การสร้างพื้นผิวใน Adobe Substance 3D

รับแอป Substance 3D Painter, Designer และ Sampler และดาวน์โหลดวัสดุ 3 มิติสูงสุด 30 รายการต่อเดือน

ประกอบด้วย
Adobe Substance 3D Sampler
Adobe Substance 3D Designer
Adobe Substance 3D Painter
Adobe Substance 3D Assets

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

  • แอสเซท 3 มิติจำนวน 30 รายการต่อเดือน
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
  • 25 เครดิต Generative ต่อเดือน

การใช้งานที่แนะนำ

  • การสร้างพื้นผิว 3 มิติ

เลือกแผนการชำระเงิน:

หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้นๆ หากคุณยกเลิกหลังเวลาผ่านไป 14 วัน คุณจะไม่สามารถขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินของคุณได้ และคุณจะยังคงใช้บริการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ