Tillgänglighet*

viktig information för användare av Adobe AIR

Publiceringsdatum: 7/30/2009

Komma igång

Det här dokumentet innehåller systemkrav, installationsanvisningar, kända problem och annan information om hur du använder runtime-modulen AIR 1.5.2. Läs Viktig information för användare av Adobe AIR 1.5.1 om du vill ha mer information.

Systemkrav

Systemkrav för Adobe AIR finns på http://www.adobe.com/se/products/air/.

Nya funktioner i AIR 1.5.2

Adobe AIR 1.5.2 är en uppdatering av runtime-modulen Adobe AIR och SDK. Uppdateringen ger förbättrad pålitlighet, kompatibilitet och säkerhet. Den rekommenderas för alla AIR-användare. AIR-program som utvecklats för föregående versioner av AIR behöver inte uppdateras för att fungera med den här uppdateringen.

Installationsprogrammet för AIR har förbättrats. Området där utgivarens identitet visas har förenklats när program signeras med kedjecertifikat.

Installera Adobe AIR

Läs Viktig information för användare av AIR 1.5.1* eller gå till http://go.adobe.com/kb/ts_kb403150_en-us om du vill ha mer information om hur du installerar AIR.

Linux

Installera AIR-program

Läs Viktig information för användare av AIR 1.5.1* om du vill ha mer information om hur du installerar ett AIR-program.