After Effects

สร้างชื่อภาพยนตร์ บทนำ และการเปลี่ยนภาพสำหรับภาพยนตร์ จุดไฟหรือทำให้ฝนตก ทำให้โลโก้หรือตัวละครเคลื่อนไหว ด้วยแอปภาพเคลื่อนไหวมาตรฐานของวงการและแอปแต่งรูปที่สร้างสรรค์ คุณสามารถนำความคิดต่างๆ มาทำให้เคลื่อนไหวได้ 

ประกอบด้วย
After Effects
Adobe Express
Adobe Firefly

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 • บทช่วยสอนทีละขั้นตอน 
 • Adobe Portfolio 
 • Adobe Fonts 
 • Behance
 • Creative Cloud Libraries
 • สิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ล่าสุด
 • 500 เครดิต Generative ต่อเดือน

การใช้งานที่แนะนำ

 • เอฟเฟกต์ภาพ
 • กราฟิกเคลื่อนไหว
 • การออกแบบ UI และ UX

เลือกแผนการชำระเงิน:

หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ
เพิ่ม Adobe Stock รุ่นทดลองใช้ฟรี 30 วัน* เพิ่ม Adobe Stock รุ่นทดลองใช้ฟรี 30 วันเพื่อรับแอสเซทมาตรฐานสูงสุด 10 รายการ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหากยกเลิกแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี จ่าย [[stockprice]](รวม VAT), สมัครสมาชิกรายปี ยกเลิกได้ภายใน 14 วันเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน