Adobe Acrobat Pro

Các công cụ PDF tốt nhất hiện nay là các công cụ được kết nối nhiều nhất.

Acrobat với các dịch vụ Document Cloud là giải pháp PDF hoàn chỉnh nhất cho thế giới đa thiết bị hiện nay. Sản phẩm này kết nối bạn với các tài liệu, nhóm và công cụ PDF yêu thích nhất của bạn. Bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi và hợp tác dễ dàng trên bất kỳ thiết bị nào.

Adobe Acrobat Pro

Các công cụ PDF tốt nhất hiện nay là các công cụ được kết nối nhiều nhất.

Acrobat với các dịch vụ Document Cloud là giải pháp PDF hoàn chỉnh nhất cho thế giới đa thiết bị hiện nay. Sản phẩm này kết nối bạn với các tài liệu, nhóm và công cụ PDF yêu thích nhất của bạn. Bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi và hợp tác dễ dàng trên bất kỳ thiết bị nào.

Cộng tác dễ dàng

Vì làm việc nhóm sẽ thúc đẩy sự sáng tạo.

 

Cộng tác an toàn với các nhóm sáng tạo, khách hàng và đại lý cả bên trong và bên ngoài tường lửa, trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Bạn có thể chuyển một tệp InDesign hoặc Illustrator thành tệp PDF dễ chia sẻ, gửi đến nhiều người xem xét và thu thập nhận xét trực tuyến trong một tệp duy nhất.

Cộng tác dễ dàng

Vì làm việc nhóm sẽ thúc đẩy sự sáng tạo.

 

Cộng tác an toàn với các nhóm sáng tạo, khách hàng và đại lý cả bên trong và bên ngoài tường lửa, trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Bạn có thể chuyển một tệp InDesign hoặc Illustrator thành tệp PDF dễ chia sẻ, gửi đến nhiều người xem xét và thu thập nhận xét trực tuyến trong một tệp duy nhất.

 

Làm việc nhóm sẽ thúc đẩy sự sáng tạo
Các công cụ PDF

Các công cụ PDF tốt nhất

Các công cụ tốt nhất không ngừng được cải thiện.

 

Hai mươi lăm năm trước, chúng tôi đã tạo ra PDF. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Chúng tôi liên tục cải tiến và đem lại các công nghệ xử lý tài liệu tiên tiến, cho phép những người sáng tạo chia sẻ sản phẩm của họ. Có được cách tốt nhất để tạo, chỉnh sửa, kết hợp và truy cập các tệp PDF trên mọi thiết bị.

 

Các công cụ PDF tốt nhất

Các công cụ tốt nhất không ngừng được cải thiện.

 

Hai mươi lăm năm trước, chúng tôi đã tạo ra PDF. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Chúng tôi liên tục cải tiến và đem lại các công nghệ xử lý tài liệu tiên tiến, cho phép những người sáng tạo chia sẻ sản phẩm của họ. Có được cách tốt nhất để tạo, chỉnh sửa, kết hợp và truy cập các tệp PDF trên mọi thiết bị.

 

Chữ ký điện tử

Duy trì hoạt động kinh doanh và mạch sáng tạo.

 

Lưu trữ trực tuyến các hợp đồng, đề xuất và bản giới thiệu sáng tạo một cách an toàn, để bạn có thể truy cập trên mọi kỳ thiết bị. Với giải pháp chữ ký điện tử của chúng tôi, bạn có thể nhận phê duyệt có tính ràng buộc về mặt pháp lý trên những tài liệu hỗ trợ cho quy trình sáng tạo, bao gồm cả các Thỏa thuận bảo mật (NDA) và hợp đồng nhà cung cấp.

Chữ ký điện tử

Duy trì hoạt động kinh doanh và mạch sáng tạo.

 

Lưu trữ trực tuyến các hợp đồng, đề xuất và bản giới thiệu sáng tạo một cách an toàn, để bạn có thể truy cập trên mọi kỳ thiết bị. Với giải pháp chữ ký điện tử của chúng tôi, bạn có thể nhận phê duyệt có tính ràng buộc về mặt pháp lý trên những tài liệu hỗ trợ cho quy trình sáng tạo, bao gồm cả các Thỏa thuận bảo mật (NDA) và hợp đồng nhà cung cấp.

ký kết bằng điện thoại


Chọn gói Acrobat phù hợp với bạn.

Acrobat Pro

Giải pháp PDF hoàn chỉnh cho máy tính để bàn, ứng dụng di động Acrobat Reader và các dịch vụ Document Cloud.

US$
14
. 99

/tháng

US$14.99

Cần cam kết duy trì hàng năm. Dành cho Windows và Mac.


Creative Cloud All Apps

Acrobat Pro và hơn 20 ứng dụng, trong đó có Photoshop, Illustrator, Premiere Pro và InDesign.                    

US$
52
. 99

/tháng

US$52.99

Adobe Acrobat Reader

Xem, in và thêm chú thích vào tài liệu PDF.                                      

MIỄN PHÍ


Bạn có thắc mắc? Hãy trò chuyện cùng chúng tôi.
Bạn có thắc mắc? Hãy trò chuyện cùng chúng tôi.