#Dostępność*

Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR

Data wydania: 9-6-2010

Pierwsze kroki

Środowisko wykonawcze Adobe® AIR® jest stosowane przez wiele popularnych aplikacji autonomicznych, takich jak odtwarzacze wideo, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, gry i narzędzia usprawniające pracę. Przed uruchomieniem takich aplikacji użytkownicy muszą zainstalować środowisko Adobe AIR.

Ten dokument obejmuje wymagania systemowe, instrukcje dotyczące instalowania, znane problemy oraz dodatkowe informacje związane z używaniem środowiska AIR 2.

Wymagania systemowe

  System Windows® System Macintosh® System Linux
Minimalne wymagania dotyczące procesora Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz lub szybszy, zalecany: Pentium 4 2 GHz lub szybszy Intel Core™ Duo 1,83 GHz lub szybszy Minimum: Intel® Pentium® III 1 GHz lub szybszy, zalecany: Pentium 4 2 GHz lub szybszy
System operacyjny Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate lub Enterprise (również wersje 64-bitowe), Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1, Windows XP Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub 3, Windows Server 2003/2008, Windows 7 Mac OS 10.4, 10.5 lub 10.6 Fedora Core 12, Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2
Pamięć Minimum: 512 MB pamięci RAM, zalecane: 1 GB pamięci RAM Minimum: 512 MB pamięci RAM, zalecane: 1 GB pamięci RAM 1GB pamięci RAM

Uwaga: Środowisko AIR 2 nie obsługuje systemu Windows 2000 ani komputerów Mac z procesorami PowerPC. Można w tym przypadku instalować i uruchamiać aplikacje środowiska AIR 1.5, ale nie można zainstalować środowiska AIR 2 ani przeprowadzić aktualizacji do tej wersji. Uruchamianie aplikacji środowiska AIR 2 jest możliwe w systemie Mac OS 10.4 na komputerach z procesorami Intel, ale ta konfiguracja nie może służyć jako środowisko programowania dla SDK AIR 2.

Dodatkowe wymagania dotyczące wersji systemu Linux:

Obsługiwane środowiska pulpitu GNOME i KDE
Systemy zarządzania pakietami RPM i Debian
Minimalna wersja biblioteki GTK+ 2.6
Menedżery okien Metacity (domyślny dla środowiska GNOME) i KWin (domyślny dla środowiska KDE)
Przezroczystość Obsługa efektu przezroczystości w aplikacjach AIR wymaga menedżera okien z opcją składania oraz dodatkowych rozszerzeń serwera X. Są obsługiwane menedżery okien z opcją składania: Beryl, Compiz, Compiz-fusion, a także rozszerzenia serwera X: Composite, Render, Shape.
Flash Player Funkcja łatwej instalacji z Internetu (instalacji za pośrednictwem paska instalacyjnego) wymaga programu Flash Player 10.0.15.3 lub nowszego.

Obsługiwane języki

Instalator i środowisko wykonawcze Adobe AIR 2 są dostępne w następujących językach:

 • Angielski
 • Brazylijski portugalski
 • Chiński tradycyjny
 • Chiński uproszczony
 • Czeski
 • Francuski
 • Hiszpański
 • Holenderski
 • Japoński
 • Koreański
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
 • Szwedzki
 • Turecki
 • Włoski

Nowości w środowisku AIR 2

 • System Windows 2000 i komputery Mac z procesorami PowerPC nie są już obsługiwane. Użytkownicy z tymi konfiguracjami mogą instalować i uruchamiać aplikacje środowiska AIR 1.5, ale nie mogą zainstalować środowiska AIR 2 ani przeprowadzić aktualizacji do tej wersji.
 • Macierzyste API procesów
 • Wykrywanie urządzeń pamięci masowej
 • Macierzyste moduły obsługi dokumentów umożliwiające otwieranie dokumentów
 • API mikrofonu lokalnego
 • Obsługa czytników ekranu (tylko w systemie Windows)
 • Ulepszona obsługa przeciągania i upuszczania
 • Ulepszenia API IME i funkcji wprowadzania tekstu IME
 • Nowe funkcje mechanizmu WebKit z technologią CSS3 oraz obsługa niektórych funkcji standardu HTML5
 • Wydajniejszy mechanizm obsługi języka JavaScript
 • Serwery gniazd i sieci równorzędne
 • Gniazda TLS/SSL
 • Obsługa łączności sieciowej UDP
 • Technologia wielodotykowa i gesty
 • Poprawiona wydajność
 • Drukowanie wektorowe na różnych platformach (Mac i Windows)
 • Ulepszona współpraca z drukarkami
 • Globalny moduł obsługi błędów
 • Obsługa sieci IPv6
 • Instalatory środowiska wykonawczego dostępne jako pakiety deb i rpm dla systemu Linux
 • Ulepszenia zabezpieczeń
 • Większy maksymalny rozmiar okna

Instalowanie środowiska Adobe AIR

Instalacja środowiska AIR 2 i jego aplikacji wymaga uprawnień administratora na danym komputerze.

Instalowanie środowiska AIR 2 na komputerze z systemem Windows

 1. Pobierz plik instalacyjny środowiska AIR 2 ze strony http://get.adobe.com/air*.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny środowiska AIR 2 i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.

Instalowanie środowiska AIR 2 na komputerze z systemem Mac OS

 1. Pobierz plik instalacyjny środowiska AIR 2 ze strony http://get.adobe.com/air*.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny środowiska AIR 2 i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.
 3. Jeśli w instalatorze zostanie wyświetlone okno uwierzytelniania, wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora.

Instalowanie środowiska AIR 2 na komputerze z systemem Linux

Używanie instalatora binarnego

 1. Pobierz binarny plik instalacyjny środowiska AIR 2 ze strony http://get.adobe.com/air*.
 2. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny środowiska AIR 2 (AdobeAIRInstaller.bin) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić instalację.
 3. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, wywołanie instalatora powoduje wyświetlenie monitu o podanie hasła administratora (hasła użytkownika root w systemach innych niż Debian i hasła użytkownika sudo w systemach opartych na systemie Debian). Należy mieć na uwadze następujące kwestie:
  • Dla pliku binarnego trzeba przyznać prawa wykonywania.
   chmod +x [AdobeAIRInstaller].bin
  • Środowisko Adobe AIR jest instalowane jako pakiet macierzysty. Jest to pakiet rpm w wersji systemu Linux używającej technologii rpm i pakiet deb w wersji opartej na systemie Debian. Obecnie środowisko AIR nie obsługuje żadnych innych formatów pakietów, dlatego zainstalowanie go w wersjach systemu Linux takich jak Slackware może się nie powieść.
  • Środowisko jest instalowane w następującej lokalizacji: /opt/Adobe AIR/Versions/1.0
  • Środowisko AIR rejestruje typ MIME „application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip”, co oznacza, że pliki air należą do tego typu MIME i są zarejestrowane jako pliki środowiska wykonawczego AIR.

Używanie instalatorów pakietów

 1. Pobierz plik pakietu środowiska AIR 2 ze strony http://get.adobe.com/air*. Zależnie od systemu można wybrać pakiet rpm lub pakiet systemu Debian.
 2. Kliknij dwukrotnie plik pakietu środowiska AIR 2, aby zainstalować pakiet.
 3. Można także przeprowadzić instalację za pomocą wiersza polecenia.

W systemie opartym na systemie Debian należy użyć następującego polecenia:

sudo dpkg -i <ścieżka do pakietu>/adobeair-2.0.0.xxxxx.deb

W systemie używającym formatu rpm podczas pierwszej instalacji środowiska AIR należy użyć następującego polecenia:

sudo rpm -i <ścieżka do pakietu>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

W celu zaktualizowania istniejącej instalacji środowiska AIR należy zastosować następujące polecenie:

sudo rpm -U <ścieżka do pakietu>/adobeair-2.0.0-xxxxx.i386.rpm

Uwaga: Uaktualnianie środowiska Adobe AIR przy użyciu instalatora pakietów jest obsługiwane tylko pod warunkiem, że jest zainstalowane środowisko AIR 1.5.3 lub nowsze.

Odinstalowywanie środowiska Adobe AIR

Zainstalowane środowisko Adobe AIR można odinstalować, wykonując następujące czynności.

Odinstalowywanie środowiska Adobe AIR z komputera z systemem Windows

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Wybierz pozycję Dodaj lub usuń programy.
 3. Zaznacz pozycję Adobe AIR, aby odinstalować środowisko wykonawcze.
 4. Kliknij przycisk Zmień/Usuń.

Odinstalowywanie środowiska Adobe AIR z komputera Mac

 1. Kliknij dwukrotnie Program odinstalowujący środowiska Adobe AIR, znajdujący się w katalogu /Programy/Narzędzia.

Odinstalowywanie środowiska Adobe AIR z komputera z systemem Linux

 1. Usuń pakiet adobeair za pomocą menedżera pakietów systemu.

Instalowanie aplikacji AIR

Instalowanie aplikacji AIR w systemach Mac, Windows i Linux

Instalowanie przy użyciu paska instalacyjnego w przeglądarce internetowej
Aplikacje AIR można instalować, korzystając z funkcji łatwej instalacji za pośrednictwem paska instalacyjnego, która pozwala zainstalować lub zaktualizować środowisko wykonawcze AIR odpowiednio do potrzeb. Po zainstalowaniu środowiska wykonawczego AIR kliknięcie łącza/paska na stronie internetowej powoduje rozpoczęcie instalowania aplikacji. W razie potrzeby są wyświetlane monity o lokalizację instalacji i hasło administratora.

Instalowanie z lokalnych plików air
Po zainstalowaniu środowiska wykonawczego AIR można dwukrotnie kliknąć plik air, aby użyć instalatora aplikacji. Instalator zaczyna pracę od wyświetlenia okna dialogowego zabezpieczeń z opisem tożsamości wydawcy. W razie potrzeby wyświetla monity o lokalizację instalacji i hasło użytkownika lokalnego.

Dodatkowe informacje dotyczące systemu Linux

 1. Aplikacje AIR są instalowane jako pakiety systemu Linux (odpowiednio rpm lub deb).
 2. Nazwa pakietu stanowi połączenie atrybutów applicationID (identyfikator aplikacji) i publisherID (identyfikator wydawcy) danej aplikacji.

Wskazówki i porady

Rozwiązywanie problemów z instalatorami środowiska AIR

Informacje o rozwiązywaniu problemów z instalatorem zawiera następująca notatka techniczna:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html*

Dzienniki instalacji aplikacji i środowiska wykonawczego AIR 2

Dzienniki instalacji środowiska AIR 2 są domyślnie tworzone w formie pliku dziennika. W systemach Linux i Windows plik ten ma nazwę Install.log. W systemie Mac OS nazwa tego pliku to system.log. Plik dziennika jest zbiorczy. Oznacza to, że nowy dziennik jest dopisywany na końcu istniejącego pliku dziennika przy każdej (udanej i nieudanej) próbie zainstalowania lub aktualizacji środowiska wykonawczego AIR lub aplikacji AIR. Rozmiar pliku dziennika jest ograniczony do 0,5 MB. Plik jest obcinany w przypadku przekroczenia tego rozmiaru.

Lokalizacja tego pliku zależy od platformy:

* Windows XP: C:\Documents and Settings\<nazwa użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe\AIR\logs\Install.log
* Windows Vista i Windows 7: C:\Użytkownicy\<nazwa użytkownika>Appdata\Local\Adobe\AIR\logs\Install.log
* Mac OS X: /private/var/log/system.log (aplikacja konsoli)
* Linux: /home/<nazwa użytkownika>/.appdata/Adobe/AIR/Logs/Install.log

Znane problemy i ograniczenia

Obsługa czytników ekranu

Czytniki ekranu są obecnie obsługiwane tylko w systemie operacyjnym Windows. Ze środowiskiem AIR jest między innymi zgodne oprogramowanie do odczytywania zawartości ekranu NVDA (NonVisual Desktop Access) i JAWS 11. Uaktywnianie i automatyczne informowanie dotyczące zawartości ekranowej najwyższego poziomu może czasami nie działać w pełnym zakresie. W przypadku fokusu umieszczonego w polu tekstowym program JAWS 11 może na przykład przejść w tryb kursora wirtualnego i nie przełączyć się do trybu formularzy, gdy będzie to potrzebne, co uniemożliwi pisanie w polu tekstowym. W celu wprowadzenia tekstu można obejść ten problem przez użycie klawisza Tab do przejścia poza pole tekstowe i z powrotem do tego pola.

Adresy URL ze znakami o kodach innych niż ASCII

Jeśli ciąg adresu URL zawiera znaki spoza schematu kodowania ASCII, może nie działać w systemie Windows XP, ponieważ środowisko AIR korzysta z modułu kodowania systemu Windows, który może nie być dostępny w systemie. W celu obejścia tego problemu należy zainstalować program Internet Explorer 7, co spowoduje zainstalowanie wymaganego modułu kodowania. Ten problem nie występuje w systemie Windows Vista i w nowszych systemach.

Problem z instalacją za pośrednictwem paska instalacyjnego po zainstalowaniu macierzystego pakietu systemu Linux

Po zainstalowaniu środowiska Adobe AIR za pomocą macierzystego instalatora pakietów może nie działać instalacja za pośrednictwem paska instalacyjnego. Może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie: „Wystąpił błąd. Nie można zainstalować aplikacji. Spróbuj zainstalować ją ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autorem aplikacji. Numer błędu: 1”. Ten problem został rozwiązany w programie Flash Player 10.1.

W starszych wersjach programu Flash Player można obejść ten problem, pobierając plik air i zapisując go lokalnie, a następnie przeprowadzając instalację za pomocą instalatora aplikacji Adobe AIR. Po wykonaniu tych czynności powinno być możliwe używanie instalacji za pośrednictwem paska instalacyjnego.

Problem z wprowadzaniem tekstu tajskiego w zawartości HTML w środowisku AIR

Podczas wpisywania niektórych znaków tajskich w zawartości HTML kursor może być przenoszony w nieodpowiednie miejsce. Obecnie nie jest możliwe wprowadzanie tekstu w językach innych niż podane powyżej w sekcji obsługiwanych języków.

Brak możliwości wyświetlania zawartości PDF bez programu Adobe Reader

Aby w środowisku AIR 2 była wyświetlana zawartość PDF, musi być zainstalowany program Adobe Reader 8.2, 9.3 lub nowszy.

Problem z wyświetlaniem osadzonej zawartości Flash

Zawartość Flash osadzona na stronie HTML lub w aplikacji HTML nie jest wyświetlana, jeśli aplikacja używa przezroczystego okna.

Problemy z instalacją w systemie Fedora Core z włączoną funkcją SELinux

Zainstalowanie środowiska wykonawczego przy użyciu instalatora binarnego oraz aplikacji AIR przy użyciu paska instalacyjnego nie jest możliwe na komputerze z systemem Fedora Core, gdy jest włączona funkcja SELinux.

Instalowanie środowiska AIR 2 w 64-bitowych wersjach systemu Linux

W przypadku problemów podczas instalacji środowiska AIR 2 lub podczas aktualizacji w tle środowiska AIR 1.5.3 na komputerze z 64-bitową wersją systemu Linux należy zapoznać się z następującą notatką techniczną: http://kb2.adobe.com/cps/521/cpsid_52132.html*

Baza wiedzy o środowisku AIR

Dodatkowe informacje o znanych problemach można uzyskać, odwiedzając stronę pomocy technicznej środowiska Adobe AIR pod adresem http://www.adobe.com/support/air/*.