บันทึกคำให้การประเภทใดที่เหมาะกับคุณ

สำรวจเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับบันทึกคำให้การและกรณีการใช้งานมากมายของเอกสารดังกล่าวทั้งในและนอกศาล บันทึกคำให้การถือเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับธุรกิจและกระบวนการทางกฎหมายมากมาย ตั้งแต่การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงกฎหมายครอบครัว

บุคคลที่นั่งอยู่ในสำนักงานกำลังร่างบันทึกคำให้การบนแล็บท็อปของตนเอง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกคำให้การประเภทต่างๆ

 

บันทึกคำให้การคือคำแถลงการณ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้เซ็นเอกสารหรือที่เรียกว่าผู้ให้การสาบานว่าเป็นความจริงโดยตระหนักถึงบทลงโทษของการให้การเท็จ อย่างไรก็ตาม แม้คุณจะทราบนิยามของบันทึกคำให้การแล้ว แต่การทราบว่าเมื่อใดที่ควรใช้เอกสารดังกล่าวและควรจะใช้บันทึกคำให้การประเภทใดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

 

บันทึกคำให้การมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีในศาลมากมาย แต่เอกสารทางกฎหมายเหล่านี้มักใช้ในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว และกิจการพลเรือนด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างบันทึกคำให้การสำหรับการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ใน Acrobat Sign

บันทึกคำให้การสำหรับการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

 

บันทึกคำให้การมีประโยชน์มากมายในการใช้พิจารณาว่าผู้ใดจะได้รับสืบทอดทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าผู้มรณะ

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเสียชีวิต

 

คำแถลงการณ์สาบานโดยบุคคลที่ทราบเกี่ยวกับการจากไปของผู้มรณะ โดยเป็นการประกาศตามกฎหมายว่าบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับสำเนามรณบัตรของผู้ตาย

 

 

บันทึกคำให้การสำหรับอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก

 

หากผู้มรณะไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ การเบิกจ่ายมรดกจะพิจารณาผ่านกระบวนการศาลที่เรียกว่าการพิสูจน์พินัยกรรม สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐที่กำหนด ญาติหรือทายาทสามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการพิสูจน์พินัยกรรมได้โดยการยื่นบันทึกคำให้การสำหรับอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินของผู้มรณะ

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเป็นทายาท

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเป็นทายาทคือเอกสารที่ผู้ให้การใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของผู้มรณะเพื่อช่วยในการตัดสินว่าใครควรได้รับสืบทอดอสังหาริมทรัพย์ โดยเอกสารนี้มักจะมีการยื่นในระหว่างการพิสูจน์พินัยกรรม

 

 

คำให้การเกี่ยวกับภูมิลำเนา

 

บันทึกคำให้การประเภทนี้เป็นเอกสารยืนยันว่าผู้มรณะอาศัยอยู่ ณ ที่ใดในเวลาที่เสียชีวิต ซึ่งจะช่วยในการตัดสินว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎการพิสูจน์พินัยกรรมของรัฐใด เอกสารประเภทนี้มักจะเป็นสิ่งที่จำเป็นหากผู้มรณะถือหุ้นและหลักทรัพย์

บุคคลที่นั่งอยู่ในสำนักงานกำลังตรวจสอบบันทึกคำให้การบนหน้าจอของตน

บันทึกคำให้การทางธุรกิจ

 

ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างก็ใช้บันทึกคำให้การเพื่อยืนยันธุรกรรมบางอย่างและรักษาข้อกำหนดทางกฎหมาย

 

 

บันทึกคำให้การสำหรับบันทึกทางธุรกิจ

 

เมื่อมีการส่งหมายศาลเรียกดูบันทึกทางธุรกิจ ธุรกิจจะต้องจัดทำบันทึกคำให้การสำหรับบันทึกทางธุรกิจที่สาบานว่าบันทึกนั้นเป็นบันทึกที่แท้จริง และไม่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขในทางใดทางหนึ่ง

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการยื่นเอกสารดำเนินคดี

 

หากธุรกิจของคุณมีข้อพิพาททางกฎหมาย คู่กรณีจะต้องแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่ยื่นเอกสารต่อศาล บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการยื่นเอกสารดำเนินคดีจากคู่กรณี ซึ่งมักจะถูกจัดส่งโดยคนส่งหมายศาล จะช่วยยืนยันว่าธุรกิจของคุณได้รับเอกสารเหล่านี้

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล

 

หากผู้ฉ้อโกงใช้คุณหรือหมายเลขบัตรเครดิตของธุรกิจของคุณเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน คุณสามารถเซ็นชื่อในบันทึกคำให้การเกี่ยวกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลเพื่อให้ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณคืนเงินค่าใช้จ่ายได้

คนสองคนที่นั่งอยู่บนโซฟากำลังตรวจสอบบันทึกคำให้การด้วยกัน

บันทึกคำให้การสำหรับศาลครอบครัว

 

ในระหว่างการหย่าร้าง การแยกกันอยู่ การเป็นผู้ปกครอง และกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว บันทึกคำให้การจะช่วยศาลในการพิจารณาว่าใครจะได้รับสิทธิ์การดูแลบุตรของคู่สามีภรรยาหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะอื่นๆ

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่จะให้การยืนยันว่าบุคคลผู้นี้อาศัยอยู่ ณ ที่อยู่หนึ่งๆ ซึ่งบ่อยครั้ง เอกสารนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับการพิสูจน์ว่าเด็กสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนในเขตปกครองของผู้ปกครองได้

 

 

บันทึกคำให้การทางการเงิน

 

บันทึกคำให้การทางการเงินเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อยืนยันเกี่ยวกับรายได้และความมั่งคั่งส่วนบุคคลของผู้ให้การเพื่อให้ศาลสามารถจัดเตรียมค่าเลี้ยงดูและค่าสนับสนุนบุตรได้

บุคคลที่นั่งอยู่ในสำนักงานกำลังตรวจสอบบันทึกคำให้การบนหน้าจอของตน

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง

 

หน่วยงานและโครงการของรัฐบาลบางส่วนจำเป็นต้องใช้บันทึกคำให้การเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลหนึ่งๆ มีสิทธิ์ได้รับบริการจากทางภาครัฐ

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ

 

เมื่อบุคคลทำการเปลี่ยนชื่ออย่างถูกกฎหมาย พวกเขาจะต้องเซ็นชื่อในคำแถลงที่ยืนยันว่าไม่ได้ทำเช่นนั้นเพื่อซ่อนตัวจากเจ้าหนี้หรือกระทำการฉ้อโกง

 

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการสนับสนุน

 

บันทึกคำให้การเกี่ยวกับการสนับสนุนระบุถึงความตั้งใจของผู้ให้การที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งมักใช้สำหรับการย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวและผู้ถือวีซ่าการจ้างงานบางราย

 

 

วิธีการรับรองบันทึกคำให้การได้ทุกเวลาด้วย Acrobat Sign

 

ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างบันทึกคำให้การประเภทใดก็ตาม Sign ก็มาพร้อมกับชุดเครื่องมือ เทมเพลต และฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณในการสร้างและเซ็นชื่อในแบบฟอร์มคำให้การ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดและน่าตื่นเต้นมากที่สุดคือการผสานรวมกับ Notarize

 

บันทึกคำให้การจะต้องได้รับการเซ็นชื่อโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการกำกับดูแลการให้คำสาบาน เช่น พนักงานรับรองเอกสารหรือเจ้าพนักงานศาลอื่นๆ คุณสามารถใช้ Sign เพื่อสร้างบันทึกคำให้การตั้งแต่ต้น เพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ฟังก์ชัน Remote Online Notarization (RON) เพื่อรับรองเอกสารผ่านวิดีโอแชทได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากแอป ฟีเจอร์ใหม่นี้มอบความสะดวกสบายอันเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับทุกคนที่ทำงานกับบันทึกคำให้การเป็นประจำ ตั้งแต่สำนักงานกฎหมายไปจนถึงสถาบันการเงิน

 

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะสร้างบันทึกคำให้การประเภททั่วไปหรือเฉพาะทางเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทางกฎหมายของคุณ Sign ก็ช่วยให้ทำได้ง่ายขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็ตาม

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า Sign ช่วยลดความซับซ้อนของเอกสารทางกฎหมายได้อย่างไร

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โต๊ะทำงาน

วิธีการเตรียมเอกสารทางกฎหมาย

ดูวิธีการสร้างเทมเพลตเอกสารทางกฎหมายด้วย Adobe

คนกำลังนั่งใช้แท็บเล็ตอยู่ที่โต๊ะ

การรับรองเอกสารทางออนไลน์

สำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรองเอกสารทางไกลผ่านทางออนไลน์ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Adobe Acrobat Pro

คนกำลังถือโทรศัพท์อยู่ในมือ

วิธีการเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

ดำเนินการทำสัญญาและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไม่สะดุดด้วยลายเซ็นแบบพิมพ์เหล่านี้

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud