Adobe Acrobat

Cách bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu.

Sau đây là cách đơn giản để khóa tệp mà không làm giảm năng suất.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Nếu đang làm việc với thông tin nhạy cảm, bạn phải bảo vệ thông tin đó. Tìm hiểu cách mã hóa dễ dàng bằng mật khẩu và áp dụng cấp phép đối với tệp PDF để ngăn chặn hành vi sao chép, thay đổi hoặc in tệp PDF của bạn.

Secure files from your Office applications.

Bảo vệ tệp từ ứng dụng Office của bạn.

Đảm bảo người khác không sao chép hoặc chỉnh sửa tài liệu PDF của bạn bằng cách hạn chế cụ thể việc chỉnh sửa trong Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint.

Add a password to your PDF file.

Thêm mật khẩu cho tệp PDF của bạn.

Ngăn chặn hành vi truy cập trái phép đối với các tệp PDF của bạn bằng cách mã hóa tệp với chứng chỉ hoặc mật khẩu mà người nhận phải nhập trước khi có thể mở hoặc xem tệp.

Customize your protection.

Tùy chỉnh cách bảo vệ của bạn.

Áp dụng các biện pháp bảo vệ cho tệp PDF với thao tác "Xuất bản thông tin nhạy cảm" trong Acrobat Pro. Bạn có thể che nội dung, bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu và lưu tệp với các hạn chế chỉnh sửa và sao chép được áp dụng tự động.

Simplify document security for your team.

Đơn giản hóa việc bảo mật tài liệu cho nhóm của bạn.

Xây dựng các chính sách bảo mật tùy chỉnh để giúp mọi người luôn áp dụng biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu và cấp phép cho tệp PDF theo cùng một cách thức.

Cách thêm mật khẩu và cấp phép cho tệp PDF:

  1. Mở tệp trong Acrobat và chọn "Công cụ" > "Bảo vệ".
  2. Chọn cách bạn muốn áp dụng để hạn chế chỉnh sửa: bằng mật khẩu hay mã hóa tệp với chứng chỉ hoặc mật khẩu.
  3. Đặt mật khẩu hoặc thiết lập phương pháp bảo mật như mong muốn.
  4. Nhấp vào "OK" và sau đó nhấp vào "Lưu".

Thử dùng sản phẩm

Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi để áp dụng mật khẩu hoặc cấp phép cho tệp PDF của bạn. Công cụ này cho phép bạn dễ dàng ngăn chặn người khác mở hoặc chỉnh sửa thông tin nhạy cảm. Bạn có thể thực hiện ngay bây giờ, ngay từ trình duyệt của bạn.

Bảo vệ tệp PDF của bạn ngay

Chọn gói Acrobat phù hợp với bạn.

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/pricing-pods/standard-pro-know