Làm tốt nhất công việc trực tuyến của bạn với Adobe Acrobat


Chuyển đổi tệp sang PDF, nén tài liệu PDF, chia sẻ và lưu trữ tệp với Adobe Acrobat Pro.

Làm tốt nhất công việc trực tuyến của bạn với Adobe Acrobat


Chuyển đổi tệp sang PDF, nén tài liệu PDF, chia sẻ và lưu trữ tệp với Adobe Acrobat Pro.

Tạo nên những sản phẩm tuyệt vời từ mọi nơi

Adobe đã phát minh ra định dạng PDF. Vì vậy, khi sử dụng các công cụ chuyển đổi PDF trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể tin tưởng rằng mình sẽ nhận được kết quả chất lượng cao nhất.

Dùng thử các công cụ Acrobat PDF trực tuyến này

Chuyển đổi từ PDF

PDF sang Word

PDF sang Word

PDF sang JPG

PDF sang JPG

PDF sang Excel

PDF sang Excel

PDF sang PPT

PDF sang PPT

 Chuyển đổi sang PDF

Word sang PDF

Word sang PDF

JPG sang PDF

JPG sang PDF

Excel sang PDF

Excel sang PDF

PPT sang PDF

PPT sang PDF

Chuyển đổi sang PDF

Giảm kích thước tệp

Nén PDF

Chỉnh sửa tài liệu PDF

Chỉnh sửa tài liệu PDF

Hợp nhất các tệp PDF

Tách tệp PDF

Xóa trang PDF

Xóa trang PDF

Xoay trang PDF

Xoay trang PDF

Sắp xếp lại các trang PDF

Sắp xếp lại các trang PDF

Trích xuất trang PDF

Chèn trang PDF

Ký & Bảo vệ

Điền và ký

Yêu cầu chữ ký

Bảo vệ tệp PDF

Dùng thử các công cụ Acrobat PDF trực tuyến này

PDF sang Word

PDF sang JPG

PDF sang Excel

PDF sang PPT

Word sang PDF

JPG sang PDF

Excel sang PDF

PPT sang PDF

Chuyển đổi sang PDF

Nén PDF

Chỉnh sửa tài liệu PDF

Hợp nhất các tệp PDF

Tách tệp PDF

Xóa trang PDF

Xoay trang PDF

Sắp xếp lại các trang PDF

Trích xuất trang PDF

Chèn trang PDF

Điền và ký

Yêu cầu chữ ký

Bảo vệ tệp PDF