Creative Cloud complete plan — CS3–CS6 customers save 40%

KANUNLARCA YASAKLANAN VEYA KULLANIMI SINIRLANDIRILAN YERLERDE GEÇERSİZDİR. Uygun müşteriler, yıllık taahhüt gerektiren Adobe® Creative Cloud™ Tam Üyeliğini indirimli fiyatla satın alabilirler. Teklif, 12 aylık sözleşme gerektiren yıllık plan satın alımları için geçerlidir. Bu teklif, yalnızca CS3.x, CS4, CS5.x veya CS6 sürümlerinden birinde bir Creative Suite paket sürümüne veya tek bir ürününe sahip olan ve ürünlerini doğrudan Adobe Store'dan ya da bölgelerindeki Adobe Çağrı Merkezi'nden telefonla satın alan müşteriler için geçerlidir. Bu teklif, Eğitim, OEM veya toplu lisanslama müşterileri için geçerli değildir. Ambargo uygulanan ülkelerde ikamet eden kişiler bu tekliften yararlanamaz. Bu teklif, her müşteri için bir (1) adet yıllık Creative Cloud Tam üyeliği için yapılan bir (1) satın alımla sınırlıdır. Teklif, ABD ihracat denetimi kanunlarına ve alıcının ikamet ettiği ülkenin kanunlarına tabidir. Teklif, diğer indirim veya teklifler karşılığında devredilemez, takas edilemez, satılamaz, aktarılamaz veya nakit para ya da diğer mallar ve hizmetlerin bedeli karşılığında kullanılamaz. Teklif 30 May 2014'e kadar geçerlidir ve önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Öğrenci ve Öğretmen İndirimler

Öğrenci indiriminden yararlanmak için aşağıdakilerden birine kayıtlı olmalısınız:

  • Üniversite veya yüksek okul — en az iki yıllık tam zamanlı öğrenim denkliği gerektiren dereceler veren, resmi olarak onaylanmış (bölge üniversitesi, iki yıllık lisans veren yüksekokul veya meslek yüksekokulları da dahil) devlete ait veya özel üniversite veya yüksekokul
  • İlk veya orta dereceli okul — tam zamanlı eğitim veren, resmi olarak onaylanmış devlete ait veya özel bir ilk veya orta dereceli okul
  • Evde öğretim (ulusal evde öğretim düzenlemelerinde belirtilen şekilde)

Öğretmen indiriminden yararlanmaya hak kazanmak için aşağıdaki statülerden birine sahip olmanız gereklidir:

  • Öğretim üyesi veya personel — resmi olarak onaylanmış ilk veya orta dereceli bir okulda, devlete ait veya özel bir üniversite veya yüksekokulda, okul bölgesinde veya eğitim kurulunda (fahri profesörler dahil) görevli olan kişiler
  • Evde öğretim alan öğrencilerin öğretmeni — Devlet evde öğretim yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde