Sắp xếp lại các trang trong PDF

Sắp xếp lại các trang PDF

Di chuyển các trang trong tệp PDF thật dễ dàng với công cụ trực tuyến Adobe Acrobat. Chỉ cần tải lên một tệp và đăng nhập để sắp xếp tệp PDF đó. Sau đó tải xuống hoặc chia sẻ tệp đã tải lên của bạn.

Xóa và xoay các trang PDF

Xóa và xoay các trang PDF

Bạn có thể xóa trang PDF và thậm chí xoay trang sang chế độ dọc hoặc ngang. Công cụ sắp xếp PDF trực tuyến của chúng tôi giúp bạn kiểm soát được nội dung.

Tin tưởng PDF

Các tệp PDF mà bạn có thể tin tưởng

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Khi sử dụng công cụ trực tuyến của Acrobat để sắp xếp lại các trang PDF, bạn có thể nhanh chóng thiết lập tệp hoàn hảo bằng bất kỳ trình duyệt web nào.

Dễ dàng sử dụng PDF

Dễ dàng sắp xếp các tệp PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để xoay, xóa hoặc sắp xếp lại các trang trong một tệp PDF: Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp sang PDF.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần chuyển đổi, sắp xếp, hợp nhất, ký tên và chia sẻ các tệp? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ trực tuyến.

những công cụ tốt nhất với Adobe

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Adobe đã sáng chế ra PDF. Quay lại sau để sắp xếp nhiều tệp PDF hơn. Hoặc đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.