ทุกสิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยจาก SBA

ทางภาครัฐมีตัวเลือกให้ธุรกิจต่างๆ ขอความช่วยเหลือเพื่อการบรรเทาพิษทางเศรษฐกิจได้หลังประสบสาธารณภัย มาดูว่า Acrobat Sign สามารถช่วยเหลือธุรกิจของคุณในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการเยียวยาได้อย่างไรบ้างกันเถอะ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกำลังตรวจสอบข้อมูลบนสมาร์ทโฟน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

 

เมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด เช่น พายุเฮอริเคน ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว องค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกา (SBA) จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธุรกิจและเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสาธารณภัย นอกจากนี้ ทางภาครัฐยังมีสินเชื่อและเงินช่วยเหลือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19อีกด้วย

 

การเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงวิกฤตอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างมาก และแม้ว่าคุณอาจจะโชคดีพอและไม่จำเป็นจะต้องทำเช่นนั้น แต่การรู้เกี่ยวกับโครงการและตัวเลือกที่ทางภาครัฐมีให้ก็สามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยได้

 

 

ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยของ SBA และคุณสมบัติในการรับความช่วยเหลือ

 

สินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติทางกายภาพ สินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจ (EIDL) และสินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจสำหรับทหารกองหนุน สินเชื่อสองประเภทแรกออกแบบมาเพื่อการเยียวยาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสาธารณภัยของรัฐบาลกลาง ในกรณีของสินเชื่อเพื่อการเยียวยาทางเศรษฐกิจสำหรับทหารกองหนุน สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อให้การชดเชยสำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากจากการที่พนักงานต้องออกจากงานเพื่อเข้าประจำการในกองทัพ

 

ผู้คนมักเข้าใจผิดว่าสินเชื่อ EIDL เป็นสินเชื่อที่ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารหรือทรัพย์สินทางธุรกิจที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเท่านั้น แต่ธุรกิจหรือผู้ขอสินเชื่อในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติและต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็สามารถยื่นขอสินเชื่อเหล่านี้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การระบาดของ COVID-19 ทำให้จำนวนการเดินทางเพื่อเข้าถึงธุรกิจต่างๆ ของลูกค้าโดยรวมลดลง ดังนั้นกรณีนี้จึงเข้าข่ายเช่นกัน และธุรกิจต่างๆ ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อมากมายเหล่านี้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยี

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจทุกขนาดสามารถรับความคุ้มครองจากโครงการสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยเหล่านี้ได้ แต่องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรอาจต้องมองหาโครงการอื่นแทน สินเชื่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยชดเชยความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยและ/หรือ FEMA

ภาพกราฟิกแสดงข้อเสนอทางการตลาดบนโทรศัพท์มือถือที่อยู่ถัดจากแล็ปท็อป

การบรรเทาภัยจาก COVID-19

 

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจจำนวนมาก ดังนั้น ทางภาครัฐจึงมีสินเชื่อพิเศษสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นจำนวนมากจากกฎหมายล่าสุดอย่างรัฐบัญญัติ CARES รัฐบัญญัติความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และแผนช่วยเหลือชาวอเมริกัน นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือบางประเภทยังไม่จำเป็นต้องชำระคืนอีกด้วย

 

 

ความครอบคลุมของสินเชื่อจาก SBA

 

แม้ว่าสินเชื่อจาก SBA อาจครอบคลุมถึงเหตุการณ์หรือภัยพิบัติอื่นๆ อีก แต่โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อเหล่านี้ี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 

 

 

  • ความเสียหายทางกายภาพ

  • การเปลี่ยนทรัพย์สินทดแทน

  • การบรรเทาภัยพิบัติ (การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย ไฟป่า ฯลฯ)

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  • ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียรายได้

วงเงินที่คุณสามารถกู้ยืมได้

 

ข่าวดีคือธุรกิจต่างๆ สามารถขอสินเชื่อที่มีอยู่มากมายในวงเงินที่สูงถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ และหลายสินเชื่อเองก็มีอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อที่มีวงเงินสูงกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐจำเป็นจะต้องมีการค้ำประกัน

ภาพกราฟิกข้อเสนอทางการตลาดบนอุปกรณ์แท็บเล็ต

ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อการบรรเทาสาธารณภัย

 

นี่คือภาพรวมโดยทั่วไปของขั้นตอนต่างๆ ที่คุณต้องดำเนินการในการขอสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจจากสาธารณภัย

 

 

1.

 

ลงทะเบียนกับสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (FEMA)

เมื่อลงทะเบียน คุณจะได้รับหมายเลขทะเบียน FEMA ซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการในการขอสินเชื่อของ SBA หากคุณกำลังจะขอรับความช่วยเหลือเพื่อการเยียวยา COVID-19 คุณจะต้องดำเนินการตามกระบวนการที่แตกต่างออกไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ FEMA

 

 

2.

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง: คุณจะต้องมีหมายเลขประกันสังคม, หมายเลขทะเบียน FEMA, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลโฉนดหรือสัญญาเช่า, ข้อมูลทางการเงิน และหมายเลขประจำตัวพนักงาน นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม IRS ด้วย

 

 

3.

 

กรอกเอกสาร: คุณสามารถไปยังแบบฟอร์มที่เหมาะสมได้ที่นี่ แล้วกรอกและเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วยแอปอย่าง Acrobat Sign

 

 

4.

 

การประเมินความเสียหาย: เมื่อเอกสารขอสินเชื่อของคุณผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้ตรวจสอบของ SBA จะพิจารณาความเสียหายทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ

 

 

5.

 

เอกสารสรุปรายละเอียด: หากเอกสารขอสินเชื่อของคุณผ่านการอนุมัติ คุณจะได้รับเอกสารสรุปสัญญากู้ยืมเพื่อนำไปเซ็นชื่อ จากนั้นคุณจะได้รับการเบิกจ่ายเงินงวดแรก

 

 

6.

 

ความช่วยเหลือของผู้จัดการรายกรณี: เมื่อคุณได้สินเชื่อแล้ว คุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการรายกรณีเพื่อให้คุณได้รับเงินกู้ส่วนที่เหลือและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินเชื่อ

 

 

วิธีจัดการและติดตามเอกสาร

 

ในกระบวนการที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก การติดตามเอกสารทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ หากคุณสามารถติดตามเอกสารที่คุณได้เซ็นชื่อ เอกสารที่คุณส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณรวบรวมเพื่อการขอสินเชื่อได้ คุณจะมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับผู้จัดการรายกรณีและ SBA มากยิ่งขึ้น

 

Acrobat Sign และ Adobe Document Cloud พร้อมช่วยเหลือคุณ Acrobat Sign จะช่วยคุณในการสร้างประสบการณ์การเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคอยพิมพ์และกรอกเอกสารอยู่เสมอ คุณสามารถกรอกเอกสารขอสินเชื่อที่จำเป็นและเซ็นชื่อได้ในไม่กี่อึดใจ นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นและเส้นทางการตรวจสอบจะช่วยคุณในการรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบเอกสารต่างๆ อีกด้วย

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังนั่งใช้แท็บเล็ตอยู่ที่โต๊ะ

การรับรองเอกสารทางออนไลน์

สำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรองเอกสารทางไกลผ่านทางออนไลน์ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Adobe Acrobat Pro

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปที่เคาน์เตอร์ครัว

เหตุผลที่ทำให้ใบรับรองดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ

เรียนรู้ว่าใบรับรองดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์และรับรองความน่าเชื่อถือของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud