คอลเลกชัน Substance 3D

คอลเลกชันของแอป Substance 3D Painter, Designer, Stager และ Sampler และการดาวน์โหลดแอสเซทสูงสุด 50 รายการต่อเดือนครอบคลุมความต้องการด้าน 3 มิติของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอสเซทหรือการออกแบบฉากและการเรนเดอร์

ประกอบด้วย:

Adobe Substance 3D Stager: เขียนและเรนเดอร์ฉาก 3 มิติ
Adobe Substance 3D Painter: สร้างพื้้นผิวโมเดล 3 มิติแบบเรียลไทม์
Adobe Substance 3D Sampler: สร้างวัสดุและแสง 3 มิติ
Adobe Substance 3D Designer: ออกแบบแอสเซท 3 มิติแบบพาราเมตริก

แอสเซท 3 มิติ 50 รายการต่อเดือนและพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 

อกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Substance 3D Collection

การชำระเงิน