ด้านหลัง

ด้านหลัง

แอปไหนที่เหมาะกับคุณ

Photoshop

Photoshop

รุ่นทดลองใช้ฟรี

Photoshop

Lightroom

รุ่นทดลองใช้ฟรี

Photoshop

Photoshop

Express

รุ่นทดลองใช้ฟรี

Photoshop

Photoshop

กล้อง

รุ่นทดลองใช้ฟรี

การแก้ไขภาพถ่ายเบื้องต้น

ครอบตัด หมุน และปรับภาพให้ตรง

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

ปรับแสงและสี

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออก

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

การแก้ไขภาพถ่าย
และการจัดการขั้นสูง

แก้ไขรูปภาพ RAW

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

ทำการแก้ไขสีขั้นสูง
และการปรับแสง

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

ใช้ความสามารถในการรีทัชขั้นสูง

เครื่องหมายถูก

ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกด้วยความแม่นยำและรายละเอียดระดับพิกเซล

เครื่องหมายถูก

บันทึกและใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากับภาพถ่ายหลายภาพพร้อมกัน

เครื่องหมายถูก

จัดเก็บและจัดการไลบรารีภาพถ่ายทั้งหมดของคุณ

เครื่องหมายถูก

การออกแบบที่สร้างสรรค์

ตัดวัตถุออกและทำการเลือก

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

รวมรูปภาพไปในโครงการสร้างสรรค์ใหม่

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

วาดและระบายสี

เครื่องหมายถูก

สร้างงานศิลปะ 3 มิติ

เครื่องหมายถูก

แก้ไขวิดีโอ

การเปลี่ยนแปลงแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ใช้สติกเกอร์ ขอบ และข้อความ

เครื่องหมายถูก

สร้างภาพต่อกันทันที

เครื่องหมายถูก

ใช้เอฟเฟกต์สร้างสรรค์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือภาพที่ซ้อนทับกัน

เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก

เปลี่ยนภาพถ่ายเมื่อทำการถ่ายโดยใช้เลนส์

เครื่องหมายถูก

รับคำแนะนำการใช้เลนส์ตามเนื้อหารูปภาพ

เครื่องหมายถูก