Adobe Document Cloud เพื่อการศึกษา

หันมาเลิกใช้กระดาษในโรงเรียนโดยใช้แบบฟอร์มดิจิทัล การเรียนออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย!

alt text

ด้วย Adobe Acrobat Sign และ Acrobat โรงเรียนระดับ K-12 และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถทำงานแบบไร้กระดาษได้โดยการแปลงกระบวนการแบบเก่าที่ใช้กระดาษเป็นดิจิทัลเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและทันสมัยให้กับนักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง พนักงาน ศิษย์เก่า และอื่นๆ ได้ ทั้งหมดนี้พร้อมการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดและปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกที่เข้มงวดที่สุด

ด้วย Adobe Acrobat Sign และ Acrobat โรงเรียนระดับ K-12 และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถทำงานแบบไร้กระดาษได้โดยการแปลงกระบวนการแบบเก่าที่ใช้กระดาษเป็นดิจิทัลเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและทันสมัยให้กับนักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง พนักงาน ศิษย์เก่า และอื่นๆ ได้ ทั้งหมดนี้พร้อมการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดและปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกที่เข้มงวดที่สุด

ทำการเลือกของคุณเอง

Adobe Sign ทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้น

หันมาเลิกใช้กระดาษแล้วเปลี่ยนไปใช้ Acrobat Sign และทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้น

ด้วย Adobe Acrobat Sign Solutions และ Acrobat โรงเรียนระดับ K-12 และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถทำงานแบบไร้กระดาษได้โดยการแปลงกระบวนการแบบเก่าที่ใช้กระดาษเป็นดิจิทัลเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและทันสมัยให้กับนักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครอง พนักงาน ศิษย์เก่า และอื่นๆ ได้ ทั้งหมดนี้พร้อมการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดและปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกที่เข้มงวดที่สุด

Adobe Sign ทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้น

Acrobat Sign ทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้น

ปรับปรุงบริการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้วยการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัล เช่น:

 

 • แบบฟอร์มความช่วยเหลือทางการเงิน
 • เอกสารการลงทะเบียนและการรับสมัคร
 • คำขอใบแสดงผลการศึกษา
 • แบบฟอร์มผู้บริจาค
 • คำขอเปลี่ยนชั้นเรียน
 • หนังสือสละสิทธิ์นักกีฬา

 

และทำให้ชีวิตของผู้ปกครองและนักเรียนง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มดิจิทัล เช่น

 

 • IEP
 • 504
 • ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
 • ใบอนุญาตการเรียนรู้เสมือนจริง
 • แบบฟอร์มการจำหน่ายอุปกรณ์
 • แบบฟอร์มการเปิดตัวสื่อ
 • บันทึกสุขภาพและการสร้างภูมิคุ้มกัน
 • หนังสือสละสิทธิ์นักกีฬา

ค้นพบประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วย Acrobat Sign Solutions ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ไปจนถึงวิทยาลัยและระดับอื่น

ค้นพบประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วย Acrobat Sign Solutions ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ไปจนถึงวิทยาลัยและระดับอื่น

แปลงแบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เป็นดิจิทัล

ด้วย Acrobat Sign Solutions คุณสามารถแจกจ่ายและรวบรวมแบบฟอร์มดิจิทัล เช่น IEP 504 และคำขอใบแสดงผลการศึกษาได้เร็วกว่าดำเนินการด้วยกระดาษ ปรับปรุงกระบวนการประจำวัน เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การสมัคร แบบฟอร์มที่อยู่อาศัย และการบริจาคของศิษย์เก่าด้วยพลังของเวิร์กโฟลว์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ตามรายงานของ Forrester การใช้ Acrobat Sign Solutions จะช่วยประหยัดเวลาได้ 1.5 ชั่วโมงต่อการทำธุรกรรม* คุณสามารถสร้าง ส่ง ตรวจสอบ อนุมัติ และเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารสำคัญและแบบฟอร์มการดูแลระบบได้รวดเร็วกว่าที่เคย

เซ็นชื่ออย่างปลอดภัย

จับภาพลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญ เช่น IEP และสัญญาผู้ขายได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด Adobe ผู้นำที่เชื่อถือได้ในประสบการณ์เอกสารดิจิทัลที่ปลอดภัย รับรองว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ FERPA COPPA HIPPA CFR Part 11 และอื่นๆ

*ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Acrobat Sign ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้รับมอบหมายซึ่งดำเนินการโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2019

ค้นพบประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วย Acrobat Sign Solutions ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ไปจนถึงวิทยาลัยและระดับอื่น

ค้นพบประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วย Acrobat Sign Solutions ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ไปจนถึงวิทยาลัยและระดับอื่น

แปลงแบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์ของคุณให้เป็นดิจิทัล

ด้วย Acrobat Sign Solutions คุณสามารถแจกจ่ายและรวบรวมแบบฟอร์มดิจิทัล เช่น IEP 504 และคำขอใบแสดงผลการศึกษาได้เร็วกว่าดำเนินการด้วยกระดาษ ปรับปรุงกระบวนการประจำวัน เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การสมัคร แบบฟอร์มที่อยู่อาศัย และการบริจาคของศิษย์เก่าด้วยพลังของเวิร์กโฟลว์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ตามรายงานของ Forrester การใช้ Acrobat Sign Solutions จะช่วยประหยัดเวลาได้ 1.5 ชั่วโมงต่อการทำธุรกรรม* คุณสามารถสร้าง ส่ง ตรวจสอบ อนุมัติ และเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารสำคัญและแบบฟอร์มการดูแลระบบได้รวดเร็วกว่าที่เคย

เซ็นชื่ออย่างปลอดภัย

จับภาพลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญ เช่น IEP และสัญญาผู้ขายได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด Adobe ผู้นำที่เชื่อถือได้ในประสบการณ์เอกสารดิจิทัลที่ปลอดภัย รับรองว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ FERPA COPPA HIPPA CFR Part 11 และอื่นๆ

*ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Acrobat Sign การศึกษาที่ได้รับมอบหมายซึ่งจัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2019

มูลนิธิมหาวิทยาลัย Iowa State

ดูว่าสถาบันการศึกษาประหยัดเงินและโดดเด่นด้วย Acrobat Sign ได้อย่างไร

มูลนิธิมหาวิทยาลัย Iowa State ใช้โซลูชัน Acrobat Sign และ Microsoft เพื่อจัดการเงินทุนที่จะพลิกชีวิตเหล่านักประดิษฐ์ในอนาคต และมอบเงินเหล่านั้นให้แก่ผู้รับเร็วขึ้น 13 วัน ดูเพื่อค้นหาว่าทำอย่างไร

Seneca

ขจัดความซับซ้อนของเวิร์กโฟลว์

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ New Mexico ขับเคลื่อนประสิทธิภาพในด้านทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อ และ UNM Medical Group โดยแทนที่เวิร์กโฟลว์ที่ทำงานบนกระดาษที่เชื่องช้าด้วยประสบการณ์ดิจิทัลอันเรียบง่ายซึ่งขับเคลื่อนโดย Adobe Document Cloud

Seneca

กรอกแบบฟอร์มเร็วขึ้น 93%

การปรับใช้เวิร์กโฟลว์ดิจิทัลด้วย Acrobat Sign ช่วยให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ San Diego สามารถประหยัดเวลาในการจัดการหลักสูตรของนักศึกษาและกระบวนแนะนำพนักงานได้หลายร้อยชั่วโมง

Seneca

เอกสารนับพัน แผ่นกระดาษเป็นศูนย์

รัฐ Sonoma เข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วย Acrobat Sign เพื่อขจัดปัญหาด้านเอกสารในแผนกต่างๆ และสร้างวิธีการทำงานที่ทันสมัยซึ่งรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ฉลาดพอที่จะทำงานกับแอปพลิเคชัน Microsoft ที่โรงเรียนของคุณใช้

ในฐานะที่เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Microsoft เลือกใช้ Acrobat Sign Solutions ได้ผสานการทำงานกับพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft และพร้อมที่จะทำงานกับแอปพลิเคชันที่นักศึกษา คณาจารย์ ฝ่ายธุรการ และศิษย์เก่าต่างไว้วางใจในทุกวัน

ฉลาดพอที่จะทำงานกับแอปพลิเคชัน Microsoft ที่โรงเรียนของคุณใช้

ในฐานะที่เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Microsoft เลือกใช้ Acrobat Sign Solutions ได้ผสานการทำงานกับพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft และพร้อมที่จะทำงานกับแอปพลิเคชันที่นักศึกษา คณาจารย์ ฝ่ายธุรการ และศิษย์เก่าต่างไว้วางใจในทุกวัน

ฉลาดพอที่จะทำงานกับแอปพลิเคชัน Microsoft ที่สถาบันการศึกษาของคุณใช้

ในฐานะที่เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Microsoft เลือกใช้ Acrobat Sign Solutions ได้ผสานการทำงานกับพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft และพร้อมที่จะทำงานกับแอปพลิเคชันที่นักศึกษา คณาจารย์ ฝ่ายธุรการ และศิษย์เก่าต่างไว้วางใจในทุกวัน

ฉลาดพอที่จะทำงานกับแอปพลิเคชัน Microsoft ที่โรงเรียนของคุณใช้

ในฐานะที่เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Microsoft เลือกใช้ Acrobat Sign Solutions ได้ผสานการทำงานกับพอร์ตโฟลิโอของ Microsoft และพร้อมที่จะทำงานกับแอปพลิเคชันที่นักศึกษา คณาจารย์ ฝ่ายธุรการ และศิษย์เก่าต่างไว้วางใจในทุกวัน

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลแบบครบจบที่เดียวแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud