Premiere Pro

รับซอฟต์แวร์การแก้ไขวิดีโอชั้นนำของวงการสำหรับภาพยนตร์ ทีวี และเว็บ เครื่องมือสร้างสรรค์ซึ่งการทำงานร่วมกับแอปและบริการอื่นๆ ของ Adobe และพลังของ Adobe Sensei จะช่วยให้คุณสร้างฟุตเทจเป็นภาพยนตร์และวิดีโอที่สวยงามในขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่น

ประกอบด้วย
Premiere Pro
Premiere Rush
Adobe Express

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

  • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
  • บทช่วยสอนทีละขั้นตอน
  • Adobe Express
  • Adobe Portfolio
  • Adobe Fonts
  • Behance
  • Creative Cloud Libraries
  • สิทธิ์การเข้าถึงฟีเจอร์ล่าสุด

การใช้งานที่แนะนำ

  • การแก้ไขวิดีโอ
  • การผลิตวิดีโอ

เลือกแผนการชำระเงิน:

หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ
เพิ่ม Adobe Stock
รับรุ่นทดลองใช้ฟรี 30 วัน*
เพิ่ม Adobe Stock เพื่อใช้ฟรี 30 วันและรับรูปภาพสูงสุด 10 ภาพ ยกเลิกโดยไม่มีความเสี่ยงใน 30 วันแรกหรือสมัครใช้งาน [[stockprice]] รวม VAT หลังจากการทดลองใช้สิ้นสุดลง