Adobe Sign

Adobe Sign

เปลี่ยนกระบวนการให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มออนไลน์

เปลี่ยนกระบวนการให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มออนไลน์

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือธุรกิจของคุณจะเติบโตอยู่ในระดับใดแล้วก็ตาม ให้ใช้ Adobe Sign และไลบรารีเทมเพลตแบบฟอร์มสำหรับธุรกิจแบบดิจิทัลของเราเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและเก็บข้อมูลและลายเซ็นที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย

 

ยังไม่มี Adobe Sign ใช่ไหม

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือธุรกิจของคุณจะเติบโตอยู่ในระดับใดแล้วก็ตาม ให้ใช้ Adobe Sign และไลบรารีเทมเพลตแบบฟอร์มสำหรับธุรกิจแบบดิจิทัลของเราเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและเก็บข้อมูลและลายเซ็นที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย

 

ยังไม่มี Adobe Sign ใช่ไหม

คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงชุดเทมเพลตดิจิทัลฟรี ซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมให้ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายภายใน Adobe Sign

ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ คุ้มค่าทั้งกระบวนการ

เปลี่ยนกระบวนการให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ แล้วใช้ Adobe Sign ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และแบบฟอร์มดิจิทัลผ่าน Adobe Sign คุณจะสามารถติดปีกให้กับกระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้ดีขึ้นได้

ดูว่าธุรกิจต่างๆ ใช้ Adobe Sign อย่างไรจึงประสบความสำเร็จ

“Adobe Sign ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ไปกับการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อตกลงที่เซ็นชื่อแล้วลงอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 3 วัน แต่ในตอนนี้เพียงเวลาไม่ถึง 1 วันเราก็ได้ข้อตกลงดังกล่าวคืนแล้ว”

Alejandro Swaby, ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Cervion Systems

“Adobe Sign ช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ไปกับการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อตกลงที่เซ็นชื่อแล้วลงอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนหน้านี้ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 3 วัน แต่ในตอนนี้เพียงเวลาไม่ถึง 1 วันเราก็ได้ข้อตกลงดังกล่าวคืนแล้ว”

Alejandro Swaby, ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Cervion Systems


“ผมเลือกใช้ Adobe Sign เพราะผมคุ้นเคยกับการใช้โซลูชันรายการอื่นของ Adobe และเพราะโปรแกรมนี้ใช้งานง่าย และใช้เวลาตั้งค่าไม่นาน”

Luigi Recine, เจ้าของ Matrix Photo & Design

“ผมเลือกใช้ Adobe Sign เพราะผมคุ้นเคยกับการใช้โซลูชันรายการอื่นของ Adobe และเพราะโปรแกรมนี้ใช้งานง่าย และใช้เวลาตั้งค่าไม่นาน”

Luigi Recine, เจ้าของ Matrix Photo & Design


เปลี่ยนธุรกิจคุณให้เป็นดิจิทัล

 

Adobe Sign ลดความซับซ้อนของกระบวนการและเร่งสร้างผลลัพธ์ด้วยการให้ผู้คนสามารถเซ็นเอกสารของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงให้เทมเพลตแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์กับคุณ

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แบบฟอร์มบนเว็บในการนำเข้า PDF หรือเอกสารที่สแกนแล้วเพื่อสร้างแบบฟอร์มของคุณเองสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่แบบฟอร์มคำสั่งซื้อไปจนถึงแบบฟอร์มการเป็นสมาชิก ตลอดจนเทมเพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียนไปจนถึงเทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครงาน รวมถึงแบบฟอร์มการบริจาคไปจนถึงแบบฟอร์มการเช่า 

 

เริ่มต้นใช้งานวันนี้

เปลี่ยนธุรกิจคุณให้เป็นดิจิทัล

 

Adobe Sign ลดความซับซ้อนของกระบวนการและเร่งสร้างผลลัพธ์ด้วยการให้ผู้คนสามารถเซ็นเอกสารของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น รวมถึงให้เทมเพลตแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์กับคุณ

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แบบฟอร์มบนเว็บในการนำเข้า PDF หรือเอกสารที่สแกนแล้วเพื่อสร้างแบบฟอร์มของคุณเองสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่แบบฟอร์มคำสั่งซื้อไปจนถึงแบบฟอร์มการเป็นสมาชิก ตลอดจนเทมเพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียนไปจนถึงเทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครงาน รวมถึงแบบฟอร์มการบริจาคไปจนถึงแบบฟอร์มการเช่า 

 

เริ่มต้นใช้งานวันนี้