Tính năng mới trong Creative Cloud.

Tạo nhanh hơn với các tính năng AI mới trong Illustrator, Premiere Pro và Lightroom. Cộng tác với Chia sẻ để Đánh giá trong Photoshop và Illustrator. Tạo nội dung nổi bật một cách nhanh chóng với Adobe Express. Và thiết kế cho tương lai bằng các công cụ 3D mới.

Creative Cloud dành cho:

Tất cả mọi người đều có thể thực hiện. Photoshop.

Làm mờ. Tạo lớp. Thêm màu. Hoán đổi. Kết hợp. Hòa trộn. Với Photoshop, tất cả mọi người đều có thể thực hiện.

Đưa những bức ảnh của bạn lên một tầm cao mới.

Gói Creative Cloud Photography.

Hoàn thành công việc với Acrobat.

Chỉnh sửa, chia sẻ và thêm chữ ký điện tử cho tất cả các tệp PDF của bạn – tất cả ở cùng một nơi.