การสร้างพื้นผิวใน Substance 3D

รับแอป Substance 3D Painter, Designer และ Sampler และดาวน์โหลดวัสดุ 3 มิติสูงสุด 30 รายการต่อเดือน

ประกอบด้วย:

Adobe Substance 3D Painter: สร้างพื้้นผิวโมเดล 3 มิติแบบเรียลไทม์
Adobe Substance 3D Designer: ออกแบบแอสเซท 3 มิติแบบพาราเมตริก
Adobe Substance 3D Sampler: สร้างวัสดุและแสง 3 มิติ

ดาวน์โหลดวัสดุ 3 มิติ 30 รายการต่อเดือนและพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 

เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ Substance 3D Texturing

การชำระเงิน