#Dostępność*

Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR

Data wydania: 30-07-2009

Adobe® AIR® 1.5.2 — Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR

Ten dokument obejmuje wymagania systemowe, instrukcje dotyczące instalowania, znane problemy oraz dodatkowe informacje związane z używaniem środowiska wykonawczego AIR 1.5.2. Dodatkowe informacje można uzyskaćw uwagach na temat wersji środowiska Adobe AIR 1.5.1.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe środowiska Adobe AIR można sprawdzić na stronie http://www.adobe.com/pl/products/air/systemreqs/.

Nowe funkcje środowiska AIR 1.5.2

Oprogramowanie Adobe AIR 1.5.2 stanowi aktualizację środowiska wykonawczego i SDK Adobe AIR. Aktualizacja obejmuje ulepszenia dotyczące niezawodności, zgodności i zabezpieczeń. Jest zalecana dla wszystkich użytkowników środowiska AIR. Aplikacje AIR zaprogramowane dla poprzednich wersji środowiska AIR nie wymagają modyfikacji w związku z tą aktualizacją.

Ulepszono instalatora aplikacji AIR. Uproszczono sekcję wyświetlania tożsamości wydawcy w przypadku, gdy aplikacja jest podpisana przy użyciu certyfikatu łańcuchowego.

Instalowanie środowiska Adobe AIR

Dodatkowe informacje o instalowaniu środowiska AIR można uzyskać, czytając uwagi na temat wersji środowiska AIR 1.5.1 lub artykuł http://go.adobe.com/kb/ts_kb403150_en-us.

Linux

  • 64-bitowy system Linux nie jest obsługiwany, jednak można w nim zainstalować zależności 32-bitowe, dzięki którym środowisko będzie działać. Informacje na ten temat można uzyskać w następującym artykule: http://kb2.adobe.com/cps/408/kb408084.html

Instalowanie aplikacji AIR

Dodatkowe informacje o instalowaniu aplikacji AIR można uzyskać w uwagach na temat wersji środowiska AIR 1.5.1.