Eğitim kurumları uygunluk durumu

 
Adobe ürünlerini indirimli olarak satın alabilecek kurumlar şunlardır:
• İlk ve orta öğretim sınıfları için tam zamanlı eğitim veren, resmi olarak onaylanmış devlete ait veya özel ilk veya ortaokullar ya da bu tip okulların okul yönetim bölgeleri*
• En az iki yıllık tam zamanlı öğrenim denkliği gerektiren dereceler veren, resmi olarak onaylanmış (bölge üniversitesi, iki yıllık lisans veren yüksek okul veya meslek yüksek okulları da dahil) devlete ait veya özel üniversite veya yüksek okul*
• Okul idare ofisleri veya eğitim kurulları
• Adobe tarafından onaylanmış ev okulları
• ABD veya Kanada topraklarında bulunan resmi okullar
• Adobe tarafından yazılı olarak onaylanmış eğitim kurumları
• Bir eğitim kurumuna ait veya eğitim kurumu tarafından işletilen ABD hastaneleri (kurumun hastanenin tek sahibi olduğu ve günlük faaliyetler üzerinde denetim yetkisinin bulunduğu durumlar)
• ABD Eğitim Bakanlığı veya Kanada/Vilayet Eğitim Bakanlıkları tarafından tanınmış, öğrencilere eğitim veren ve denetim yetkisine sahip üniversiteyle olan ilişkiyi belirten yönetmelikleri sağlayabilen kamu kuruluşu yüksek öğretim araştırma laboratuvarları
• Adobe web sitesinde belirli zamanlarda liste halinde yayınlanan diğer uygun örnekler
 
Hak kazanmaya uygun olmayan kurumlar
Hak kazanmaya uygun olmayan kurumlar şunlardır:
• Resmi olarak onaylanmamış okullar ve dini kuruluşlar
• Müzeler
• Kiliseler
• Kütüphaneler
• Kanada'da bulunan hastaneler
• Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Öğretmen Eğitim Merkezleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bilgisayar yazılım eğitimi gibi kurs sertifikaları veren eğitim merkezleri veya okullar
• Akademik derece vermeyen askeri okullar
• ABD Eğitim Bakanlığı veya Kanada/Vilayet Eğitim Bakanlıkları tarafından tanınmayan araştırma laboratuvarları (örneğin, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı veya Kanada Ulusal Araştırma Konseyi tarafından tanınmış kuruluşlar). Ayrıca, ABD'de Federal Yönetimden Mali Destek Alan Araştırma ve Geliştirme Merkezleri (FFRDC) ve Üniversiteye Bağlı Araştırma Merkezleri (UARC) olarak tanımlanan laboratuvarlar da hak kazanmaya uygun kurumlar değildir. Örnek: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory ve Lawrence Livermore National Laboratory.
• Adobe tarafından belirli zamanlarda liste halinde yayınlanan diğer uygun olmayan örnekler
 
Hak sahipliği kanıtı
Adobe, satıcılardan hak kazanmaya uygun eğitim kurumlarının kimliklerini aşağıdaki ilkelere uygun olarak doğrulamalarını talep eder. Bu bilgiler, Adobe ile satıcı arasında imzalanan sözleşmenin bir parçasıdır. Adobe, aynı zamanda Eğitim Kurumu Mağazası kanalıyla yapılan satın alımların kimlik tespitlerini de talep eder.
 
Geçerli kimlik tespiti aşağıdakilerden birinin ibraz edilmesi anlamına gelir:
• Bir eğitim kurumu tarafından düzenlenmiş geçerli ve resmi bir satın alma emri
• Üzerinde geçerli adın bulunduğu güncel kredi kartı bilgileri, eğitim kurumunun fatura adresi ve teslimat adresi
• Şahsa ait geçerli bir kredi kartı veya fakülte üyesi veya personelden bir kişiye ait, üzerinde eğitim kurumunun teslimat adresinin yazılı bulunduğu çek
• Adobe'nin web sitesinde belirli zamanlarda liste halinde yayınlayarak izin verdiği ilgili kimlik belgeleri* Resmi olarak onaylanmış okullar, ABD Eğitim Bakanlığı/Eyalet Eğitim Kurulu veya Kanada/Vilayet Eğitim Bakanlıkları tarafından tanınan bir kurumca onaylanmış ve öncelikli hedefi öğrencilere eğitim vermek olan okullardır. Bu okullara örnek olarak verilebilecek ABD'de bulunan kurumlar şunlardır: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.