#Dostępność*

Adobe® AIR® 1.5.1

Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR

Data wydania: 24-02-2009

Pierwsze kroki

Środowisko wykonawcze Adobe® AIR® pozwala w dowolnym czasie korzystać z ulubionych aplikacji internetowych. Do uruchamiania aplikacji przeznaczonych dla środowiska Adobe AIR nie jest wymagana przeglądarka internetowa, dlatego korzystanie z nich jest równie wygodne jak korzystanie z aplikacji uruchamianych na pulpicie.

Ten dokument obejmuje wymagania systemowe, instrukcje dotyczące instalowania, znane problemy oraz dodatkowe informacje związane z używaniem środowiska wykonawczego AIR 1.5.1.

Wymagania systemowe

System Windows® System Macintosh® System Linux
Procesor Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz lub szybszy, zalecany Pentium 4 2 GHz lub szybszy Intel® Core™ Duo 1,83 GHz lub szybszy; PowerPC® G4 1 GHz lub szybszy Intel® Pentium® III 1 GHz lub szybszy
System operacyjny Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise (włącznie z wersjami 64-bitowymi); Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1; Windows XP Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 i 3; Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i 3; Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4; Windows 2003 Server Mac OS 10.4.11 lub Mac OS 10.5.4 Fedora 8, Ubuntu 7.10, openSUSE 10.3
Pamięć Minimum: 512 MB pamięci RAM, zalecany 1 GB pamięci RAM Minimum: 512 MB pamięci RAM, zalecany 1 GB pamięci RAM Minimum: 512 MB pamięci RAM, zalecany 1 GB pamięci RAM; 128 MB pamięci graficznej

Dodatkowe wymagania dotyczące systemów Linux

Obsługiwane środowiska pulpitu GNOME, KDE
Systemy zarządzania pakietami RPM, Debian
Minimalna wersja biblioteki GTK+ 2.6
Menedżery okien Metacity (domyślny dla środowiska GNOME), KWin (domyślny dla środowiska KDE)
Przezroczystość Obsługa efektu przezroczystości w aplikacjach AIR wymaga menedżera okien z opcją składania oraz dodatkowych rozszerzeń serwera X. Są obsługiwane menedżery okien z opcją składania: Beryl, Compiz, Compiz-fusion oraz rozszerzenia serwera X: Composite, Render, Shape
Flash Player Łatwa instalacja za pośrednictwem paska instalacyjnego wymaga programu Flash Player 10.0.15.3

Obsługiwane języki

Instalator i środowisko wykonawcze Adobe AIR 1.5.1 są dostępne w następujących językach:

 • Chiński uproszczony
 • Chiński tradycyjny
 • Czeski
 • Holenderski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Japoński
 • Koreański
 • Polski
 • Brazylijski portugalski
 • Rosyjski
 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Turecki

Nowe funkcje środowiska AIR 1.5.1

Aktualizacja oprogramowania środowiska Adobe AIR 1.5.1 oferuje poprawioną niezawodność, większą zgodność i ulepszone zabezpieczenia. Jest zalecana dla wszystkich użytkowników środowiska AIR. Aplikacje AIR zaprogramowane dla poprzednich wersji środowiska AIR nie wymagają modyfikacji w związku z tą aktualizacją.

Instalowanie środowiska Adobe AIR

Instalacja środowiska wykonawczego AIR 1.5.1 i jego aplikacji wymaga uprawnień administratora na danym komputerze.

Instalowanie środowiska wykonawczego na komputerze z systemem Windows

 1. Pobierz plik instalacyjny środowiska wykonawczego ze strony http://get.adobe.com/air*.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny środowiska wykonawczego i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.

Instalowanie środowiska wykonawczego na komputerze z systemem Mac OS

 1. Pobierz plik instalacyjny środowiska wykonawczego ze strony http://get.adobe.com/air*.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny środowiska wykonawczego i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.
 3. Jeśli w instalatorze zostanie wyświetlone okno Uwierzytelnianie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora.

Instalowanie środowiska wykonawczego na komputerze z systemem Linux

 1. Pobierz plik instalacyjny środowiska wykonawczego ze strony http://get.adobe.com/air*.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny środowiska wykonawczego (AdobeAIRInstaller.bin) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.
 3. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, wywołanie instalatora spowoduje wyświetlenie monitu o podanie hasła administratora (hasła użytkownika root w systemach innych niż Debian i hasła użytkownika sudo w systemach opartych na systemie Debian). Należy mieć na uwadze następujące kwestie:
  • Dla pliku binarnego trzeba przyznać prawa wykonywania (poleceniem chmod +x AdobeAIRInstaller.bin).
  • Środowisko wykonawcze jest instalowane jako pakiet macierzysty. Oznacza to, że działa jako pakiet RPM w wersji systemu Linux obsługującej tę technologię i jako pakiet deb w wersji opartej na systemie Debian. Obecnie środowisko AIR nie obsługuje żadnych innych formatów pakietów, dlatego nie można przeprowadzić instalacji w wersjach systemu Linux takich jak Slackware.
  • Środowisko Adobe AIR dla systemu Linux składa się z dwóch pakietów: adobeair1.0 i adobe-certs. Po uruchomieniu plik AdobeAIRInstaller.bin instaluje te dwa pakiety.
  • Środowisko wykonawcze jest instalowane w następującej lokalizacji: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0

Odinstalowywanie środowiska Adobe AIR

Zainstalowane środowisko wykonawcze można odinstalować, wykonując następujące czynności.

Odinstalowywanie środowiska wykonawczego na komputerze z systemem Windows

 1. W menu Start systemu Windows wybierz polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy.
 3. Zaznacz pozycję Adobe AIR, aby odinstalować środowisko wykonawcze.
 4. Kliknij przycisk Zmień/Usuń.

Odinstalowywanie środowiska wykonawczego na komputerze Mac

 • Kliknij dwukrotnie Program odinstalowujący środowiska Adobe AIR w folderze /Applications/Utilities.

Odinstalowywanie środowiska wykonawczego na komputerze z systemem Linux

 1. Użyj pozycji menu Odinstaluj środowisko wykonawcze AIR w menu Programy > Aplikacje. Odinstaluj pakiet adobe-certs za pomocą menedżera pakietów systemu.
 2. Środowisko AIR rejestruje typ MIME „application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip”, co oznacza, że pliki air należą do tego typu MIME i są własnością środowiska AIR.

Instalowanie aplikacji AIR

Instalowanie aplikacji AIR

 1. Instalowanie przy użyciu paska instalacyjnego w przeglądarce internetowej: Aplikacje AIR można instalować, korzystając z funkcji łatwej instalacji za pośrednictwem paska instalacyjnego, która pozwala zainstalować lub zaktualizować środowisko wykonawcze AIR odpowiednio do potrzeb. Po zainstalowaniu środowiska wykonawczego AIR kliknięcie łącza/paska na stronie internetowej powoduje rozpoczęcie instalowania aplikacji. W razie potrzeby są wyświetlane monity o lokalizację instalacji i hasło administratora.
 2. Instalowanie z lokalnych plików air: Po zainstalowaniu środowiska wykonawczego AIR można dwukrotnie kliknąć plik air, aby wywołać instalatora aplikacji. Instalator zaczyna pracę od wyświetlenia okna dialogowego zabezpieczeń z opisem tożsamości wydawcy. W razie potrzeby wyświetla monity o lokalizację instalacji i hasło użytkownika lokalnego.

Dodatkowe informacje dotyczące systemu Linux

 1. Aplikacje AIR są instalowane jako pakiety macierzyste (odpowiednio rpm lub deb).
 2. Nazwa pakietu stanowi połączenie atrybutów applicationID (identyfikator aplikacji) i publisherID (identyfikator wydawcy) danej aplikacji.

Wskazówki i porady

Otwieranie aplikacji AIR w przeglądarce Safari w systemie Mac OS

W przypadku używania przeglądarki Safari w systemie Mac OS X kliknięcie łącza instalacji aplikacji AIR powoduje pobranie aplikacji na pulpit w systemie Mac OS 10.4 (Tiger) i do folderu pobranych plików w systemie Mac OS 10.5 (Leopard) — aplikacja nie jest instalowana. Aby zainstalować aplikację, należy dwukrotnie kliknąć pobrany plik .air.

Rejestrowanie instalacji środowiska wykonawczego i jego aplikacji

Instrukcje dotyczące włączania rejestrowania instalacji środowiska AIR i jego aplikacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/go/kb403123*.

Wskazówki i porady dotyczące instalowania aplikacji w systemie Linux

 1. Aplikacje AIR można dodatkowo instalować za pomocą polecenia „/usr/bin/Adobe AIR Application Installer <pełna ścieżka do pliku air>”. Ścieżki względne nie są obecnie obsługiwane.
 2. W niektórych starszych wersjach systemu Linux dwukrotne kliknięcie pliku air po zainstalowaniu środowiska wykonawczego może nie wywołać instalatora aplikacji. W takich przypadkach może być konieczne wylogowanie się i ponowne zalogowanie do systemu.
 3. Aby wyczyścić komputer i spróbować przeprowadzić instalację od nowa, można usunąć foldery .adobe i .macromedia z katalogu osobistego użytkownika root i bieżącego użytkownika, a także usunąć folder .appdata z katalogu osobistego.
 4. Aby wygenerować dzienniki instalacji środowiska wykonawczego, należy utworzyć pusty plik .airinstall.log (poleceniem touch .airinstall.log) w katalogu osobistym użytkownika. Ten plik należy opublikować w przypadku zgłaszania problemów na forum.
 5. Aby wygenerować dzienniki instalacji aplikacji, należy utworzyć pusty plik .airappinstall.log (poleceniem touch .airappinstall.log) w katalogu osobistym użytkownika. Ten plik należy wysłać w przypadku zgłaszania problemów na forum.

Znane problemy i ograniczenia

Na stronie internetowej pomocy technicznej środowiska AIR znajduje się baza wiedzy o środowisku AIR. Zawiera ona informacje o problemach ze środowiskiem i dodatkową dokumentację: http://www.adobe.com/support/air/*.

Mac i Windows

Niepoprawne działanie aplikacji AIR w przypadku ustawionego języka Espanol Latinoamérica (Hiszpański, Ameryka Łacińska)

Aplikacja AIR może nie działać poprawnie w systemie Mac OS, jeśli lista w obszarze Ustawienia systemu > Międzynarodowe > Język zawiera pozycję Espanol Latinoamérica (Hiszpański, Ameryka Łacińska). Należy usunąć ten język z listy i użyć języka Espanol (Hiszpański).

Brak możliwości wyświetlania zawartości PDF bez programu Adobe Reader

Aby w środowisku AIR była wyświetlana zawartość PDF, musi być zainstalowany program Adobe Reader 8.1 lub nowszy. Program Adobe Reader można pobrać ze strony http://get.adobe.com/reader*.

Zawartość SWF na stronach HTML: niedziałające wklejanie klawiszami Ctrl+V w trybie bez okien

W systemie Windows klawisze Ctrl+V nie powodują wklejenia w polu tekstowym, gdy aplikacja używa pliku SWF w trybie bez okien, który został wczytany przy użyciu metody HTMLLoader.

Baza danych SQL a funkcja Time Machine systemu Mac OS 10.5

Działanie funkcji Time Machine systemu Mac OS 10.5 podczas wykonywania niektórych transakcji baz danych SQL może powodować niespójności w bazie danych. Ten problem może mieć wpływ na aplikacje AIR, które używają bazy danych SQLite. Aby zagwarantować dalsze prawidłowe działanie aplikacji AIR, należy zastosować obejście problemu polegające na wykluczeniu bazy SQLite z automatycznych kopii zapasowych wykonywanych przez funkcję Time Machine.

Aplikacje AIR a narzędzie MobyDock

MobyDock jest darmową aplikacją umożliwiającą dostosowywanie paska zadań systemu Windows, która uniemożliwia uruchamianie aplikacji AIR. Podczas instalowania i uruchamiania aplikacji AIR należy wyłączyć narzędzie MobyDock.

Skrypty dla mniejszości narodowych w standardzie China National Standard GB 18030-2000

Znaki ze skryptów dla mniejszości narodowych (na przykład tybetańskie) nie są prawidłowo wyświetlane w aplikacjach AIR.

Włączona obsługa technologii IME dla pola hasła w zawartości SWF w plikach HTML

Technologia IME nie jest wyłączana w przypadku kliknięcia pola hasła w zawartości Flash osadzonej na stronach HTML w aplikacji AIR. Oznacza to, że w polu hasła można wprowadzać znaki inne niż łacińskie. Obejście tego problemu polega na jawnej zmianie ustawień metody wprowadzania znaków na taką, która umożliwia wprowadzanie wyłącznie znaków łacińskich.

Klawiatura wirtualna komputerów typu Tablet

Funkcja klawiatury wirtualnej komputerów typu Tablet może nie działać w części zawartości w aplikacji AIR. Funkcja klawiatury wirtualnej komputera typu Tablet działa dla zawartości Flash i HTML, ale nie działa dla zawartości Flash osadzonej w pliku HTML.

Problem z wyświetlaniem osadzonej zawartości Flash

Nie jest wyświetlana zawartość Flash osadzona na stronie HTML załadowanej przez aplikację AIR lub zawartość Flash używana w obrębie aplikacji opartej na języku HTML, jeśli aplikacja używa przezroczystości.

Linux

Instalowanie środowiska wykonawczego

 • W niektórych wersjach systemu Linux nazwa pliku z rozszerzeniem bin może wywoływać problemy. W takim przypadku należy usunąć to rozszerzenie z nazwy pliku instalatora i wtedy go uruchomić.
 • W systemach opartych na systemie Debian (takich jak Ubuntu) powinna istnieć możliwość zainstalowania pakietów gnomesu/kdesu/kdesudo. W innych przypadkach należy zainstalować pakiet xdg-su i uaktywnić go dla użytkownika root.

Instalowanie aplikacji

 • W przypadku instalowania aplikacji AIR z poziomu wiersza polecenia należy podać ścieżkę bezwzględną pliku AIR.
 • Pasek postępu instalacji zapełnia się, a następnie resetuje.
 • Może powstać wiele wpisów instalatora środowiska AIR — na przykład może się pojawić dodatkowy wpis w menu Others (Inne) systemu Ubuntu.

Rejestrowanie typów plików

Dla niektórych nieznanych rozszerzeń (na przykład abc, def) nie pojawiają się ikony aplikacji w części systemów ze środowiskiem KDE.

Okna i menu

 • Efekt przezroczystości nie działa w połączeniu z oprogramowaniem obsługującym wirtualizację, takim jak VMWare.
 • Przezroczyste okna nie przepuszczają zdarzeń myszy.

Komunikacja między programem Flash a środowiskiem AIR

Komunikacja między aplikacjami AIR a plikami SWF w obrębie przeglądarki wymaga programu Flash Player 10.

Zaszyfrowany magazyn lokalny

 • Dane w magazynie lokalnym nie są dostępne w przypadku sesji wyeksportowanej za pomocą protokołu SSH lub przekazanej innemu użytkownikowi poleceniem su.
 • System ELS jest powiązany ze środowiskiem pulpitu, w którym pierwotnie utworzono bazę danych ELS. Magazyn ELS utworzony w środowisku KDE będzie niedostępny w środowisku GNOME (i odwrotnie).
 • Zaszyfrowany magazyn lokalny używa technologii Keyring (w środowisku GNOME) lub KWallet (w środowisku KDE). System może wyświetlać monit o hasło w przypadku uzyskiwania dostępu do danych ELS.
 • W oknie dialogowym hasła KWallet jest wyświetlana nazwa aplikacji anonymous (anonimowa).

PDF

W celu wyświetlania zawartości PDF w aplikacjach AIR należy zainstalować program Adobe Reader dla systemu Linux w wersji 8.1.1 lub nowszej.


Copyright © 2009 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe, logo Adobe, AIR, ActionScript, Flash i Flex są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.

Ten program komputerowy jest chroniony prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Używanie, powielanie i rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Powiadomienia, warunki i postanowienia dotyczące oprogramowania innych firm są dostępne na stronie http://www.adobe.com/go/thirdparty_pl/ oraz jako odniesienia w tym dokumencie.