ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการนำ DPA ของคุณมาใช้

ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) เป็นส่วนสำคัญในการปกป้องข้อมูลลูกค้า มาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ข้อตกลงเหล่านี้สามารถทำได้และวิธีสร้างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลสำหรับธุรกิจของคุณกันเถอะ

บุคคลกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปที่โต๊ะในห้องโถงอาคาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

 

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือผู้ให้บริการประเภทใด ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กรคือข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ที่กำลังพัฒนากลยุทธ์ที่ล้ำสมัยสามารถส่งมอบบริการ ทำการตลาด และมีโครงสร้างที่ดียิ่งขึ้นได้

       

ด้วยเหตุนี้ หากคุณหรือองค์กรของคุณจัดการข้อมูลผู้ใช้ การปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการละเมิดข้อมูลจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ องค์ประกอบหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลผู้ใช้คือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งระบุแนวทาง สิทธิ์ และภาระผูกพันของผู้ควบคุมข้อมูล (กล่าวคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล) ในด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่สาม โดยข้อตกลงนี้เรียกกันว่าข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลหรือ DPA

 

 

DPA คืออะไร

 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่บังคับใช้ในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป กำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมี DPA แม้ว่าธุรกิจของคุณจะไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป แต่หากคุณทำธุรกิจกับพลเมืองของสหภาพยุโรป คุณจะต้องมี DPA

        

DPA มีเนื้อหาครอบคลุมการกำกับดูแลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากอีเมล การวิเคราะห์เว็บ หรือธุรกรรมอื่นๆ ข้อตกลงเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงวิธีที่องค์กรของคุณจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บในคลาวด์หรือพื้นที่เก็บข้อมูลจริง และวิธีในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

 

 

DPA ที่ดีต้องมีคุณลักษณะอย่างไร

 

DPA คือข้อตกลงที่กำหนดว่าผู้ควบคุมข้อมูล (คุณ) สามารถทำอะไรและไม่สามารถทำอะไรกับข้อมูลได้ ส่วนสำคัญของแผนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ใช่เพียงการสร้างความมั่นใจว่าคุณสามารถปกป้องและรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้เท่านั้น แต่คือการสร้างความมั่นใจว่าผู้ประมวลผลที่คุณทำงานด้วยสามารถปฏิบัติเช่นเดียวกันได้

       

ตัวอย่างเช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงินและข้อมูลที่จัดการธุรกรรมในร้านค้าออนไลน์ของคุณก็จำเป็นต้องมีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เพียงพอ มิฉะนั้น คุณอาจต้องรับผิดแม้ว่าคุณจะมีหรือไม่มี DPA ก็ตาม

ภาพถ่ายสองภาพ: ภาพถ่ายของบุคคลที่กำลังจัดทำข้อตกลงในการปกป้องข้อมูลที่โต๊ะทำงาน ถัดไปเป็นภาพถ่ายโฮมออฟฟิศที่มีการจัดฉาก

องค์ประกอบที่สำคัญของ DPA

DPA เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายเมื่อรวมเอกสารทั้งหมดเข้าด้วยกัน หากให้กล่าวโดยทั่วไปแล้ว DPA มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 

  • ข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลและผู้ควบคุมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้โดยผู้ควบคุมเท่านั้น

  • ส่วนที่รับรองว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรักษาความลับและภาระผูกพันในการดำเนินตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

  • โครงร่างที่ระบุหมวดหมู่ของเจ้าของข้อมูล

  • ข้อตกลงของผู้ประมวลผลในการไม่ทำสัญญาย่อยกับผู้ประมวลผลรายย่อยเว้นแต่จะได้รับอนุญาต

  • ข้อตกลงของผู้ประมวลผลในการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อโครงการเสร็จสิ้น

  • ข้อตกลงของผู้ประมวลผลในการยอมรับการตรวจสอบโดยผู้ควบคุมและยอมรับมาตรการอื่นๆ ขององค์กร

  • ข้อผูกมัดของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลในการปรับปรุงและควบคุมการจัดระเบียบและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

 

เมื่อเซ็นชื่อในข้อตกลงนี้แล้ว ข้อตกลงจะมีผลผูกพันทางกฎหมายทันที ดังนั้นการทำข้อตกลงอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและทำให้ถ้อยคำทางกฎหมายมีความชัดเจนและแน่นอน

การปฏิบัติตาม GDPR และ DPA

 

เช่นเคย หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หรือหากคุณทำธุรกิจกับลูกค้าในสหภาพยุโรป คุณจะต้องมี DPA ที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เป็นไปตาม GDPR ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากการที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล

ตัวอย่าง DPA บนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตัวอย่างการเซ็นชื่อ DPA ด้วย Acrobat Sign

สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อเซ็นชื่อใน DPA

 

หากคุณกำลังเซ็น DPA กับผู้ประมวลผล คุณต้องใช้วิธีที่ปลอดภัยในการรวบรวมลายเซ็นและเข้ารหัส Acrobat Sign สามารถช่วยคุณรวบรวม จัดการ และส่งลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์ใดก็ได้

       

นอกจากนั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการทำข้อตกลงกับผู้ประมวลผลทุกประเภทคือคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยทั้งระหว่างการถ่ายโอนไปยังผู้ประมวลผลและหลังจากนั้น เพราะแม้ว่าการละเมิดข้อมูลจะเกิดขึ้นที่ฝั่งของผู้ประมวลผล แต่ผู้ควบคุมข้อมูลก็อาจเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้เช่นกัน

       

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงขอบเขตของข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ประมวลผล และตรวจสอบซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงวิธีที่ผู้ประมวลผลจะใช้ข้อมูล

 

 

ทำให้การรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเอกสาร

 

สิ่งที่สำคัญในการจัดการเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนคือความปลอดภัย ไม่ว่าข้อมูลในเอกสารจะมีความละเอียดอ่อนในระดับใด Acrobat Sign ก็สามารถช่วยในการจัดการเอกสาร การจัดการลายเซ็นในสัญญา และการปรับปรุงกระบวนการเซ็นชื่อโดยรวมได้

       

คุณจะต้องรวบรวมลายเซ็นจำนวนมาก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยหรือกระบวนการปกป้องข้อมูล นิติบุคคลส่วนใหญ่ยอมรับข้อตกลงดิจิทัลที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หากคุณนำกระบวนการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าถึงสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ ได้จากทุกอุปกรณ์ในทุกเวลา ซึ่งจะทำให้กระบวนการด้านเอกสารของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       

Acrobat Sign มาพร้อมกับเอกสารแหล่งข้อมูล บทช่วยสอน และเทมเพลตมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงขั้นตอนการสร้างเอกสารได้ทุกขั้นตอน และคุณสามารถเริ่มได้ตอนนี้เลย

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังยิ้มในขณะที่ดูโทรศัพท์ในมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งถือแก้วกาแฟอยู่

ใช้งานลายเซ็นจริง

ค้นหาคำตอบว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้คุณรับลายเซ็นจริงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

คนสองคนกำลังยืนตรวจสอบเอกสารข้อตกลงรับชดใช้อยู่ในโกดังสินค้า

ปกป้องตัวคุณและธุรกิจของคุณด้วยข้อตกลงรับชดใช้

จัดทำข้อตกลงรับชดใช้หรือเอกสารสละสิทธิในการเรียกร้องความรับผิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเรียกร้องให้คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โซฟา

วิธีการเขียนข้อตกลงการซื้อ

ค้นหาคำตอบว่าข้อตกลงการซื้อคืออะไร และการใช้ Adobe จะช่วยคุณจัดทำข้อตกลงการซื้อได้อย่างไร

คนกำลังใช้แล็ปท็อปเพื่อจัดทำ NDA ที่โต๊ะทำงาน

ปกป้องธุรกิจของคุณด้วย NDA

ดูว่าสัญญารักษาความลับ (NDA) จะช่วยรักษาข้อมูลที่เป็นความลับให้ปลอดภัยโดยไม่ทำให้การทำงานช้าลงได้อย่างไร

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud