Adobe Acrobat

เปรียบเทียบไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย

ดูความแตกต่างของไฟล์แต่ละเวอร์ชันอย่างรวดเร็วเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบของ Adobe Acrobat

เริ่มทดลองใช้ฟรี

Compare PDFs

เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขหลายๆ รอบ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจหลุดรอดสายตาไปได้ แต่ตอนนี้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อความและเห็นทุกการเปลี่ยนแปลงได้ โดยคุณสามารถทำได้เร็วกว่าที่เคยด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบไฟล์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ใน Acrobat

Spot the differences.

ดูความแตกต่าง

ทำให้การเปรียบเทียบเอกสารง่ายดายด้วยแถบไฮไลต์ที่ใช้งานสะดวกสำหรับการเปรียบเทียบด้วยภาพอย่างรวดเร็ว ดูข้อความและรูปภาพทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร PDF ทั้งสองเวอร์ชัน

Review efficiently.

ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยดูว่ามีการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสิ่งใดใน PDF หรือไฟล์สแกนของคุณในส่วนสรุปผลการเปรียบเทียบที่ดูง่าย

Visualize side by side.

แสดงเอกสารคู่กัน

เปรียบเทียบเอกสารหรือไฟล์ PDF หลายเวอร์ชันได้ง่ายๆ โดยใช้มุมมองเปรียบเทียบคู่กันหรือมุมมองหน้าเดียวเพื่อดูการการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว

Apply filters.

ปรับใช้ตัวกรอง

คุณสามารถปรับใช้ตัวกรองเพื่อดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกรองจากประเภทของเนื้อหา รูปภาพ ข้อความ คำอธิบายประกอบ หรือการจัดรูปแบบได้ด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบ PDF

วิธีเปรียบเทียบไฟล์ PDF:

  • เปิด Acrobat สำหรับ Mac หรือ PC แล้ว เลือก “เครื่องมือ” > “เปรียบเทียบไฟล์”
  • คลิก “เลือกไฟล์” ทางด้านซ้ายเพื่อเลือกไฟล์เวอร์ชันเก่าที่คุณต้องการเปรียบเทียบ
  • คลิก “เลือกไฟล์” ทางด้านขวาเพื่อเลือกไฟล์เวอร์ชันใหม่ที่คุณต้องการเปรียบเทียบ
  • คลิกปุ่ม “เปรียบเทียบ”
  • ตรวจสอบสรุป ผลการเปรียบเทียบ
  • คลิก “ไปที่การเปลี่ยนแปลงแรก” เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของไฟล์เอกสารเก่าและไฟล์เอกสารใหม่ทีละจุด
ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ประโยชน์จาก Adobe Acrobat ให้มากขึ้นด้วยเคล็ดลับเหล่านี้

แก้ไขข้อความและรูปภาพในไฟล์ PDF ›

แปลง Excel เป็น PDF ›

แปลง Word เป็น PDF ›

แปลง PDF เป็น Word

บีบอัด PDF ›

เลือกแผน Acrobat ที่เหมาะสำหรับคุณ

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/pricing-pods/standard-pro-know