Creative Cloud All Apps

รับแอปและบริการที่คุณต้องการสำหรับงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ตั้งแต่รูปภาพและการออกแบบกราฟิกถึงวิดีโอ UI/UX และโซเชียลมีเดีย

ประกอบด้วย
Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
Acrobat Pro
InDesign

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 • บทช่วยสอนทีละขั้นตอน 
 • Adobe Express
 • Adobe Portfolio 
 • Adobe Fonts 
 • Behance
 • Creative Cloud Libraries
 • สิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ล่าสุด

การใช้งานที่แนะนำ

 • ภาพถ่าย
 • การออกแบบกราฟิก
 • วิดีโอ
 • ภาพประกอบ
 • UI และ UX
 • Acrobat และ PDF
 • โซเชียลมีเดีย

เลือกแผนการชำระเงิน:

หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ
เพิ่ม Adobe Stock
รับรุ่นทดลองใช้ฟรี 30 วัน*
เพิ่ม Adobe Stock เพื่อใช้ฟรี 30 วันและรับรูปภาพสูงสุด 10 ภาพ ยกเลิกโดยไม่มีความเสี่ยงใน 30 วันแรกหรือสมัครใช้งาน [[stockprice]] รวม VAT หลังจากการทดลองใช้สิ้นสุดลง