ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่าน กระบวนการเอกสารดิจิทัลในปี 2020: จุดที่น่าสนใจของบริการทางการเงินเพื่อเรียนรู้ว่า

โซลูชันเอกสารดิจิทัลจะปรับปรุงการบริการลูกค้าและช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่าน กระบวนการเอกสารดิจิทัลในปี 2020: จุดที่น่าสนใจของบริการทางการเงินเพื่อเรียนรู้ว่า

โซลูชันเอกสารดิจิทัลจะปรับปรุงการบริการลูกค้าและช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างไร

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจ

ดูวิธีที่ Asurion ขยายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วย Adobe Sign และ Workday

ดูวิธีที่ Asurion เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการแปลงเป็นดิจิทัลและเพิ่มการเข้าถึงกระบวนการภายในจากระยะไกลตลอดวงจรชีวิตของ HR ผ่าน Adobe Sign และ Workday

นำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

วิธีที่ธนาคารสามารถปรับขนาดความสามารถในการทำงานระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ธนาคารต้องให้บริการลูกค้าในสภาพแวดล้อมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยระดับสูงสุด

นำการหยุดชะงักมาสู่จุดจบด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

TSB Bank เร่งกลยุทธ์ที่เน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรกในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้อย่างไร

สำหรับธนาคารแล้ว การให้บริการลูกค้าทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการถือเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เคย ดูว่าธนาคารเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลและเติบโตได้อย่างไร

Adobe Sign

Adobe Sign

ธุรกิจดำเนินไปด้วย Adobe Sign

“กระบวนการเอกสารดิจิทัลในปี 2020: จุดสนใจในบริการทางการเงิน” งานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2020

Adobe โลโก้ Adobe และโลโก้ Adobe PDF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.