Новий підхід до тегів і забезпечення якості обслуговування

Найважливішим у керуванні тегами є не теги. Найважливішим є користувацький досвід.
Для створення користувацького досвіду компанії використовують велику екосистему технологій маркетингу. У середньому сайт компанії використовує 20 різних технологій маркетингу.
Для розгортання цих технологій розробники вставляють рядки коду JavaScript, який називають тегами, на кожній веб-сторінці, де треба розгорнути відповідну технологію. Ці теги не лише дозволяють активувати потрібну технологію, а й забезпечують передачу даних між технологіями, створюючи більш узгоджений користувацький досвід.
Уявіть собі, що веб-сторінка складається з трьох шарів. Нижній шар містить технології, які забезпечують роботу цієї сторінки. Середній шар містить дані, створені цими технологіями. А верхній шар забезпечує користувацький досвід – те, що бачать й із чим взаємодіють відвідувачі сторінки.
Усі ці шари пов’язані між собою; для створення якісного користувацького досвіду вони мають працювати разом. Саме тут допомагають теги. Раніше багато компаній вважали, що процес керування тегами обмежується шаром технологій – просто фрагментів коду HTML і JavaScript – та має за мету виключно встановлення технологій на веб-сторінках. Але для створення користувацького досвіду, який насправді взаємодіє з клієнтами, усі ці технології мають не просто працювати, вони мають працювати разом.

Теги дозволяють досягти цього ефекту, з’єднуючи шари для передачі даних між технологіями, і зрештою впливаючи на користувацький досвід. Але навіть за наявності екосистеми інтернет-технологій, яка постійно змінюється й розвивається, системам керування тегами доводиться інтенсивно працювати. Диспетчери тегів першого покоління не призначені для обслуговування цієї нової динамічної екосистеми. Зрештою ця проблема призводить до руйнування користувацького досвіду.
роздільник

Проблеми з диспетчерами тегів першого покоління

Кількість інтернет-технологій забезпечення якісного обслуговування клієнтів швидко зростала: якщо в 2011 році їх було близько 150, на сьогодні їх кількість перевищує 5 тисяч. Беручи до уваги дедалі активніше впровадження нових технологій підприємцями, компаніям треба забезпечити максимальну гнучкість для розгортання потрібних технологій і створення найкращого користувацького досвіду.
Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів ці технології не можуть працювати окремо, оскільки цінні дані клієнтів, отримані однією технологією, не впливатимуть на функціонування інших технологій – або функціонування однієї технології може не відповідати функціонуванню іншої. Зрештою компаніям буде важко створити користувацький досвід одного клієнта одразу для кількох технологій маркетингу.
Шаблони тегів дозволяють менш обізнаним у технічному плані користувачам на базовому рівні розгортати й налаштовувати маркетингові технології, не змінюючи жодного рядка коду. Це досягається за допомогою користувацького інтерфейсу, що запитує фрагменти інформації, які шаблон перетворює на код JavaScript і додає до коду веб-сторінки.

Перші системи керування тегами з’явилися на ринку на початку 2000-х, коли на сайтах компаній використовувалося в середньому дві технології. Зазвичай ці дві технології працювали незалежно одна від одної. Сьогодні на сайтах компаній розгорнуто в середньому 20 технологій; часто одна підгрупа цих технологій залежить від іншої. Диспетчери тегів на основі шаблонів не здатні підтримувати складні взаємозалежні технології, які використовуються сьогодні, оскільки неспроможні створювати такі інтеграції. Найбільш кваліфікованими фахівцями для керування інтеграцією з технологією маркетингу є працівники компанії-постачальника цієї технології маркетингу, а не диспетчера тегів. Диспетчери тегів першого покоління перетворилися на універсальні інструменти, не здатні створювати інтегровані рішення з розширеними можливостями для задоволення сьогоденних – і, зрозуміло, майбутніх – потреб компаній.
Диспетчери тегів першого покоління на базі закритої архітектури не здатні забезпечити підтримку й масштабування відповідно до потреб створення користувацького досвіду компаній, для яких користувацький досвід є пріоритетним напрямком. Така ситуація склалася з таких причин:
 • Компанії покладаються на екосистему технологій для вирішення своїх задач, бо ці задачі є дуже складними. Основна задача диспетчерів тегів першого покоління полягала в підтримці шаблонів, а не в створенні інноваційних рішень проблем майбутнього.
 • Компанії очікують, що їхні рекламні технології та технології маркетингу працюватимуть разом, але диспетчери тегів першого покоління забезпечують лише поверхневу інтеграцію, яка не дозволяє цим технологіям ефективно взаємодіяти для задоволення потреб користувача.

 

 

 

 

роздільник

Визначення систем керування тегами нового покоління

Для задоволення сучасних вимог до користувацького досвіду потрібен диспетчер тегів нового типу. Диспетчер тегів, який дозволяє змінювати характер взаємодії з клієнтом залежно від дій клієнта. Який надає постачальникам технологій маркетингу можливість упровадження інновацій у зручний для них спосіб. Системи керування тегами нового покоління здатні на це завдяки трьом ключовим особливостям.
1. Відкрита й розрахована на довгострокову перспективу архітектура, яка забезпечує максимальну гнучкість.
Беручи до уваги швидкий розвиток технологій маркетингу, диспетчери тегів першого покоління на основі шаблонів просто не розраховані на довгострокову перспективу. Диспетчери тегів нового покоління надають постачальникам технологій маркетингу можливість самостійно створювати, організовувати й оновлювати інтегровані рішення. Завдяки такому підходу розробник технології має в розпорядженні складні інтегровані рішення й не повинен доручати інтеграцію диспетчерам тегів. Ця архітектура дозволяє забезпечувати компанії розрахованими на довгострокову перспективу гнучкими й часто оновлюваними рішеннями, що навіть передбачають можливість персоналізації. Такий рівень підтримки здатна забезпечити лише відкрита архітектура.
2. Уніфіковані технології маркетингу для покращення користувацького досвіду.
Інтеграція, створена диспетчерами тегів першого покоління, є поверхневою. Крім того, така інтеграція зазвичай передбачає можливість налаштування лише для технологій. Але інтеграції нового покоління дозволяють постачальникам технологій маркетингу додавати нові функції просто до диспетчера тегів.
Наприклад, компанія, яка пропонує відеопрогравач, може створити інтегроване рішення, яке додає до параметрів диспетчера тегів нові дії, події, умови або навіть дані. Для відеопрогравача можуть бути доступними такі елементи:
 • Дії – відтворення, пауза, збільшення буферного часу.
 • Події – відтворення, зупинка й закриття вікна.
 • Умови – швидкість з’єднання й роздільна здатність.
 • Дані – назва відео й тривалість відео.
Надання тисячам постачальникам технологій маркетингу можливості розширення базових функцій користувацького інтерфейсу диспетчера тегів дозволить уніфікувати ці технології маркетингу й таким чином краще підготувати компанії до синхронізації та створення користувацького досвіду для різних технологій.
3. Автоматизоване розгортання технологій для прискореного отримання результатів.
Системи керування тегами нового покоління використовують відкриті API. Ці API дозволяють агенціям і компаніям автоматизувати навіть найскладніші операції розгортання технологій.
Наприклад, уявіть компанію, якій належать кілька брендів. Для кожного бренда створено окремий сайт, де розгорнуто такі технології:
 • Adobe Analytics;
 • Google Analytics;
 • Adobe Target;
 • Adobe Audience Manager;
 • Oracle BlueKai;
 • ForeSee;
 • [24] 7;
 • і ще 10 інших технологій
Диспетчери тегів першого покоління змушують компанії повторювати розгортання кожної із цих технологій уручну. Здійснення розгортання кожної технології окремо на кожному сайті може бути трудомістким і потребує багато часу. Інтеграція цих технологій може виявитися ще складнішою.
Диспетчери тегів нового покоління, повністю побудовані на API, дозволяють компаніям створити сценарій, який використовуватиме можливості API диспетчера тегів для розгортання цих технологій, реєстрації потрібних даних, передачі цих даних між технологіями й навіть створення спільних правил для користувацького досвіду для всіх технологій програмними засобами. Таким чином, процес, який тривав кілька годин, днів, тижнів або місяців у разі використання диспетчерів тегів першого покоління, тепер триватиме лише кілька секунд.
роздільник

Не зациклюйтеся на тегах, почніть створювати користувацький досвід.

Керування тегами традиційно вважалося лише засобом – способом керувати тегами, необхідними для активації різних технологій на всьому сайті. Сьогодні найважливішим у керуванні тегами є не теги, а уніфікація даних і технологій для створення якісного користувацького досвіду.
 
Правильний вибір системи керування тегами є надзвичайно важливим для створення неперевершеного користувацького досвіду. Диспетчери тегів нового покоління сприяють якісному користувацькому досвіду, полегшуючи створення такого досвіду фахівцями з маркетингу. Launch від Adobe є єдиною системою керування тегами нового покоління на ринку. Вона створена на основі хмарної платформи Adobe і допомагає фахівцям із маркетингу виконувати такі дії:
 
 • Розгортати й налаштовувати технології Adobe і сторонніх розробників.
 • Уніфікувати використання технологій Adobe і сторонніх розробників у створенні користувацького досвіду.
 • Збирати й передавати цінні дані користувачів.
 
Додаткову інформацію про повністю відкриту й розширювану систему керування тегами нового покоління від Adobe можна знайти на сторінці www.adobe.com/ua/enterprise/cloud-platform/launch.html.
роздільник