Adobe Audition

Adobe Audition โปรแกรมเวิร์กสเตชันผลิตงานเสียงระดับมืออาชีพ

สร้าง มิกซ์ และออกแบบเอฟเฟกต์เสียงด้วยซอฟต์แวร์แก้ไขเสียงดิจิทัลที่ดีที่สุดในวงการ