Etiketlerin sınırlarını aşın, deneyimler sunun.

Etiket yönetimi sadece etiketlerle ilgili değildir. Deneyimleri de içerir.
Şirketler, müşteri deneyimleri sunmak için kapsamlı bir pazarlama teknolojileri ekosisteminden yararlanır. Aslında, ortalama bir şirket web sitesi 20 farklı pazarlama teknolojisi kullanmaktadır.
Geliştiriciler, bu teknolojilerin dağıtılması için teknolojiye gerek duyulan her web sayfasına etiket olarak bilinen JavaScript kod satırları girer. Bu etiketler sadece teknolojinin kendisini etkinleştirmekle kalmaz aynı zamanda daha etkileyici bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla teknolojiler arasında veri akışı da sağlar.
Bir web sayfasının üç katmandan oluştuğunu düşünün. Alt katmanda, sayfayı destekleyen teknolojiler barındırılıyor. Orta katmanda, teknolojilerin ürettiği veriler yer alıyor. Üst katmansa ziyaretçilerin gördüğü ve etkileşim kurduğu içeriklerle deneyim sunuyor.
Bütün bu katmanlar birbirinden bağımsız çalışır. Halbuki etkileyici deneyimler sunabilmek için bir arada çalışmaları gerekir. İşte etiketler bu noktada devreye girer. Çoğu şirket, etiket yönetiminin geleneksel olarak sadece teknolojilerin web sayfalarına yüklenmeleri amacıyla HTML ve JavaScript kod parçalarının kullanıldığı teknoloji katmanıyla sınırlı olduğunu düşünmüştür. Ancak müşterileri gerçekten etkileyen deneyimler sunmak için bütün bu farklı teknolojilerin sadece işliyor olması değil bir arada çalışıyor olması gerekir.

Etiketler bunu teknolojiler arasında veri taşımak ve nihayetinde müşteri deneyimini canlandırmak için katmanlar arasında çalışarak mümkün kılar. Ancak web teknolojileri ekosisteminin sürekli değiştiği ve giderek geliştiği düşünüldüğünde, etiket yönetimi sistemlerine düşen görev de bayağı yüklüdür. Birinci nesil etiket yöneticileri bu yeni ve dinamik ekosistemi sürdürebilecek şekilde oluşturulmamıştır. Nihayetinde bu sorun olumsuz müşteri deneyimlerine kadar varmaktadır.
ayırıcı

Birinci nesil etiket yöneticileriyle yaşanan sorun.

Müşteri deneyimleri sunan web tabanlı teknolojilerin 2011'de 150 olan sayısı bugün rekor bir rakamla 5000'i aştı. Şirketler bu teknolojileri giderek daha çok benimsemeye devam ettikçe en iyi müşteri deneyimini sunmak için doğru teknolojiyi dağıtma konusunda maksimum esnekliğe gerek duyuyor.
Şirketlerin etkileyici deneyimler sunabilmeleri için bu farklı teknolojilerin birbirlerinden bağımsız şekilde çalışmamaları gerekir; aksi durumda bir teknolojiye gönderilen önemli müşteri verileri diğer teknolojilerin eylemlerini tetiklemez ya da bir teknolojinin eylemleri bir diğerinin eylemlerinin dışında gerçekleşir. Günün sonunda, şirketler birden çok pazarlama teknolojisine yayılan tek bir müşteri deneyimini idare etmekte oldukça zorlanırlar.
Etiket şablonları, teknik konularda güçlü olmayan kullanıcıların bir pazarlama teknolojisinin taban uygulamasını tek bir kod satırına bile dokunmadan dağıtmalarını ve yapılandırmalarını sağlar. Bu işlemler, şablonun JavaScript'e dönüştürerek web sayfasının koduna yerleştirdiği bilgi parçaları isteyen bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla gerçekleştirilir.

İlk etiket yönetimi sistemleri pazara 2000'lerin başlarında girmişti ve bu yıllarda şirket web sitelerine ortalama iki teknoloji dağıtılabiliyordu. Bu iki teknoloji genelde birbirinden bağımsız çalışıyordu. Günümüzde, şirket web sitelerine ortalama 20 teknoloji dağıtılıyor ve genelde bu teknolojilerin alt kümeleri birbirine bağımlı şekilde işliyor. Şablon tabanlı etiket yöneticileri, günümüzde kullanılan birbirine bağımlı karmaşık teknolojileri, bu entegrasyonları kuracak uzmanlığa sahip olmadıkları için destekleyemiyor. Pazarlama teknolojisi içeren bir entegrasyona sahip olabilecek en uygun kişilerse etiket yöneticisi değil, söz konusu pazarlama teknolojisi şirketinde çalışan kişiler. Birinci nesil etiket yöneticileri, şirketlerin bugünkü ve elbette ki geleceğe yönelik taleplerini karşılamak için gereken gelişmiş özelliklerle dolu entegrasyonları geliştirme kapasitesinden yoksun yöneticiler haline geldi.
Kapalı bir mimari üzerine yerleşmiş olan birinci nesil etiket yöneticileri, öncelikli olarak müşteri deneyimine yoğunlaşan deneyim şirketlerinin gereksinimlerini destekleyemiyor ve ölçekleyemiyor. Çünkü:
 • Şirketler, son derece karmaşık olan sorunlarını çözebilmek için bir teknoloji ekosisteminden yararlanıyor. Birinci nesil etiket yöneticileri, geleceğin sorunlarına yenilikçi çözümler getirmek yerine şablonları korumaya odaklanıyor.
 • Şirketler, pazarlama ve reklam teknolojilerinin birlikte çalışmasını bekliyor. Ancak birinci nesil etiket yöneticileri, bu teknolojilerin kullanıcı gereksinimlerini yeterince karşılayabilmek amacıyla bir arada çalışmasına olanak vermeyen yüzeysel entegrasyonlar sunuyor.

 

 

 

 

ayırıcı

Yeni nesil etiket yönetimini tanımlıyoruz.

Deneyim şirketlerinin taleplerini karşılamak için yeni bir etiket yöneticisi türü gerekiyor. Müşteri davranışının yolculuğu yönlendirebileceği şekilde tasarlanmış ve pazarlama teknolojisi sağlayıcılarının kendi koşullarında yenilikler yapmasını destekleyen bir etiket yöneticisi. Yeni nesil etiket yönetimi sistemleri, bu talebi üç büyük özellikle karşılıyor.
1. Maksimum esneklik için açık ve sürdürülebilir bir mimari.
Pazarlama teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı göz önünde bulundurulduğunda, şablon tabanlı birinci nesil etiket yöneticileri sürdürülebilir nitelikte değildir. Yeni nesil etiket yöneticileri, pazarlama teknolojisi sağlayıcılarına kendi kendilerine entegrasyonlar oluşturup yönetebilecekleri ve güncelleyebilecekleri bir yöntem sunar. Bu yaklaşım, söz konusu teknolojiyi oluşturan şirketin kapsamlı ve modern entegrasyonlara sahip olmasını, bu entegrasyonları etiket yöneticilerine bırakmamasını sağlar. Bu açık mimari, şirketlerin esnek, sık güncellenen, hatta özelleştirilebilir ve uzun süreli entegrasyonlara sahip olmasına olanak verir. Bu düzeyde bir destek ancak açık bir mimariyle sağlanabilir.
2. Daha iyi deneyimler için birleşik pazarlama teknolojileri.
Birinci nesil etiket yöneticileri tarafından oluşturulan entegrasyonlar yüzeyseldir. Ayrıca genelde sadece bir teknolojinin yapılandırmasına izin verir. Oysa ki yeni nesil entegrasyonlar, pazarlama teknolojisi sağlayıcılarının doğrudan etiket yöneticisine yeni işlevler eklemelerini sağlar.
Örneğin, video oynatıcısı üreten bir şirket, etiket yöneticisinde bulunan bu seçeneklere yeni eylemler, olaylar, durumlar, hatta veriler ekleyen bir entegrasyon oluşturabilir. Video oynatıcı şunları ekleyebilir:
 • Eylemler— Oynatma, duraklatma ve arabelleğe alma süresini uzatma
 • Olaylar— Oynatma, durdurma ve pencereyi kapatma
 • Durumlar— Bağlantı hızı ve çözünürlük
 • Veriler— Video adı ve video uzunluğu
Binlerce pazarlama teknolojisi sağlayıcısının temel işlevlerini etiket yöneticisinin kullanıcı arabirimine kadar genişletebilmesi sayesinde bu pazarlama teknolojileri birleştirilerek şirketlerin senkronize olmak ve teknolojiler arası deneyimler sunmak üzere daha donanımlı olmaları sağlanır.
3. Hızlı sonuçlar için otomatik teknoloji dağıtımları.
Yeni nesil etiket yönetimi sistemleri açık API'ler tarafından yönetilir. Bu API'ler kurumların ve şirketlerin en karmaşık teknoloji dağıtımlarını bile otomatikleştirmesini sağlar.
Örneğin, çeşitli markaların sahibi olan bir şirketi düşünelim. Her markanın aşağıdaki teknolojilerin kullanıldığı ayrı bir web sitesi var:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Ayrıca 10 diğer teknoloji
Birinci nesil etiket yöneticileri, şirketleri bu teknolojilerin her birinin dağıtım şeklini manuel olarak yinelemeye zorlar. Her teknoloji dağıtımını web sitelerinde tek tek yönetmek oldukça işgücü ve zaman gerektirir. Üstelik bu teknolojilerin entegrasyonu da çok daha zorlayıcı olabilir.
%100 API odaklı yeni nesil etiket yöneticileri, şirketlerin bu teknolojileri programlı olarak dağıtmak, ilgili verileri kaydetmek, bu verileri teknolojiler arasında paylaşmak ve teknolojiler arası deneyimler sunmak amacıyla kurallar oluşturmak için etiket yöneticisinin API'sinden yararlanan bir komut dosyası yazmalarını sağlar. Dolayısıyla birinci nesil etiket yöneticileriyle saatler, günler, haftalar ve aylar süren bir işlem saniyeler içinde tamamlanabilir.
ayırıcı

Etiketlere odaklanmayı bırakın ve deneyimler sunmaya başlayın.

Etiket yönetimi, geleneksel anlamıyla bir web sitesinde farklı teknolojilerin etkinleştirilmesi için gereken etiketleri yönetmek için bir araç olarak kullanılıyordu. Günümüzde etiket yönetimi, artık sadece etiketleri kapsamıyor, mükemmel deneyimler sunmak için verilerin ve teknolojilerin bir arada kullanılmasını da içeriyor.
Doğru etiket yönetimi sisteminin seçilmesi olağanüstü deneyimler sunmanın en önemli adımıdır. Yeni nesil etiket yöneticileri, pazarlamacıların kolaylıkla deneyimler oluşturmasını sağlar ve tüketicilere mükemmel deneyimler sunar. Launch by Adobe, pazardaki tek yeni nesil etiket yönetim sistemidir. Adobe Experience Platform üzerinde oluşturulan sistem pazarlamacıların şunları yapmalarını sağlar:
 • Adobe ve Adobe olmayan teknolojileri dağıtma ve yapılandırma.
 • Adobe ve Adobe olmayan teknolojilerin müşteri deneyimine birleşik bir yöntemle katılmasını sağlama.
 • Önemli müşteri verilerini toplama ve dağıtma.
Adobe'nin tamamen açık ve genişletilebilir yeni nesil etiket yönetimi hakkında daha fazla bilgi için şu sayfayı ziyaret edin: www.adobe.com/tr/enterprise/cloud-platform/launch.html.
ayırıcı