คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย 

ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานขายที่ทำการขายเป็นครั้งแรกหรือเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนาน สัญญาซื้อขายก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ จัดทำสัญญาและข้อตกลงการซื้อที่มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยความช่วยเหลือของ Acrobat Sign เลย

บุคคลกำลังตรวจสอบสัญญาซื้อขายบนคอมพิวเตอร์ขณะตรวจสอบรายละเอียดบนสมาร์ทโฟน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

 

สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายของธุรกรรมได้จัดทำขึ้น ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการขายสินทรัพย์ โดยสินทรัพย์นั้นอาจเป็นการบริการ สินค้า ทรัพย์สินทางกายภาพ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถซื้อและขายได้

 

สัญญาซื้อขายอาจประกอบด้วยลายเซ็นจริง (คือ มีการเซ็นชื่อด้วยปากกา) แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและแนวทางอื่นๆ ที่กำหนดโดยประมวลกฎหมายพาณิชย์ (UCC) นอกจากนี้ ยังมีสัญญาซื้อขายแยกย่อยอื่นๆ อีกหลายประเภท โดยการทำความคุ้นเคยกับสัญญาเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ

 

 

ใบสั่งซื้อ

 

ใบสั่งซื้อเป็นเอกสารที่ผู้ซื้อมอบให้กับผู้ขายก่อนการขายเพื่อสรุปรายละเอียดโดยรวมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสัญญาบริการ ที่ผู้ขายจะได้รับจากผู้ซื้อเพื่อกำหนดเงื่อนไขของธุรกรรม

 

ใบสั่งซื้อจะแตกต่างจากใบเรียกเก็บเงินจากการขาย ซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้ขายจะมอบให้กับผู้ซื้อหลังจากดำเนินการตามใบสั่งซื้อแล้ว

การตรวจสอบและเซ็นชื่อในสัญญาซื้อขายด้วย Acrobat Sign บนสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อป

ใบแสดงการขาย

 

ใบแสดงการขายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่แสดงการโอนทรัพย์สินและเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่แสดงการขายสินค้า โปรดทราบว่าเอกสารนี้แตกต่างจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นคำสัญญาว่าจะส่งมอบสินค้าหรือบริการในภายหลัง โดยปกติผู้ขายจะเป็นผู้ร่างใบแสดงการขาย ซึ่งจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ขายลืม ผู้ซื้อก็สามารถออกใบแสดงการขายได้เช่นกัน

 

ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณขายรถยนต์ให้กับผู้ซื้อและการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะต้องจัดทำใบแสดงการขายที่แสดงถึงเงื่อนไขของสัญญาระหว่างคุณกับผู้ซื้อ หากไม่เช่นนั้น ผู้ซื้อก็สามารถจัดทำและให้คุณเซ็นใบแสดงการขายได้เช่นเดียวกัน เอกสารนี้จะแสดงว่าคุณได้ขายรถยนต์ให้กับผู้ซื้อและตอนนี้รถยนต์คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ซื้อแล้ว

 

ใบแสดงการขายสามารถให้การคุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเติมในแบบที่สัญญาปากเปล่าไม่สามารถให้ได้

 

 

การรับประกัน

 

การรับประกันเป็นส่วนย่อยของสัญญาซื้อขาย ซึ่งมักเป็นข้อตกลงที่เขียนขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ขาย และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทใส่ใจในคุณภาพและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การรับประกันมักครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  • การคืนสินค้าและการคืนเงิน

  • การซ่อมแซมในกรณีที่สินค้าเสียหาย

  • คุณภาพและระดับของสินค้า

  • สิทธิ์ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สิน (เช่น สิทธิ์ในการใช้งาน)

เมื่อคุณทำสัญญาการรับประกัน นั่นหมายความว่าคุณกำลังทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่งแสดงรายการการรับประกันที่คุณมอบให้กับลูกค้าของคุณ สัญญาเหล่านี้จะต้องระบุเงื่อนไขที่การรับประกันที่รองรับ รวมถึงระบุระยะเวลาในการรับประกันจนกว่าจะการรับประกันจะหมดอายุ การใส่ข้อมูลนี้เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและปลอดภัย เนื่องจากการรับประกันโดยนัยมักจะสร้างปัญหาให้กับธุรกิจที่ไม่ได้อุดช่องโหว่ทางกฎหมายไว้อย่างดี

บุคคลกำลังยืนพิงเสาคอนกรีตและทบทวนสัญญาซื้อขายบนแท็บเล็ต

ขั้นตอนในการสร้างสัญญาซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

 

สัญญาซื้อขายที่ดีโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการได้แก่ คำจำกัดความคู่สัญญา คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขการจัดส่ง

 

 

ระบุคู่สัญญา

 

สัญญาซื้อขายทุกฉบับเริ่มต้นด้วยการระบุคู่สัญญา ในสัญญาทางการค้านั้น โดยปกติแล้วจะเป็นการระบุชื่อเต็มของคุณหรือชื่อบริษัทของคุณ และชื่อของบริษัทหรือบุคคลที่คุณกำลังทำธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ส่วนแรกของสัญญาควรระบุวันที่ทำสัญญาและวันที่ดำเนินการตามสัญญาด้วย การมีเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณติดตามและจัดการลายเซ็นในกระบวนการนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำข้อตกลงที่ดี

 

 

อธิบายสินค้า

 

ส่วนถัดไปของสัญญาซื้อขายจะเป็นการระบุถึงสิ่งที่คุณกำลังซื้อหรือขาย ซึ่งมักจะทำให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมาย หรือข้อตกลงว่าจะทำหรือไม่ทำบางสิ่งซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาของคุณ โดยคุณควรระบุคำอธิบายโดยละเอียดของสินค้า บริการ (หากเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) ระยะเวลาของบริการดังกล่าว และวันที่สิ้นสุด

 

 

เงิน เงิน เงิน

 

เนื่องจากราคามักจะเป็นสิ่งที่มีการเจรจากันอย่างดุเดือดในข้อตกลงซื้อขาย คุณจึงควรระบุราคาซื้อและรายละเอียดการชำระเงินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดหลังจากที่คุณและลูกค้าของคุณบรรลุข้อตกลงแล้ว สัญญาส่วนนี้ควรระบุเวลาการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และกำหนดการชำระเงิน

 

 

การจัดส่งสินค้า

 

ส่วนสุดท้ายของข้อตกลงซื้อขายคือการระบุวันที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการระบุข้อกำหนดในการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายใน Acrobat Sign บนอุปกรณ์แท็บเล็ต

รักษาความเป็นระเบียบและความปลอดภัยให้สัญญาของคุณ

 

ขณะที่สัญญาซื้อขายแบบเดิมใช้ ลายเซ็นจริง ตอนนี้คุณก็สามารถเวียนสัญญาทางดิจิทัลได้โดยสมบูรณ์แล้ว หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้ คุณจะต้องใช้โซลูชันลายเซ็นดิจิทัลที่เหมาะสมกับทั้งผู้ส่งและผู้รับ

 

Acrobat Sign ช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อตกลงทั้งหมดเป็นดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์จนถึงกระบวนการเซ็นชื่อในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายดายในการอัปเดตสัญญาและเอกสารอื่นๆ อย่างรวดเร็วในทุกที่ เมื่อใช้งานร่วมกับ Adobe Document Cloud Library คุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้ที่คุณร่วมงานด้วยยังสามารถเซ็นสัญญาแบบดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Acrobat Sign อีกด้วย

 

 

ปกป้องงานของคุณให้ปลอดภัย

 

Acrobat Sign มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องทั้งเอกสารและลายเซ็นในเอกสาร คุณสามารถใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นและคีย์โดเมน ทั้งยังสามารถจัดการตัวตน ยืนยันตัวตน และเข้าถึงจากทางไกลได้

 

สำหรับเอกสารที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ฟีเจอร์ที่มีให้ได้แก่เส้นทางการตรวจสอบที่ไว้ใจได้ การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้บางราย รวมถึงความสามารถในการยืนยันและรับรองความถูกต้องของการรับเอกสาร Acrobat Sign มีคุณลักษณะตรงตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะของอุตสาหกรรมว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเซ็นชื่อ และหากใช้โซลูชันนี้ คุณจะได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่ไว้วางใจได้เพื่อลดความเสี่ยงและปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

สำหรับฝ่ายขายที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการทำงาน Acrobat Sign ช่วยให้คุณสามารถเซ็นชื่อได้จากอุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โหมด Liquid ในแอปมือถือช่วยให้คุณสามารถควบคุมและปรับแต่งช่องลายเซ็นให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอเพื่อให้โซลูชันลายเซ็นของคุณเหมาะสำหรับทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการทำธุรกิจได้ สำรวจดูเทมเพลตรวมทั้งบทช่วยสอนต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเลย และค้นพบประโยชน์เพิ่มเติมของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โซฟา

วิธีการเขียนข้อตกลงการซื้อ

ค้นหาคำตอบว่าข้อตกลงการซื้อคืออะไร และการใช้ Adobe จะช่วยคุณจัดทำข้อตกลงการซื้อได้อย่างไร

บิลการขาย

สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงสร้างบิลการขายเท่านั้น

ดูว่าเพราะเหตุใดคุณจึงต้องใช้บิลการขาย แล้วบิลการขายของคุณควรมีสิ่งใดบ้าง รวมถึงคุณจะสร้างเทมเพลตเพื่อใช้กับการทำธุรกรรมของคุณในอนาคตทั้งหมดได้อย่างไร

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud