get.adobe.com/nl/air.
 2. Dubbelklik op het runtime-installatiebestand en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.

De runtime installeren op een Mac OS-computer

 1. Download het runtime-installatiebestand van http://get.adobe.com/nl/air.
 2. Dubbelklik op het runtime-installatiebestand en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.
 3. Als in de Installer een venster Verifiëren wordt weergegeven, geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerder op.

De runtime installeren op een Linux-computer

 1. Download het runtime-installatiebestand van http://get.adobe.com/nl/air.
 2. Dubbelklik op het runtime-installatiebestand Adobe AIRInstaller.bin en volg de aanwijzingen om de installatie uit te voeren.
 3. Als u niet bent aangemeld als beheerder, wordt u als u het installatieprogramma aanroept gevraagd om het beheerderswachtwoord op te geven (hoofdwachtwoord voor niet-Debian-systemen en het wachtwoord van de sudo user voor Debian-systemen). Let ook op het volgende:
  • U moet uitvoerrechten toewijzen aan het bin-bestand (chmod +x AdobeAIRInstaller.bin).
  • De runtime wordt geïnstalleerd als een eigen pakket. Met andere woorden: als rpm op een op rpm gebaseerde distributie en als deb op een Debian-distributie. AIR ondersteunt momenteel geen andere pakketindeling en kan dus mogelijk niet worden geïnstalleerd op distributies als Slackware enz.
  • Adobe AIR op Linux bestaat uit twee pakketten - adobeair1.0 en adobe-certs. Als u AdobeAIRInstaller.bin uitvoert, worden deze twee pakketten geïnstalleerd.
  • De runtime wordt geïnstalleerd in de volgende locatie: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0

Adobe AIR verwijderen

Als u de runtime hebt geïnstalleerd, kunt u de installatie verwijderen met de volgende procedures.

De runtime verwijderen op een Windows-computer

 1. Selecteer in het menu Start van Windows de optie Instellingen > Configuratiescherm.
 2. Selecteer het onderdeel Software.
 3. Selecteer "Adobe AIR" om de runtime te verwijderen.
 4. Klik op de knop Wijzigen/verwijderen.

De runtime verwijderen op een Mac-computer

 • Dubbelklik op de "Adobe AIR Uninstaller" in de map /Applications/Utilities.

De runtime verwijderen van een Linux-computer

 1. Gebruik het menuonderdeel AIR-runtime verwijderen in het menu Programma's > Toepassingen. Gebruik de pakketmanager van het systeem om het pakket adobe-certs te verwijderen.
 2. AIR registreert het mime-type "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip", wat betekent dat .air-bestanden dit mime-type hebben en daarom eigendom zijn van AIR.

AIR-toepassingen installeren

AIR-toepassingen installeren

 1. Badge-installatie in webbrowser: U kunt AIR-toepassingen installeren via de functie voor naadloze installatie (badge-installatie), waarbij de AIR-runtime wordt geïnstalleerd of bijgewerkt. Als de AIR-runtime is geïnstalleerd en u op een koppeling/badge op de webpagina klikt, wordt de installatie van de toepassing gestart. U wordt zo nodig gevraagd om een installatielocatie en een beheerderswachtwoord.
 2. Installeren vanuit lokale .air-bestanden: Als de AIR-runtime is geïnstalleerd, kunt u dubbelklikken op het .air-bestand om het installatieprogramma van de toepassing aan te roepen. Het installatieprogramma begint met een beveiligingsdialoogvenster waarin de identiteit van de uitgever wordt beschreven. U wordt zo nodig gevraagd om een installatielocatie en het wachtwoord van een lokale gebruiker.

Aanvullende gegevens voor Linux

 1. AIR-toepassingen worden geïnstalleerd als een eigen pakket (rpm of deb).
 2. De pakketnaam is een combinatie van de applicationID en publisherID voor de toepassing.

Tips en trucs

Een AIR-toepassing openen met Safari op Mac OS

Als u op Mac OS X in Safari op een koppeling klikt om een AIR-toepassing te installeren, wordt de toepassing gedownload naar een bureaublad op Mac OS 10.4 (Tiger) en naar de downloadmap op Mac OS 10.5 (Leopard) in plaats van dat de toepassing wordt geïnstalleerd. Als u de toepassing wilt installeren, dubbelklikt u op het gedownloade .air-bestand.

De installatie van de runtime en toepassingen registeren

Zie http://www.adobe.com/go/kb403123* voor instructies over het inschakelen van registratie voor de installatie van de AIR-runtime en -toepassingen.

Tips en trucs voor het installeren van de toepassing op Linux

 1. U kunt AIR-toepassingen ook installeren met de opdracht "/usr/bin/Adobe AIR Application Installer <volledig pad naar het air-bestand>". Op dit moment werken relatieve paden niet.
 2. Als nadat u de runtime hebt geïnstalleerd het installatieprogramma voor de toepassing niet wordt gestart als u dubbelklikt op een .air-bestand (dit gebeurt bij sommige oudere distributies), moet u zich mogelijk afmelden en weer aanmelden.
 3. U kunt ook de computer opschonen en een nieuwe installatie proberen door de mappen .adobe en .macromedia in de hoofdmap voor zowel root als de huidige gebruiker te verwijderen. Verwijder ook de map .appdata in de hoofdmap.
 4. Als u logbestanden wilt genereren voor de runtime-installatie, maakt u het lege bestand .airinstall.log (touch .airinstall.log) in de hoofdmap van de gebruiker. Post dit bestand als u problemen meldt op het forum.
 5. Als u logbestanden wilt genereren voor de toepassingsinstallatie, maakt u het lege bestand .airappinstall.log (touch .airappinstall.log) in de hoofdmap van de gebruiker. Post dit bestand als u problemen meldt op het forum.

Bekende problemen en beperkingen

Op de AIR-ondersteuningswebsite is een Knowledge Base beschikbaar met AIR-problemen en andere nuttige AIR-documentatie: http://www.adobe.com/support/air/*.

Mac en Windows

AIR-toepassingen werken mogelijk niet goed als de taal Español Latinoamérica is.

Als op Mac OS de lijst met talen in Systeeminstellingen > Internationaal > Taal Español Latinoamérica (Latijns-Amerikaans Spaans) bevat, werkt een AIR-toepassing mogelijk niet goed. Verwijder de taal uit uw lijst met talen en gebruik in plaats daarvan Español (Spaans).

PDF-inhoud wordt niet weergegeven zonder Adobe Reader

Als u PDF-inhoud wilt weergeven in AIR, moet Adobe Reader 8.1 of hoger zijn geïnstalleerd. U kunt Adobe Reader downloaden van http://get.adobe.com/nl/reader.

SWF-in-HTML: In de vensterloze modus wordt niet geplakt met Ctrl+V

In Windows wordt met Ctrl-V niet geplakt in een tekstveld als een toepassing een SWF in de vensterloze modus gebruikt die is geladen door HTMLLoader.

SQL-database en de functie Time Machine van Mac OS 10.5

Als u Mac OS 10.5 Time Machine gebruikt terwijl er bepaalde SQL-databasetransacties worden uitgevoerd, kunnen er inconsistenties ontstaan in de database. Dit kan gevolgen hebben voor AIR-toepassingen die de SQLite-databasetransacties gebruiken. Om ervoor te zorgen dat uw AIR-toepassing goed blijft werken, kunt u dit probleem omzeilen door ervoor te zorgen dat de SQLite-database niet wordt meegenomen bij automatische back-ups door Time Machine.

AIR-toepassingen en MobyDock

Met MobyDock, een aanpasbare freeware-taakbalktoepassing voor Windows, kunnen AIR-toepassingen niet worden uitgevoerd. Sluit MobyDock als u AIR-toepassingen wilt installeren en uitvoeren.

Ondersteuning van minderhedenscripts voor Chinese nationale norm GB 18030-2000

Tekens uit minderhedenscripts zoals Tibetaans worden mogelijk niet goed weergegeven binnen AIR-toepassingen.

Input Method Editor wordt niet uitgeschakeld voor wachtwoordveld in SWF-inhoud binnen HTML

Als u op het wachtwoordveld klikt in de ingesloten Flash-inhoud op HTML-pagina's in een AIR-toepassing, wordt de Input Method Editor niet uitgeschakeld. Hierdoor worden er mogelijk niet-romeinse tekens ingevoerd in het wachtwoordveld. U kunt de probleem omzeilen door de invoermethode-instellingen expliciet zodanig te wijzigen dat er alleen romeinse tekens kunnen worden getypt.

Virtueel toetsenbord op Tablet PC

De functionaliteit voor virtuele toetsenborden die op Tablet PC's wordt gebruikt, werkt mogelijk niet voor sommige inhoud binnen een AIR-toepassing. De functionaliteit voor virtuele toepassingen voor een Tablet PC werkt voor Flash- en HTML-inhoud, maar niet voor Flash-inhoud die is ingesloten in HTML.

Weergaveprobleem met ingesloten Flash-inhoud

Ingesloten Flash-inhoud in een HTML-pagina die wordt geladen door een AIR-toepassing, of Flash-inhoud die wordt gebruikt in een HTML-toepassing, wordt niet weergegeven als de toepassing transparantie gebruikt.

Linux

Runtime-installatie

 • Bij sommige distributies ontstaan problemen als de bestandsnaam .bin bevat. Verwijder .bin uit de naam van het installatiebestand en voer het installatieprogramma uit.
 • Voor op Debian gebaseerde systemen als Ubuntu is gnomesu/kdesu/kdesudo nodig voor installatie. Installeer anders xdg-su en schakel root user in.

Toepassingsinstallatie

 • U moet een absoluut pad naar het AIR-bestand gebruiken als u een AIR-toepassing installeert vanaf de opdrachtregel.
 • De voortgangsbalk voor de installatie loopt naar voltooid en begint dan opnieuw.
 • Er kunnen meerdere vermeldingen van het AIR-installatieprogramma worden weergegeven (ze worden bijvoorbeeld ook toegevoegd aan het menu "Others" in Ubuntu).

Registratie van bestandstypen

Er worden geen toepassingspictogrammen weergegeven voor sommige onbekende extensies (bijvoorbeeld abc, def enz.) op bepaalde KDE-distributies.

Vensters en menu's

 • Transparantie werkt niet met virtualisatiesoftware als VMWare.
 • Transparante vensters laten geen muisgebeurtenissen doorkomen.

Flash-AIR-communicatie

Voor communicatie tussen AIR-toepassingen en SWF's binnen een browser is Flash Player 10 nodig.

Gecodeerde lokale opslagplaats

 • Gegevens in een lokale opslagruimte zijn niet toegankelijk als een sessie wordt geëxporteerd met SSH of als een sessie wordt gewijzigd naar een andere gebruiker die su gebruikt.
 • ELS wordt gekoppeld aan de desktopomgeving waarin de ELS-database oorspronkelijk is gemaakt. Een ELS-opslagruimte die is gemaakt in KDE is niet toegankelijk in GNOME en omgekeerd.
 • Voor een gecodeerde lokale opslagruimte wordt Keyring (GNOME) of KWallet (KDE) gebruikt. Het systeem vraagt mogelijk om een wachtwoord voor toegang tot ELS-gegevens.
 • De toepassingsnaam wordt weergegeven als "anonymous" (anoniem) in het wachtwoorddialoogvenster in KWallet.

PDF

Als u PDF-inhoud wilt weergeven in AIR-toepassingen, moet u Adobe Reader voor Linux versie 8.1.1 of hoger hebben geïnstalleerd.


Copyright © 2009 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe, the Adobe logo, AIR, ActionScript, Flash en Flex zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectievelijke eigenaars.

Dit computerprogramma is auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik, verveelvoudiging of distributie van dit programma of een gedeelte ervan, is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

Meldingen en bepalingen met betrekking tot de software van derden bevinden zich op http://www.adobe.com/go/thirdparty_nl en zijn met deze verwijzing hierin opgenomen.