#Dostępność*

Uwagi na temat wersji dla użytkowników środowiska Adobe AIR 2.0.3

Data wydania: 2010-08-10

Informacje o środowisku Adobe AIR


Środowisko wykonawcze Adobe® AIR® jest stosowane przez wiele popularnych aplikacji autonomicznych, takich jak odtwarzacze wideo, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, gry i narzędzia usprawniające pracę.

Zmiany w środowisku AIR 2.0.3


Oprogramowanie Adobe AIR 2.0.3 stanowi aktualizację środowiska wykonawczego Adobe AIR. Aktualizacja obejmuje ulepszenia dotyczące wydajności, niezawodności, zgodności i zabezpieczeń. Jest zalecana dla wszystkich użytkowników środowiska AIR.

Aplikacje AIR zaprogramowane dla poprzednich wersji środowiska AIR nie wymagają modyfikacji w związku z tą aktualizacją.

Dokument Adobe AIR 2.0.3 — uwagi na temat wersji dla programistów* zawiera dodatkowe informacje o tej wersji przeznaczone dla programistów. Uwagi na temat poprzednich wersji środowiska AIR są dostępne na stronie Uwagi na temat wersji Adobe AIR 2.

Wymagania systemowe


Aktualne wymagania systemowe środowiska Adobe AIR są opisane na stronie: http://www.adobe.com/pl/products/air/systemreqs/

Rozwiązywanie problemów z instalatorami środowiska AIR


Informacje o rozwiązywaniu problemów z instalatorem zawiera następująca notatka techniczna:

http://kb2.adobe.com/cps/403/kb403150.html*

Dzienniki instalacji aplikacji i środowiska wykonawczego AIR 2


Dzienniki instalacji środowiska AIR 2 są domyślnie tworzone w formie pliku dziennika. W systemach Linux i Windows plik ten ma nazwę Install.log. W systemie Mac OS nazwa tego pliku to system.log. Plik dziennika jest zbiorczy. Oznacza to, że nowy dziennik jest dopisywany na końcu istniejącego pliku dziennika przy każdej (udanej i nieudanej) próbie zainstalowania lub aktualizacji środowiska wykonawczego AIR lub aplikacji AIR. Rozmiar pliku dziennika jest ograniczony do 0,5 MB. Plik jest obcinany w przypadku przekroczenia tego rozmiaru.

Lokalizacja tego pliku zależy od platformy: