Adobe Firefly

ใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างผลลัพธ์อันน่าทึ่งด้วย Generative AI เครดิต Generative ปลดล็อคเวทมนตร์ความสร้างสรรค์ใน Firefly, Photoshop, Illustrator และอีกมากมาย คุณจึงสามารถสร้างทุกสิ่งที่จินตนาการได้ เครดิต Generative ยังรวมอยู่ในแผน Creative Cloud อื่นๆ อีกมากมายด้วย

ประกอบด้วย

 • 100 เครดิต Generative ต่อเดือน
 • ความสามารถในการนำลายน้ำออกจากรูปภาพที่สร้างด้วย Firefly

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 • Adobe Fonts ที่ว่าง

การใช้งานที่แนะนำ

 • แรงบันดาลใจ
 • การออกแบบแนวคิด
 • การสร้างสรรค์รูปภาพ
 • การแก้ไขภาพถ่าย
 • การออกแบบกราฟิก
 • ข้อความที่มีสไตล์พิเศษ
 • โซเชียลมีเดีย

เลือกแผนการชำระเงิน:

หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ