Adobe logo

Terms and Conditions

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร JCB

 

ข้อเสนอเริ่มในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 และสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2023 ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ถือบัตร Japan Credit Bureau (“JCB”) เท่านั้น ในฮ่องกง ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และผู้ที่ซื้อแผน Adobe Creative Cloud สำหรับบุคคลใหม่ ข้อเสนอใช้ได้เฉพาะ Creative Cloud สำหรับแผน Single Apps สำหรับบุคคล หรือ Creative Cloud สำหรับบุคคล แผน All Apps แบบรายปี ชำระรายเดือน และชำระล่วงหน้า ชำระเงินด้วยบัตร JCB ของคุณและรับสิทธิ์การใช้งานฟรี 4 เดือนสำหรับแผนที่เข้าร่วมรายการเมื่อซื้อผ่าน Adobe โดยต้องทำสัญญาผูกพัน 12 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อแผนแบบรายปี ชำระรายเดือน ผู้ถือบัตร JCB จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของระยะเวลา 12 เดือนแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ 12 เดือนแรก การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามราคาปัจจุบันในขณะนั้นเป็นเวลาอีก 12 เดือน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแผนรายปี ชำระล่วงหน้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร 12 เดือนของคุณ ผู้ถือบัตร JCB จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ 4 เดือนแรกของระยะเวลาการต่ออายุ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ 4 เดือนแรก การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามราคาปัจจุบันในขณะนั้นเป็นเวลาอีก 8 เดือน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านทางหน้าบัญชี Adobe ของคุณ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้าในภาคการศึกษา, Creative Cloud สำหรับทีม, OEM หรือลูกค้าที่ซื้อสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก ข้อเสนอนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ที่มีใน Adobe ได้

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตร JCB ที่เข้าเกณฑ์เท่านั้น ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่รับประกันราคาทั้งหมด (รวมทั้งการต่ออายุ) หากซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ของ Adobe โดยหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมายจะถือเป็นโมฆะ

ซื้อเลย >