Adobe Acrobat

Xóa trang khỏi tệp PDF. Dễ dàng.

Tìm hiểu cách nhanh chóng xóa trang PDF không còn cần thiết và sau đó lưu tài liệu PDF thành một tệp mới.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Xem video

Xóa các trang PDF trong tệp và đưa cho đồng nghiệp một tài liệu được sắp xếp hoàn hảo. Bất kể đang ở đâu, Adobe Acrobat đều giúp bạn dễ dàng xóa, thêm và sắp xếp các trang trong tệp PDF.

Trích xuất trang.

Kéo chuỗi trang liên tiếp từ một tệp PDF và đặt vào một tệp PDF hiện có hoặc tệp PDF mới – giống như sao chép và dán toàn bộ các trang, chỉ với một vài lần nhấp chuột.

Easy extraction

Sắp xếp các trang.

Kéo và thả một tệp mới trong dạng xem hình thu nhỏ của PDF. Sau đó, sắp xếp lại các trang để tùy chỉnh tệp đúng như bạn muốn.

Work anywhere.

Làm việc ở mọi nơi.

Xóa và sắp xếp các trang PDF và xem trực tuyến bất kỳ tệp PDF nào từ mọi trình duyệt trên mọi thiết bị với ứng dụng Acrobat Reader trên thiết bị di động.

Cách xóa trang trong tệp PDF:

 • Chọn tệp và mở PDF trong Acrobat.
 • Chọn công cụ "Sắp xếp các trang":
  Chọn "Công cụ" > "Sắp xếp các trang". Hoặc chọn "Sắp xếp các trang" từ bảng bên phải.
 • Chọn trang cần xóa:
  Nhấp vào hình thu nhỏ trang của bất kỳ một hay nhiều trang bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào biểu tượng "Xóa" để xóa trang hoặc các trang đó khỏi tệp.
 • Áp dụng thay đổi:
  Sau khi nhấp vào biểu tượng "Xóa", nhấp vào "OK" để áp dụng thay đổi và xóa trang.
 • Lưu tệp:
  Chọn thư mục cho tệp xuất hoặc nhấp vào "Chọn thư mục khác" và điều hướng đến thư mục thích hợp. Đặt tên cho tệp và nhấp vào "Lưu".

Thử dùng sản phẩm

Sử dụng công cụ trực tuyến tiện dụng của chúng tôi để xóa ngay các trang không cần thiết khỏi tài liệu và lưu lại tệp – ngay từ trình duyệt.

Xóa trang ngay

Chọn gói Acrobat phù hợp với bạn.

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/pricing-pods/standard-pro-know