Eingabehilfen

Adobe Runtimes / Reader KİŞİSEL BİLGİSAYARLARDA

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

ADOBE ACROBAT READER DC VE ÇALIŞTIRMA SÜRÜMÜ YAZILIMI

KİŞİSEL BİLGİSAYARLARDA KULLANIM İÇİN DAĞITIM LİSANSI ANLAŞMASI

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA.

1.1 GARANTİ OLMAMASI. BU ANLAŞMA’DA LİSANSI VERİLEN YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER, SİZE “OLDUKLARI GİBİ” SUNULMAKTADIR. NE ADOBE NE DE TEDARİKÇİLERİ, KULLANIM YA DA PERFORMANSINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. ADOBE VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM KULLANILARAK ELDE EDİLEN PERFORMANS YA DA SONUÇLARLA İLGİLİ GARANTİ VERMEMEKTEDİR. ADOBE VE TEDARİKÇİLERİ HERHANGİ BİR TARAFIN HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, PAZARLANABİLİRLİK, BÜTÜNLÜK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR KONUDA (YASA, GELENEK HUKUKU, TEAMÜL, KULLANIM GEREĞİ YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE SARİH VEYA ZIMNİ) BİR GARANTİ VERMEMEKTE, KOŞUL BELİRTMEMEKTE YA DA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BULUNDUĞUNUZ YETKİ ALANINDAKİ HUKUK KAPSAMINDA GARANTİ HAKLARINIZ OLABİLİR. Yukarıda sınırlanan ve kapsam dışı bırakılan hususlar, herhangi bir çözüm esas amacına ulaşmasa bile, yürürlükteki kanun tarafından izin verilen azami ölçüde geçerli olacaktır.

1.2 BAĞLAYICI ANLAŞMA. Bu Anlaşma, [__DAĞITIMCININ ADRESİNİ GİRİN__] adresinde mukim [__DAĞITIMCININ ADINI GİRİN__] (“Dağıtımcı”) ile Adobe arasında yapılan bir sözleşmedir. Dağıtımcı, bu anlaşmayı https://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=distribution_form adresinde kabul ederek ya da Adobe tarafından Dağıtımcıya sağlanan Yazılımın dağıtılabilir sürümünü dağıtarak bu anlaşmanın koşullarını kabul etmiş olur. Yalnızca Dağıtımcının dağıtım yapmayı amaçladığını Adobe’ye bildirmiş ve Adobe’nin bu anlaşmayı kabul ettiğini yazılı olarak Dağıtımcıya teyit etmiş olması halinde, bu anlaşma Adobe'ye karşı geçerlidir. Bu anlaşmayı yanlışlıkla yapmışsanız, aşağıdaki adrese bu anlaşmayı iptal etmek istediğinize dair imzalanmış yazılı bir beyanla birlikte bu anlaşmayı geri göndererek Yazılımı dağıtmadan önce kabulünüzü iptal edebilirsiniz. Adobe Systems Incorporated, ATTN: General Counsel, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110.

2. Tanımlar.

“Adobe”, Dağıtımcı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Meksika’da yerleşikse, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 adresinde mukim bir Delaware şirketi olan Adobe Systems Incorporated anlamına gelir; diğer hallerde ise, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde mukim, İrlanda kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan ve Adobe Systems Incorporated şirketinin bağlı kuruluşu ve dağıtımcısı olan Adobe Systems Software Ireland Limited anlamına gelir.

“Adobe Çalıştırma Sürümleri” Adobe® AIR®, Adobe® Flash® Player, Shockwave® Player ve ilgili Xtras™ anlamına gelir.

“AIR Redistribution Helper” veya “ARH”, Adobe AIR çalıştırma sürümü ve Adobe AIR uygulamalarının tespit edilmesi ve kurulmasına yardımcı olan bir komut satırı uygulaması anlamına gelir.

“Yetkili İşletim Sistemleri” Ek A’da belirtilen işletim sistemlerinin masaüstü veya standart dizüstü sürümleri anlamına gelmekte olup herhangi bir durumda, aşağıdaki adreslerde listelenen Yetkili İşletim Sistemlerinden biridir: (a) Adobe Acrobat Reader DC Yazılımı durumunda, http://www.adobe.com/go/reader_os_tr, (b) Adobe AIR durumunda, http://www.adobe.com/go/air_sysreqs_tr, (c) Flash Player durumunda, http://www.adobe.com/tr/products/flashplayer/productinfo/systemreqs ve (d) Shockwave Player durumunda, http://www.adobe.com/products/shockwaveplayer/tech-specs.html. Şüpheye mahal vermemek açısından belirtilmelidir ki, “Yetkili İşletim Sistemleri” söz konusu işletim sistemlerinin tümleşik veya aygıt sürümlerini içermez. Hiçbir durumda Yetkili İşletim Sistemi olmayan sistemler hakkında bilgi için Bölüm 3.5 (i)(i)’ye bakınız.

“Dağıtımcı Ürünü” veya “Dağıtımcı Hizmeti” Ek A’da tanımlanan Dağıtımcı ürün veya hizmeti anlamına gelir.

“Yürürlük Tarihi” Adobe’nin bu anlaşmayı kabul ettiğini yazılı olarak Dağıtımcıya teyit ettiği tarih anlamına gelir.

“İntranet” yalnızca Dağıtımcının çalışanları, yüklenicileri veya Dağıtımcının işinin normal seyrine katkıda bulunmak üzere Dağıtımcının iç ağlarına erişimi sağlanmış diğer kişiler tarafından erişilebilen güvenli, dahili bir web sitesi veya sunucu sistemi anlamına gelir.

“Kişisel Bilgisayar” ya da “PC” esas olarak bağlantısız üçüncü taraf yazılım tedarikçileri tarafından tedarik edilen çok çeşitli üretkenlik, eğlence ve diğer yazılım uygulamalarını çalıştırmak amacıyla tasarlanan ve pazarlanan, genel amaçlı dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, sunucuları ve geniş formatlı tablet mikroişlemci tabanlı bilgisayarları çalıştırmak için o tarihte donanımla birlikte yaygın şekilde kullanılan tip veya tiplerdeki tam işlev ve tam özellik setine sahip bir bilgisayar işletim sistemi kullanımına bağlı olarak çalışan bir donanım ürünü anlamına gelir. Bu Kişisel Bilgisayar tanımı, esasen aşağıdaki amaçlardan birine yönelik olarak tasarlanan ve/veya pazarlanan donanım ürünlerini ve ayrıca benzer türdeki tüketici, profesyonel veya endüstriyel aygıtları içermeyecektir: televizyon, televizyon alıcısı, taşınabilir ortam yürütücüsü, ses/video alıcısı, radyo, kulaklık, hoparlör, kişisel dijital yardımcı (“PDA”), telefon veya benzer telefon tabanlı aygıt, oyun konsolu, kişisel video kaydedici (“PVR”), dijital çok yönlü disk (“DVD”) oynatıcı veya diğer optik ortamlar, video kamera, fotoğraf makinesi, kaydedici kamera, video düzenleme ve format dönüştürme aygıtı, video görüntüsü projeksiyon aygıtı.

“Çalıştırma Sürümü Bileşenleri” Adobe AIR kurulum dizininde bireysel dosya, kütüphane veya çalıştırılabilir kodlar (örneğin, “Adobe AIR” ve “Adobe AIR Framework” klasörleri) ya da yardımcı uygulamalar dizini veya yükleyici dosyalarda yer alan Adobe AIR yardımcı uygulamaları anlamına gelir. Runtime.dll, AdobeAIR.dll, Runtime çalıştırılabilir kodlar, template.exe ve Template.app Çalıştırma Sürümü Bileşenlerine örnektir.

“Yazılım” Adobe AIR için kendini açabilen yükleyici ve yükleyici dosyaları dahil olmak üzere Adobe Acrobat Reader DC ve Adobe Çalıştırma Sürümleri, karşıdan yüklemeyi tercih ederseniz, ARH ve bu anlaşma kapsamında dağıtılmak üzere Adobe tarafından Dağıtımcıya sağlanan yukarıdaki yazılım ürünlerinin Güncelleştirmeleri anlamına gelir.

“Güncelleştirmeler” bu anlaşma kapsamında dağıtılmak üzere Adobe tarafından Dağıtımcıya sağlanan Yazılım yükseltmeleri, değiştirilmiş sürümleri, günceleştirmeleri, ilaveleri ve kopyaları anlamına gelir.

3. Lisans, Koşullar, Kısıtlamalar.

3.1 Lisans. Aşağıdaki koşul ve kısıtlamalar dahil olmak üzere bu anlaşma hükümlerine tabi olarak ve yalnızca Ek A’da açıklanan dağıtımın yapılması amacıyla, Adobe tüm durumlarda yalnızca değiştirilmemiş Yazılımın Kişisel Bilgisayarlardaki Yetkili İşletim Sistemlerine tümüyle kurulması ve kullanılması için Yazılımı çoğaltmak ve dağıtmak üzere Dağıtımcıya münhasır olmayan, devredilemez, dünya genelinde geçerli, ücretsiz bir lisans vermektedir.

3.2 Dağıtım. Dağıtımcı aşağıdakileri gerçekleştirebilir:

(a) Yalnızca iç kullanım amacıyla Yazılımı Dağıtımcının İntranetindeki bilgisayarlara yüklemek ve kurmak için bir Dağıtımcı bilgisayar dosyası sunucusunda Yazılım görüntüsünün bir kopyasını alma;

(b) ARH hariç olmak kaydıyla, Yazılımı (CD-ROM, DVD, sabit disk, vb. gibi bir) fiziksel ortam üzerinde tek başına dağıtma; ve

(c) ARH hariç olmak kaydıyla, Yazılımı Dağıtımcı Ürünü veya Dağıtımcı Hizmetinin bir parçası olarak veya bunlarla birlikte (i) elektronik yazılım yüklemesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, örneğin İnternet yoluyla yüklenen Dağıtımcı yükleyicisinde yer alan elektronik yükleme gibi elektronik araçlar yoluyla ve (ii) (CD-ROM, DVD, sabit disk, vb. gibi bir) fiziksel ortam üzerinde dağıtma.

(d) ARH’yi yalnızca (i) Dağıtımcı Ürünü veya Hizmeti ile birlikte ve (ii) (y) elektronik yazılım yüklemesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, örneğin İnternet yoluyla yüklenen Dağıtımcı yükleyicisinde yer alan elektronik yükleme gibi elektronik araçlar yoluyla ve (z) (CD-ROM, DVD, sabit disk, vb. gibi bir) fiziksel ortam üzerinde dağıtma.

Yazılım, her durumda eksiksiz şekilde ve yalnızca son kullanıcı tarafından eksiksiz kurulum ve kullanım amaçlarıyla dağıtılacaktır. Yazılım, kurulum yapmadan kullanmak için yapılandırılmayacak veya dağıtılmayacaktır.

3.3 Sunucu Kullanımı. Dağıtımcı (a) Yazılımın UNIX sürümleri için Ağ Dosya Sistemi (NFS), (b) Windows Terminal Hizmetleri, (c) Citrix yoluyla veya (d) Adobe Acrobat Reader DC durumunda, Dağıtımcının İntranetinde yazdırma işlemine izin vererek Yazılımın yalnızca Dağıtımcının İntranetinde bulunan sınırsız sayıdaki istemci bilgisayardan kullanılmasına izin vermek amacıyla Dağıtımcının İntranetindeki bir bilgisayar dosyası sunucusuna Yazılımın bir kopyasını kurabilir. Bu anlaşma kapsamında aksi açıkça kabul edilmediği takdirde, Yazılımın başka bir sunucu veya ağ kullanımına izin verilmez. Örneğin, yukarıdaki hüküm, Dağıtımcının Yazılımı İntranet veya İnternet üzerinde barındırılan bir hizmetin parçası olarak sunmasına izin vermemektedir.

Dağıtımcının bu anlaşmanın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, yukarıda verilen haklar derhal sona erecektir.

3.4 Koşullar.

(a) Dağıtılabilir Sürüm, Erişim. Dağıtımcı, yalnızca bu anlaşmanın imzalanması üzerine Kişisel Bilgisayarlarda Ek A’da belirtilen Yetkili İşletim Sistemi üzerinde kullanım için Adobe tarafından Dağıtımcıya sağlanan Yazılım sürümümü (ilgili yükleyicisi ile birlikte) dağıtacaktır. Dağıtımcı, www.Adobe.com, www.Macromedia.com veya İntranet üzerindeki diğer indirme siteleri dahil olmak üzere Yazılımın başka yerdeki sürümlerini dağıtmayacaktır. Adobe, halka açık olmayan belirli bir web sitesinden elektronik yükleme yoluyla Dağıtımcının Yazılımın dağıtılabilir sürümüne erişmesini sağlayabilir. Dağıtımcı, söz konusu web sitesinin yerini üçüncü bir tarafa açıklamayacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Dağıtımcı Adobe tarafından http://www.adobe.com/tr/downloads/updates.html adresinde veya yerine geçen bir web sitesinde sunulan Adobe Acrobat Reader DC Güncelleştirmelerini dağıtabilir. 

(b) Yeni Sürümler. Adobe tarafından Yazılımın yeni bir sürümünün çıkarılması üzerine Dağıtımcı, daha önce olan geçerli olmak kaydıyla, (i) Dağıtımcının Yazılımı paket halinde sunduğu ürün veya hizmetin bir sonraki piyasaya sürümünü gerçekleştirmesi ya da (ii) Adobe’nin Yazılımın söz konusu yeni sürümünü ticari olarak sunduğu tarihten sonra alt (6) ay geçmesi üzerine Yazılımın önceki sürümünü çoğaltma ve dağıtma işlemlerinin tamamını sonlandıracaktır. Bu bölümde kullanılan “yeni sürüm” Yazılımın yeni bir üst sürümü anlamına gelir. Adobe yeni sürümler sunulduğunda bunu Dağıtımcıya bildirebilir.

(c) Alt Lisans Verme Koşulları. Dağıtımcı, Yazılımı beraberindeki Adobe son kullanıcı lisans sözleşmesi kapsamında dağıtacak ve kendi distribütör ve satıcılarının da bu şekilde dağıtmasını sağlayacaktır. Yazılımın kurulumunun bir parçası olarak bu tür bir sözleşme sunması veya görüntülemesi halinde, Dağıtımcı söz konusu sunum veya görüntülemeyi engellemek için Yazılımı yapılandırmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere istisna olarak, Bölüm 3.2 (a) ile izin verilen şekilde bir İntranet üzerinden Adobe Acrobat Reader DC veya Adobe AIR’ın kopyalarını dağıtan bir Dağıtımcı, bunu Adobe tarafından sağlanan bir kişiselleştirme sihirbazı ve belgelere göre yapması kaydıyla ve ayrıca söz konusu dağıtımdan önce kendi adına ve İntranet son kullanıcılarının tamamı adına söz konusu sözleşmenin hükümlerini kabul etmesi şartıyla, dağıtılan kopyalarda son kullanıcı lisans sözleşmesinin görüntülenmesini engelleyebilir. Yazılımın beraberinde bu tür bir sözleşme olmaması halinde, Dağıtımcı Yazılımı Dağıtımcı ve tedarikçileri lehine aşağıdaki asgari koşulları içeren bir son kullanıcı lisans sözleşmesi kapsamında dağıtacaktır: (i) dağıtım ve kopyalamaya karşı yasaklama, (ii) değişiklik ve türevsel işlemlere karşı yasaklama, (iii) kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik, tersine çevirme ve yazılımı başka bir şekilde insanın algılayabileceği şekle indirgeme işlemlerine karşı yasaklama, (iv) yazılıma Dağıtımcı ve tedarikçileri tarafından sahip olunduğunu belirten bir hüküm, (v) kanunlar tarafından izin verilen azami ölçüde geçerli tüm yasal garantilerin reddi ve (vi) dolaylı, özel, arızi, cezai ve neticede oluşan zararların reddi dahil olmak üzere endüstri standardına uygun bir sorumluluk sınırlandırması. Dağıtımcı (A) Yazılımın değiştirilmesine izin veren, (B) Yazılımın kaynak kod şeklinde açıklanması veya dağıtılmasını gerektiren veya (C) Yazılımın ücret karşılığında dağıtılmasına izin veren bir lisans kapsamında Yazılım haklarını vermeyecektir. Dağıtımcı, Adobe adına sarih veya zımni bir garantide bulunmayacaktır.

3.5 Kısıtlamalar.

(a) İzinsiz Dağıtım Olmaması. Dağıtımcı Adobe’den ayrı yazılı bir izin almamış olması halinde, Yazılımı Bölüm 3.1, 3.2 veya 3.3 ile izin verilmeyen bir şekilde dağıtmayacaktır. Örneğin, Dağıtımcı söz konusu bölümlerle izin verilmeyen bir şekilde herhangi bir yükleyici veya yükleyici dosyası dağıtmayacaktır.

(b) Devir Yasağı. Dağıtımcı, bu anlaşma kapsamındaki haklarını kiralayamaz, alt lisansını veremez, devir veya transfer edemez ya da bu anlaşma ile açıkça izin verilen haller dışında Yazılımın tamamının veya herhangi bir bölümünün kopyalanmasına izin veremez.

(c) Varsayılan Güncelleyici Ayarları. Dağıtımcı, Yazılımın varsayılan güncelleyici ayarlarını değiştirmeyecektir. Bu yasağa bir istisna olarak, bir BT yöneticisi Yazılımın yukarıdaki Bölüm 3.2 (a) uyarınca bir İntranet içinde dağıtılan kopyalarının varsayılan güncelleyici ayarlarını değiştirebilir. Dağıtımcı, Yazılımın Bölüm 3.2 (b) veya (c) uyarınca dağıtılan kopyalarının varsayılan güncelleyici ayarlarını değiştirmeyecektir.

(d) Ters Mühendislik ve Değişiklik Yasağı. Dağıtımcı, yükleyici program, elektronik son kullanıcı lisans sözleşmesi, “Hakkında” ekranı veya Yazılımın içinde görünen herhangi bir telif hakkı bildirimi veya diğer mülkiyet bildirimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir şekilde Yazılımı değiştirmeyecek, uyarlamayacak, tercüme etmeyecek veya Yazılımı esas alarak türevsel çalışmalar yaratmayacaktır. Dağıtımcı, Yazılıma ters mühendislik uygulayamaz, derlenmişi açma yoluyla geri derleme yapamaz, kaynak koda dönüştüremez veya başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamaz. Avrupa Birliğinde yerleşikseniz, lütfen bu anlaşmada Bölüm 17’de “Avrupa Birliği Hükümleri” başlığı altında yer alan ek hükümlere bakınız.

(e) Adobe AIR Kısıtlamaları.

(i) Değişiklik Yasağı. Dağıtımcı, yukarıdaki alt-bölüm (d)’ye uygun olarak Adobe AIR yazılım ürününü değiştirmeyecektir. Örneğin, Dağıtımcı (A) Adobe AIR’ın kendini açabilen yükleyici veya yükleyici dosyalarını veya Çalıştırma Sürümü Bileşenlerini değiştirmeyecek, (B) disk üzerindeki varsayılan çalıştırma sürümü kurulum yerleri veya yükleyici dosya yerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm Adobe AIR yazılım ürününün kurulum şeklini değiştirmeyecek ya da (C) yukarıdaki Bölüm 3.4 (c) uyarınca bazı Dağıtımcılara izin verilen durumlar hariç olmak kaydıyla, son kullanıcı lisans sözleşmesi sunum ve kabul işlemini kaldırmayacak, devre dışı bırakmayacak ya da atlamayacaktır.

(ii) Eksiksiz Dağıtım, Kurulum ve Birlikte Çalışma. Dağıtımcı, Bölüm 3.1 ve 3.2’ye uygun olarak Adobe AIR yazılım ürününü eksiksiz şekilde ve yalnızca belgelenen şekilde Adobe AIR ile birlikte çalışan yazılımla birlikte eksiksiz kurulum ve kullanım amaçlarıyla dağıtmalıdır. Örneğin:

(A) Dağıtımcı, eksiksiz Adobe AIR yazılım ürününün tüm Çalıştırma Sürümü Bileşenleri ve diğer alt-bileşenlerinden daha azını dağıtmayacaktır.

(B) Dağıtımcı, eksiksiz kurulumu yapılmadan Adobe AIR yazılım ürününün herhangi bir bölümünün kullanılmasına yol açan veya bunu teşvik eden bir şekilde Adobe AIR yazılım ürününü dağıtmayacaktır.

(C) Dağıtımcı, Adobe tarafından belgelenmeyen bir şekilde tek bir Çalıştırma Sürümü Bileşeni üzerinde veya bununla birlikte çalışan Dağıtımcı Ürününü veya başka bir yazılımı dağıtmayacaktır.

(D) Dağıtımcı, kurulum yapılmadan çalışan bir AIR uygulamasını dağıtmayacaktır.

(iii) Değişim Olmaması. Dağıtımcı, söz konusu yapılandırma, dağıtım, gruplama veya birleştirme Adobe AIR yazılım ürününün değiştirilmesi veya ikamesine neden olduğu takdirde, Adobe AIR yazılım ürününü ya da yükleyici dosyaları veya Çalıştırma Sürümü Bileşenlerini herhangi bir yazılımla birlikte yapılandırmayacak, dağıtmayacak, gruplamayacak veya birleştirmeyecektir. Örneğin, Dağıtımcı herhangi bir Adobe AIR yükleyici dosyası veya Çalıştırma Sürümü Bileşeni içeren ve kendini açabilen bir yükleyici yaratmayacak ve bu tür kendini açabilen yükleyiciyi Adobe AIR yazılım ürünü yükleyicisi olarak dağıtmayacaktır.

(iv) Belgelenmemiş Özellik Olmaması. Dağıtımcı, yalnızca belgelenmiş kurulum özelliklerini kullanan Adobe AIR yazılım ürününü dağıtacaktır. Belgelenmemiş özellikleri kullanan Adobe AIR yazılım ürününün dağıtılması bu anlaşmanın ihlalini teşkil eder.

(f) İzin Verilen Adobe Acrobat Reader DC Değişikliği. Yukarıdaki değişiklik yasağına bakılmaksızın, Dağıtımcı https://helpx.adobe.com/tr/support.html veya http://www.adobe.com/go/reader_developer adresinde yer alan talimatlarla belirli bir biçimde izin verilen şekilde Adobe Acrobat Reader DC için yükleyiciyi kişiselleştirebilir veya işlevselliğini artırabilir (örneğin, ek eklenti ve yardım dosyalarının kurulumu). Dağıtımcı, Adobe Acrobat Reader DC'yi başa bir şekilde uyarlayamaz, tercüme edemez veya değiştiremez.

(g) Web Yüklemesi. Dağıtımcı, Yazılımı İnternet üzerinde tek başına bir ürün olarak sunamaz. Dağıtımcı, resmi Adobe web sitesine bağlantı vererek ARH hariç olmak kaydıyla, Yazılımı tek başına elektronik yükleme yoluyla edinmeleri için son kullanıcıları yönlendirebilir. Adobe logosunun web düğmelerini kullanma izni http://www.adobe.com/tr/legal/permissions/icons-web-logos.html adresinde alınabilir. Yazılımla birlikte dağıtılan diğer yazılımlar ve bir Adobe web sitesine bağlantı içeren web siteleri (i) ayrı ön yazılı bir lisans kapsamında olmadığı takdirde (aşağıdaki Bölüm 4 uyarınca izin verilen durumlar hariç olmak kaydıyla) belirli bir stile uygun Adobe logoları, ürün imzaları veya ticari markaları, (ii) yasadışı, pornografik, iftira niteliğinde olan, telif haklarını ihlal edici, tehdit edici, başkalarının özel yaşamına tecavüz edici ya da ırksal veya etnik açıdan veya başka bir şekilde uygunsuz materyaller ya da (iii) virüsler, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar, iptal botları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar veren, zararlı bir şekilde müdahale eden, gizlice engel olan veya el koyan diğer bilgisayar programcılığı rutinleri içermemelidir.

(h) Adobe Acrobat Reader DC Kısıtlamaları. Adobe Acrobat Reader DC, Adobe tarafından PDF dosyalarının görüntülenmesi, dağıtılması ve paylaşılması için lisanslanmakta ve dağıtılmaktadır.

(i) Dönüştürme Kısıtlamaları. Dağıtımcı, PDF dosyalarını diğer dosya biçimlerine (örneğin, PDF dosyasını bir TIFF, JPEG veya SVG dosyasına) dönüştürürken Adobe Acrobat Reader DC'yi kullanan veya temel alan herhangi bir başka yazılım, eklenti ya da iyileştirme ile birlikte Adobe Acrobat Reader DC'yi kullanamaz veya bunlara entegre edemez.

(ii) Eklenti Kısıtlamaları. Dağıtımcı, Adobe Acrobat Reader DC'yi Adobe Integration Key Lisans Anlaşması’na uygun olarak geliştirilmemiş eklenti yazılımlarla birlikte kullanamaz veya bunlara entegre edemez.

(iii) Devre Dışı Bırakılan Özellikler. Adobe Acrobat Reader DC, gizlenmiş ya da devre dışı bırakılmış ya da “silik gösterilmiş” özellikler ve işlevler içerebilir. Bu devre dışı bırakılan özellikler, yalnızca Adobe tarafından sağlanan teknoloji anahtarları ile oluşturulan PDF belgeleri açıldığında etkinleşecektir. Dağıtımcı, geçerli bir anahtar olmadan bu tür devre dışı bırakılan özelliklerin işlevlerine erişmeyecek, erişmeye çalışmayacak ya da bu işlevleri kopyalamayacaktır; Dağıtımcı bu özelliklerin etkinleştirilmesini kontrol eden teknolojiyi başka bir şekilde engellemeye de çalışmayacaktır.

(iv) PDF iFilter. Adobe Acrobat Reader DC ayrıca Adobe PDF iFilter’ın nesne kodu sürümünü de içerir (“iFilter”). iFilter, Dağıtımcı tarafından yalnızca Adobe Acrobat Reader DC'nin bir parçası olarak ve yalnızca Adobe PDF formatlı belgelerde metin aramak ve dizinlemek için dağıtılabilir. 

(i) Adobe Çalıştırma Sürümü Kısıtlamaları.

(i) Yasaklanan Aygıtlar. Dağıtımcı, herhangi bir Adobe Çalıştırma Sürümünü kişisel bilgisayar olmayan bir aygıtta veya herhangi bir işletim sisteminin tümleşik veya aygıt sürümü ile birlikte dağıtmayacak, yüklemeyecek veya yerleştirmeyecektir. Şüpheye yer bırakmamak için ve örnekle açıklamak gerekirse, Dağıtımcı bir Adobe Çalıştırma Sürümünü (A) mobil bir aygıt, set üstü kutusu (STB), avuçiçi bilgisayar, telefon, oyun konsolu, TV, DVD oynatıcı, medya merkezi (Windows XP Media Center Sürümü ve ardılları hariç), elektronik ilan panosu veya diğer sayısal tabelalar, internet cihazları ya da diğer internet bağlantılı aygıtlar, PDA, medikal cihazlar, ATM, telematik cihazlar, oyun makineleri, ev otomasyon sistemleri, kiosk, uzaktan kontrollü aygıtlar veya diğer tüketici elektroniği aygıtları, (B) operatör tabanlı mobil, kablolu, uydu veya televizyon sistemleri ya da (C) diğer kapalı sistem aygıtları üzerinde kullanılmak üzere dağıtmayacaktır. Aygıtlar üzerinde Adobe Çalıştırma Sürümlerinin kullanım veya dağıtımı hakkında bilgi için http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresini ziyaret ediniz.

(ii) Varsayılan Dosya Biçimleri. Dağıtımcı, bir Adobe Çalıştırma Sürümünü Dağıtımcı Ürününün veya Dağıtımcı Hizmetinin kendi dosya biçimi veya veri tipi Adobe Çalıştırma Sürümünün dosya biçimi veya veri tipinin yerine geçecek şekilde Dağıtımcı Ürünü veya Dağıtımcı Hizmeti ile birleştiremez. Örneğin, Flash Player ve Shockwave Player tarayıcıdaki ilgili dosya biçimleri ve veri tipleri için daima varsayılan yürütücüler olarak kalmalı ve Adobe AIR masaüstündeki kendi dosya biçimleri veya veri tipleri (yani, .air) için varsayılan çalıştırma sürümü olarak kalmalıdır.

(iii) AVC Video Kısıtlamaları. Yazılım, kullanımı MPEG-LA, L.L.C.’nin aşağıdaki bildirimini gerektiren h.264/AVC video teknolojisini içerebilir.

BU YAZILIM BİR TÜKETİCİNİN (I) AVC STANDARDINA UYGUN VİDEO ŞİFRELEMEYE (“AVC VİDEO”) VE/VEYA (II) TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL BİR FAALİYET YÜRÜTEN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENEN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ALINAN AVC VİDEOSUNUN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS VEYA ZIMNİ LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG LA, L.L.C. KURULUŞUNDAN EK BİLGİ ALINABİLİR. BKZ. http://www.mpegla.com.

4. Ticari Marka Kullanımı.

Adobe, basım ortamı için “Includes Adobe Acrobat Reader DC” düğmesi ve “Includes Adobe Flash® Player,” “Shockwave® Enabled,” ve “Includes Adobe AIR” logolarını veya Adobe’nin bu anlaşma kapsamında sunabileceği bu tür ek veya yenileyici düğme veya logoları bu anlaşma hükümlerine göre kullanmak ve dağıtmak üzere Dağıtımcıya dünya genelinde geçerli, münhasır olmayan, devredilemez, kişisel bir hak vermekte ve Dağıtımcı da bunu kabul etmektedir (“Ticari Markalar”). Söz konusu kullanım ayrıca http://www.adobe.com/tr/legal/permissions/icons-web-logos.html adresindeki “‘Includes Adobe Acrobat Reader DC’ Düğmesini Kullanma Kuralları” ve/veya http://www.adobe.com/go/flashplayer_button_guidelines adresindeki “Includes Adobe Flash Player Logosunu Kullanma Kuralları” ve/veya http://www.adobe.com/tr/legal/permissions/icons-web-logos.html#shockwave adresindeki “Adobe® Shockwave Enabled Logosunu Kullanma Kuralları” ve/veya Adobe tarafından Dağıtımcıya sağlanan “Includes Adobe AIR Logosunu Kullanma Kuralları” ve http://www.adobe.com/misc/pdfs/TM_GuideforThirdPFina_print.pdf adresindeki “Adobe Ticari Markalarını Kullanan Üçüncü Taraflara Yönelik Kurallara” uygun olduğu sürece, Dağıtımcı Ticari Markaları yalnızca bu anlaşmada Bölüm 3’te belirtilen izin verilmiş Yazılım dağıtım şekilleri ile bağlantılı olarak kullanabilir. Ticari Markaların kullanılması, Dağıtımcıya burada verilen lisans hakları dışında Ticari Markalara ilişkin bir hak, mülkiyet hakkı veya pay vermez. Adobe’nin ön yazılı izni olmadan Dağıtımcı, burada verilen herhangi bir ticari marka hakkını devredemez, aktaramaz veya alt-lisansını veremez. Dağıtımcı, Adobe veya ürünlerini kötüleyici, Adobe’nin kalite açısından itibarını zedeleyici ya da Adobe’nin Ticari Markalardaki saygınlığına başka bir şekilde zarar verici veya bu saygılığı yok edici ya da Adobe'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edici bir şekilde Ticari Markaları kullanmamayı kabul etmektedir. Dağıtımcı Ticari Markaların geçerliliğini, Adobe’nin Ticari Markaların tek sahibi olduğunu ve Adobe’nin Ticari Markaların tüm hak, mülkiyet hakkı ve paylarını elinde tuttuğunu kabul etmektedir. Dağıtımcı, Ticari Markalarla ilgili itibarın değerini kabul etmekte ve söz konusu itibarın yalnızca Adobe'nin lehine olduğunu ve Adobe'ye ait olduğunu onaylamaktadır. Dağıtımcı, Ticari Markaları Adobe’nin Ticari Markalardaki haklarını ihlal etmeyecek bir şekilde kullanmak için elinden gelen çabayı gösterecek ve Adobe’nin Ticari Markalardaki haklarını engelleyecek veya ortadan kaldıracak bir eylemde bulunmayacaktır. Dağıtımcı, Ticari Markaları Adobe tarafından herhangi bir ürün veya hizmetin onayı veya sponsorluğu gibi kullanamaz. Dağıtımcı, Ticari Markalara karışıklık yaratacak derecede benzeyen bir ticari marka, hizmet markası veya başka bir isim benimsememeyi veya kullanmamayı kabul etmektedir. Ayrıca, Dağıtımcı Ticari Markaları yalnızca (a) geçerli tüm ABD ve yabancı etiketleme ve paketleme kanun ve düzenlemelerinin gereklerini karşılayan veya aşan, (b) geçerli tüm ABD ve yabancı adil reklamcılık kanun ve düzenlemelerine uygun şekilde tanıtılan, (c) geçerli diğer tüm ABD ve yabancı kanun ve düzenlemelerine uygun olan, (d) Dağıtımcının ürünlerine ait ambalaj ve/veya tanıtımda bu şekilde belirtilmişse, Adobe ürünlerini destekleyen, (e) yüksek kaliteli Adobe ürün ve hizmetlerine uygun kalite ve saygınlıkta olan ve (f) endüstri standartlarına uygun şekilde tanıtımı yapılan ürünlerle bağlantılı olarak kullanmayı kabul etmektedir. Adobe’nin makul bir talepte bulunması üzerine Dağıtımcı, Ticari Markaları kullandığı yerleri Adobe’ye bildirecek ve söz konusu kullanımın uygun örneklerini Adobe’ye sunacaktır. Adobe’nin talep etmesi halinde, Dağıtımcı söz konusu materyallerin yayımlanmasından önce Adobe’nin onayını almak için Ticari Marka kullanımlarını Adobe’ye sunmayı kabul etmektedir; söz konusu onaydan makul olmayan nedenlerle imtina edilemez. Dağıtımcı, Ticari Markaların kullanım kalitesi ve şeklinin izlenmesi ve korunmasına yardımcı olmak için Adobe’nin makul nedenlerle talep edebileceği adımları atmayı kabul etmektedir. Adobe, bu anlaşmada açıklanan kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için istediği zaman Dağıtımcının Ticari Markaları kullanımını inceleyebilir. Adobe’nin herhangi bir tarihte Dağıtımcının kalite standartlarını yeterli düzeyde sağlamadığını tespit etmesi halinde, Dağıtımcının bu anlaşmayı ihlal ettiği kabul edilecek ve Dağıtımcı Bölüm 13’ün fesih hükümlerine tabi olacaktır. Adobe tarafından makul bir bildirimde bulunulması üzerine Dağıtımcı, Ticari Markaları kullanımındaki önemli eksiklikleri derhal gidermelidir. Adobe, Ticari Markalara ilişkin sarih veya zımni herhangi bir garanti vermemektedir. Adobe, Dağıtımcının Ticari Markaları kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili olan (ticari kar kaybı dahil olmak üzere) dolaylı, arızi veya özel zarardan, söz konusu zararların olma olasılığı Adobe’ye bildirilmiş olsa dahi, sorumlu olmayacaktır. Adobe’nin Dağıtımcıya bir Ticari Markanın yerine geçen başka bir Ticari Marka sağlamış olması halinde, Dağıtımcı önceki Ticari Markanın devam eden kullanımına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenecektir.

5. Tazminat.

Dağıtımcı, Yazılımı çoğaltma veya dağıtmasından, bu anlaşmayı ihlal etmesinden ya da Ticari Markaları kullanma veya dağıtmasından kaynaklanan veya bunların neticesinde ortaya çıkan tazminat talepleri, davalar, tazminatlar, avukatlık ücretleri dahil olmak üzere harcama ve masraflara karşı Adobe’yi savunmayı, bunlardan beri kılmayı ve bunları Adobe’ye tazmin etmeyi kabul etmektedir; ancak, Dağıtımcının tazminat yükümlülüğü, kendi başına veya Dağıtımcıdan başka bir tarafça sağlanan yazılım veya donanımla birlikte Yazılımın ya da Ticari Markaların üçüncü taraflara ait patentleri, telif haklarını, ticari markaları veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair bir iddiadan kaynaklanan tazminat talepleri veya davalar için geçerli olmayacaktır. Yukarıdaki istisna, Yazılım veya Ticari Markaların Dağıtımcı tarafından sağlanan başka bir yazılımla birleşiminden kaynaklanan tazminat talepleri için geçerli olmayacaktır. Adobe, Dağıtımcının tazminat yükümlülüğünün geçerli olduğu bir tazminat talebi veya davayı yazılı olarak derhal Dağıtımcıya bildirecek ve masrafları Dağıtımcıya ait olmak kaydıyla, söz konusu tazminat talebi veya davanın savunması ya da çözümünde Dağıtımcı ile işbirliği yapacaktır.

6. Fikri Mülkiyet, Telif Hakkı Koruması.

Yazılım ve Dağıtımcının Yazılımdan aldığı izinli kopyaların fikri mülkiyeti Adobe Systems Incorporated ve tedarikçilerine aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu, Adobe Systems Incorporated ve tedarikçilerinin değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kadıyla yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma Dağıtımcıya Yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Adobe ve tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır.

7. Bedel.

Yazılım bir Adobe Çalıştırma Sürümü ise, Dağıtımcı Süre boyunca aşağıda açıklanan şekilde ve Bölüm 4’te yer alan kurallara göre Adobe’ye pazarlama bedeli sunacaktır.

7.1 Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildiriminin Yerleştirilmesi. Dağıtımcı, telif hakkı ve ticari marka ifadelerini ve mümkün olan hallerde ilgili logoları Dağıtımcı Ürün veya Hizmetinin şu alanlarına yerleştirecektir: (a) çevrimiçi dokümanlar, (b) Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve/veya Kullanım Koşulları Sözleşmesi, (c) “Hakkında Kutusu” veya benzer bildirim sayfası ve (d) telif hakkı bilgisi içeren Dağıtımcı Ürün veya Hizmetinin diğer dokümanları. Bu anlaşmanın amaçları çerçevesinde, telif hakkı ve ticari marka ifadeleri aşağıdakileri içerecektir: 

Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2015. Adobe Systems Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Adobe ve Flash, ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 - 2010. Adobe Systems Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Adobe ve Shockwave, ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Adobe® AIR®. Copyright © 2007 - 2015. Adobe Systems Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Adobe, Adobe AIR ve AIR, ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

7.2 Kurulum ve Başlatmada Atıf. Dağıtımcı, kendi takdirinde olmak kaydıyla, ilgili Adobe Çalıştırma Sürümü logolarını Dağıtımcı Ürün veya Hizmetinin kurulum ve başlatma ekranlarında görünür ve okunur kılabilir.

7.3 Web Sitesi Promosyonu. Dağıtımcı, kendi takdirinde olmak kaydıyla, uygun Adobe Çalıştırma Sürümü logolarını ve/veya Adobe Çalıştırma Sürümü atıf metnini (veya makul bir eşdeğerini) Dağıtımcı Ürününün diğer pazarlama özelliklerine uygun şekilde Dağıtımcının web sitesindeki en üst düzey ‘özellikler’ sayfasına koyabilir. Logolar, atıf metninde sunulan URL’lere bağlantı vermelidir.

8. Teknik Destek.

Adobe Dağıtımcı, dağıtımcıları veya son kullanıcılarına herhangi bir destek sunmakla yükümlü olmayacaktır. Adobe Acrobat Reader DC teknik desteği hakkında bilgi için bkz. http://www.adobe.com/go/support/acrreader_tr. Adobe Çalıştırma Sürümleri teknik desteği hakkında bilgi için bkz. https://helpx.adobe.com/tr/support.html.

9. Ürün Kopyalarının Adobe’ye Sunulması.

Adobe Çalıştırma Sürümü İntranet yoluyla dağıtılmadığı takdirde, Adobe’nin talebi üzerine Dağıtımcı, Adobe’nin talepte bulunmasından sonraki yetmiş iki (72) saat içinde Dağıtımcı Ürününün iki (2) kopyasını ya da Dağıtımcı Hizmetine bir (1) adet ücretsiz üyeliği Adobe’ye sağlayacaktır. Bu, Dağıtımcının Yazılımı dahil etmesi ile ilgili olarak Adobe’nin dikkatine sunulabilecek olası kalite güvencesi sorunlarının çözülmesini kolaylaştıracaktır. Dağıtımı Ürünü veya Dağıtımcı Hizmetinin Dağıtımcının gizli bilgilerini içermesi halinde, Adobe Dağıtımcı ile bir gizlilik anlaşması yapılması hususunda işbirliği yapacaktır.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

ADOBE VEYA TEDARİKÇİLERİ, SÖZ KONUSU KAYIP, ZARAR, TAZMİNAT TALEBİ VEYA MASRAFLARIN DOĞMA OLASILIĞI BİR ADOBE TEMSİLCİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR YA DA KAR VEYA BİRİKİM KAYIPLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BU ANLAŞMA VE/VEYA DAĞITIMCININ YAZILIMI KULLANMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR, TAZMİNAT TALEBİ VEYA MASRAF İÇİN YA DA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA BULUNULAN TAZMİNAT TALEBİ İÇİN DAĞITIMCIYA KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA VE KAPSAM DIŞI TUTMALAR, DAĞITIMCININ BULUNDUĞU YETKİ ALANINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. HERHANGİ BİR OLAYDA ADOBE VE TEDARİKÇİLERİNİN BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI TOPLAM SORUMLULUĞU, ELLİ ABD DOLARIYLA (50,00 DOLAR) SINIRLI OLACAKTIR. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü, ihmal veya dolandırıcılıktan (sahtekarlıktan) kaynaklanan ölüm ya da yaralanma durumunda Adobe ve tedarikçilerinin dağıtımcıya karşı olan sorumluluğunu sınırlamamaktadır. Adobe yalnızca yükümlülük, garanti ve sorumlulukların bu anlaşmada öngörülen şekilde reddi, hariç tutulması ve/veya sınırlandırılması amacıyla tedarikçileri adına hareket etmekte olup başka bir hususta ve başka bir amaç için tedarikçileri adına hareket etmemektedir.

11. İhracat Kuralları.

Dağıtımcı, Yazılımın Amerika Birleşik Devletleri İhracat Yasası ya da diğer ihracat yasaları, sınırlamaları veya düzenlemeleri (hep birlikte, “İhracat Yasaları”) ile yasaklanan ülkelere sevk, devir veya ihraç edilmeyeceğini ve İhracat Yasaları ile yasaklanan şekillerde kullanılmayacağını kabul etmekte olup dağıtımcı ve satıcılarının da bu hususu kabul etmesini sağlayacaktır. Ayrıca, Yazılımın İhracat Yasaları uyarınca kontrollü olarak ihraç edilen ürünler kapsamında değerlendirilmesi durumunda, Dağıtımcı (İran, Suriye, Sudan, Küba ve Kuzey Kore dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ambargo konulmuş bir ülkenin vatandaşı olmadığını veya bu ülkelerden birinde yerleşik olmadığını ve İhracat Yasaları uyarınca Yazılımı dağıtmasının yasaklanmadığını beyan ve garanti etmektedir. Bu anlaşma kapsamında verilen tüm haklar, Dağıtımcının bu anlaşma hükümlerine uymaması halinde ortadan kalkma koşuluyla verilmektedir.

12. Geçerli Yasalar.

Bu anlaşma, Kaliforniya Eyaletinde yürürlükte olan maddi yasalara tabi olup söz konusu yasalara göre yorumlanacaktır ve Kaliforniya, Santa Clara İli yetkili mahkemeleri, bu anlaşmayla ilgili ihtilafların tamamında münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacaktır. Bu anlaşma, herhangi bir yetki alanının yasalar çatışması kurallarına ya da açıkça uygulama dışı bırakılan Malların Uluslararası Satışına Dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna tabi olmayacaktır.

13. Süre.

Bu Bölüm 13 uyarınca daha önce feshedilmediği takdirde, bu anlaşmanın süresi Yürürlük Tarihinden itibaren bir (1) yıldır. Adobe, (a) doksan (90) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak gerekçesiz olarak ya da (b) Dağıtımcının bu anlaşma hükümlerinden herhangi birine uymaması halinde derhal bu anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir. Bu tür bir fesih üzerine, Dağıtımcı Yazılımı çoğaltma ve dağıtmaya ve Ticari Markaları kullanmaya son vermeli ve Adobe’nin talebi üzerine Dağıtımcının elinde bulunan tüm Yazılım kopyalarını imha belgesi düzenleyerek imha etmelidir. Bununla birlikte, Bölüm 3 veya 6’nın ihlaline ilişkin durumlar hariç olmak kaydıyla, Dağıtımcı söz konusu tarihte stoğunda bulunan Dağıtımcı Ürünü kopyalarını satmak ve Dağıtımcının son kullanıcılarını desteklemesi için gerekli olduğu ölçüde Yazılımın söz konusu tarihteki güncel sürümünü kullanmak için makul bir süreye sahip olacak ancak bu süre 90 günden fazla olmayacaktır.

14. Bildirim.

Bu anlaşma kapsamında bulunulan talep ve bildirimlerin tamamı yazılı olacak ve elden teslim edilecek veya iadeli taahhütlü postayla (ya da Adobe tarafından Dağıtımcıya bulunulan bildirimler durumunda, e-posta yoluyla) gönderilecek ve bunların elden teslim edilmeleri üzerine, postaya verilmelerinden beş (5) gün sonra veya elektronik aktarımın gönderilmesi üzerine tebliğ edildiği kabul edilecektir. Dağıtımcı tarafından Adobe’ye bulunulacak bildirimler şu adrese gönderilecektir: Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Attention: General Counsel. Adobe tarafından Dağıtımcıya bulunulacak bildirimler, Dağıtımcının bu anlaşmayla birlikte Adobe’ye sunduğu adrese gönderilecektir. Dağıtımcı, bu anlaşmayla birlikte sunduğu kişisel bilgilerin söz konusu bilgileri sunduğu tarih itibariyle doğru ve güncel olduğunu garanti etmektedir.

15. Genel Hükümler.

Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu durum geçerli ve hükümlerine göre uygulanabilir olmaya devam edecek geri kalan koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu anlaşma, tüketici sıfatıyla hareket eden herhangi bir tarafın yasal haklarını etkilemeyecektir. Bu anlaşma, yalnızca Adobe’nin yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmış yazılı bir belge ile değiştirilebilir. Adobe, güncellemelerin lisanslarını Dağıtımcıya farklı veya ek koşullarla verebilir. Bu anlaşma, Yazılımın çoğaltılması ve dağıtılması konusunda Adobe ile Dağıtımcı arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte ve Yazılım ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, taahhüt, yazışma veya tanıtımların yerine geçmektedir.

16. ABD Hükümeti Üyesi Dağıtımcılara Uyarılar.

Adobe, ABD Hükümetine bağlı Dağıtımcılara yönelik olarak, ilgili olduğu takdirde, değiştirilmiş şekliyle 11246 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1974 tarihli Vietnam Gazileri Yeniden Düzenleme Yardım Yasası, Bölüm 402 (38 USC 4212), değiştirilmiş şekliyle 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasası, Bölüm 503 ve 41 CFR 60-1 ile 60-60, 60-250 ve 60-741 sayılı bölümlerdeki düzenlemelerin hükümleri dahil olmak kaydıyla, geçerli tüm fırsat eşitliği yasalarına uymayı kabul etmektedir. Yukarıdaki cümlede belirtilen pozitif ayrımcılık maddesi ve düzenlemeleri atıfta bulunulmak suretiyle bu anlaşmaya dahil edilmiştir.

17. Avrupa Birliği Hükümleri.

Bu anlaşmadaki hiçbir hüküm (Bölüm 3.5 (d) dahil), Yazılımın geri derlenmesine ilişkin olarak zorunlu yasa uyarınca kullanabileceğiniz feragat edilemez bir hakkı sınırlamayacaktır. Örneğin, Avrupa Birliğinde (AB) yerleşikseniz, Yazılımın başka bir yazılım programı ile birlikte çalışabilmesini sağlamak için gerekliyse ve ilk olarak bu birlikte çalışabilirliği sağlamak için gerekli bilgileri sunmasını yazılı olarak Adobe’den talep etmişseniz ve Adobe söz konusu bilgileri sunmamışsa, geçerli yasada belirtilen koşullara göre Yazılımı geri derleme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, söz konusu geri derleme yalnızca sizin tarafınızdan ya da sizin adınıza Yazılımın bir kopyasını kullanma hakkına sahip başka biri tarafından gerçekleştirilebilir. Adobe, söz konusu bilgileri sunmadan önce makul koşullar belirleme hakkına sahiptir. Bu anlaşmada izin verilen şekilde Adobe tarafından sunulan veya sizin tarafınızdan alınan bilgiler, yalnızca sizin tarafınızdan burada açıklanan amaçla kullanılabilir ve üçüncü bir tarafa açıklanamaz ya da Yazılıma büyük ölçüde benzer bir yazılım yaratmak için kullanılamaz ya da Adobe veya lisans verenlerinin telif haklarını ihlal eden başka bir eylem için kullanılamaz.

18. Denetim Hakkı.

Dağıtımcı, Adobe veya yetkili temsilcisi tarafından talep edilmesi üzerine, bu anlaşmanın hüküm ve koşullarına uyduğunu otuz (30) gün içinde tam olarak belgeleyip onaylamayı kabul etmektedir. Dağıtımcı, bu anlaşma süresince Adobe’nin bu anlaşmanın hüküm ve koşullarına uygunluğu teyit etmesi için gereken şekilde, her takvim çeyreğinde dağıttığı Yazılım kopyası sayısının eksiksiz, açık ve doğru bir kaydını tutmak için ticari açıdan makul çaba gösterecektir. Adobe, Yazılımın çoğaltılması ve dağıtımına ilişkin olarak Dağıtımcıyla ilgili tüm defter ve kayıtları inceleme ve denetleme hakkına sahip olacaktır. Denetimle bağlantılı olarak elde edilen bilgiler, yalnızca Adobe’nin haklarını uygulamak ve Dağıtımcının bu anlaşmanın hüküm ve koşullarına uyup uymadığını belirlemek için kullanılacaktır. Bu tür bir denetim, en az yedi (7) gün önceden bildirimde bulunularak Dağıtımcının ofislerinde normal iş saatleri içinde ve Dağıtımcının normal ticari faaliyetlerine makul olmayan biçimde müdahale edilmeyecek şekilde gerçekleştirilecektir. 

Dağıtımcının bu anlaşmayla ilgili herhangi bir sorusu varsa ya da Dağıtımcı Adobe’den herhangi bir bilgi almak istiyorsa, lütfen http://www.adobe.com/tr adresinde Adobe müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Flash, Adobe Acrobat Reader DC, Shockwave ve Xtras Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated şirketinin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

EK A (nihai anlaşmada ürüne özel olacaktır)

1. Adobe Acrobat Reader DC

1.1 Dağıtılacak Adobe Yazılımı

1.2 Lisans Sahibinin Ürün veya Hizmet Tanımı

1.3 Yetkili İşletim Sistemleri ve platformlar

1.4 Kaç son kullanıcıya dağıtım yapacaksınız?

1.5 Adobe Yazılımını nasıl dağıtmayı düşünüyorsunuz?

1.6 Yürürlük tarihi

2. Adobe Flash Player ve Adobe Shockwave Player

2.1 Dağıtılacak Adobe Yazılımı

2.2 Lisans Sahibinin Ürün veya Hizmet Tanımı

2.3 Yetkili İşletim Sistemleri ve platformlar

2.4 Kaç son kullanıcıya dağıtım yapacaksınız?

2.5 Adobe Yazılımını nasıl dağıtmayı düşünüyorsunuz?

2.6 Yürürlük tarihi

3. Adobe AIR

3.1 Dağıtılacak Adobe Yazılımı

3.2 Dağıtımcının Ürün veya Hizmet Tanımı

3.3 Yetkili İşletim Sistemleri ve platformlar

3.4 Kaç son kullanıcıya dağıtım yapacaksınız?

3.5 İzin verilen dağıtım şekli

3.6 Yürürlük tarihi

PlatformClients_PC_WWDistribution-tr_TR-20150312_0922