Adobe Acrobat

Cách bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu.

 

Sau đây là cách đơn giản để khóa tệp mà không làm giảm năng suất. 

 

Adobe Acrobat

Cách bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu.

 

Sau đây là cách đơn giản để khóa tệp mà không làm giảm năng suất. 

 


Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Nếu đang làm việc với thông tin nhạy cảm, bạn phải bảo vệ thông tin đó. Tìm hiểu cách mã hóa dễ dàng bằng mật khẩu và áp dụng cấp phép đối với tệp PDF để ngăn chặn hành vi sao chép, thay đổi hoặc in tệp PDF của bạn.

Nếu đang làm việc với thông tin nhạy cảm, bạn phải bảo vệ thông tin đó. Tìm hiểu cách mã hóa dễ dàng bằng mật khẩu và áp dụng cấp phép đối với tệp PDF để ngăn chặn hành vi sao chép, thay đổi hoặc in tệp PDF của bạn.

Bảo vệ tệp từ ứng dụng Office của bạn.

Bảo vệ tệp từ ứng dụng Office của bạn.


Đảm bảo người khác không sao chép hoặc chỉnh sửa tài liệu PDF của bạn bằng cách hạn chế cụ thể việc chỉnh sửa trong Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint.

Thêm mật khẩu cho tệp PDF của bạn.

Thêm mật khẩu cho tệp PDF của bạn.


Ngăn chặn hành vi truy cập trái phép đối với các tệp PDF của bạn bằng cách mã hóa tệp với chứng chỉ hoặc mật khẩu mà người nhận phải nhập trước khi có thể mở hoặc xem tệp.

Tùy chỉnh cách bảo vệ của bạn.

Tùy chỉnh cách bảo vệ của bạn.


Áp dụng các biện pháp bảo vệ cho tệp PDF với thao tác "Xuất bản thông tin nhạy cảm" trong Acrobat Pro. Bạn có thể che nội dung, bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu và lưu tệp với các hạn chế chỉnh sửa và sao chép được áp dụng tự động.

Đơn giản hóa việc bảo mật tài liệu cho nhóm của bạn.

Đơn giản hóa việc bảo mật tài liệu cho nhóm của bạn.


Xây dựng các chính sách bảo mật tùy chỉnh để giúp mọi người luôn áp dụng biện pháp bảo vệ bằng mật khẩu và cấp phép cho tệp PDF theo cùng một cách thức.

Cách thêm mật khẩu và cấp phép cho tệp PDF:


  1. Mở tệp trong Acrobat và chọn “Công cụ” > “Bảo vệ”.

  2. Chọn cách bạn muốn áp dụng để hạn chế chỉnh sửa: bằng mật khẩu hay mã hóa tệp với chứng chỉ hoặc mật khẩu.

  3. Đặt mật khẩu hoặc thiết lập phương pháp bảo mật như mong muốn.

  4. Nhấp vào “OK” và sau đó nhấp vào “Lưu”.
Các tính năng có liên quan

Dùng thử ứng dụng

 

Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi để áp dụng mật khẩu hoặc cấp phép cho tệp PDF của bạn. Công cụ này cho phép bạn dễ dàng ngăn chặn người khác mở hoặc chỉnh sửa thông tin nhạy cảm. Bạn có thể thực hiện ngay bây giờ, ngay từ trình duyệt của bạn.

 

Dùng thử ứng dụng

 

Sử dụng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi để áp dụng mật khẩu hoặc cấp phép cho tệp PDF của bạn. Công cụ này cho phép bạn dễ dàng ngăn chặn người khác mở hoặc chỉnh sửa thông tin nhạy cảm. Bạn có thể thực hiện ngay bây giờ, ngay từ trình duyệt của bạn.

 

Chọn gói Acrobat phù hợp với bạn.

   

Acrobat Standard

Tạo, chỉnh sửa và ký tệp PDF một cách đáng tin cậy                                                                                        

US$
12
. 99

/tháng

US$12.99

Cần cam kết duy trì hàng năm. Chỉ dành cho Windows.


Acrobat Standard

Tạo, chỉnh sửa và ký tệp PDF một cách đáng tin cậy                                                                                        

US$
12
. 99

/tháng

US$12.99

Cần cam kết duy trì hàng năm. Chỉ dành cho Windows.


Giá trị tốt nhất

Acrobat Pro

Giải pháp hoàn chỉnh trên mọi thiết bị.                                                

US$19.99/tháng
US$19.99

Cần cam kết duy trì hàng năm. Dành cho Windows và Mac.


Giá trị tốt nhất

Acrobat Pro

Giải pháp hoàn chỉnh trên mọi thiết bị.                                                

US$19.99/tháng
US$19.99

Cần cam kết duy trì hàng năm. Dành cho Windows và Mac.


Bạn muốn biết thêm?

Chuyên gia về Acrobat của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Bạn có thắc mắc? Hãy trò chuyện cùng chúng tôi.
chat_icon

Bạn đang tìm kiếm Acrobat Reader?

Có sẵn Giấy phép nhóm.  Tìm hiểu thêm