Tách thành hai tệp PDF

Tách tệp PDF thành nhiều tệp

Bạn cần tách một tệp PDF lớn thành nhiều tệp nhỏ hơn? Công cụ tách tệp PDF trực tuyến của Adobe Acrobat sẽ giúp bạn thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

Trích xuất trang PDF

Trích xuất các trang bạn cần

Công cụ tách Acrobat PDF cho phép bạn nhanh chóng tách các trang PDF thành nhiều tệp. Thêm các đường phân cách để chỉ định các chuỗi trang liên tiếp cụ thể.

Các công cụ PDF trực tuyến tốt nhất

Công cụ trực tuyến tốt nhất để tách tệp PDF

Adobe đã sáng chế ra định dạng tệp PDF. Dùng thử các công cụ trực tuyến có chất lượng cao nhất để tách các tệp PDF và duy trì công việc của bạn từ bất kỳ đâu.

Làm việc từ mọi nơi

Làm việc bất kể bạn ở đâu

Các dịch vụ trực tuyến của Acrobat cho phép bạn tạo, kết hợp, sắp xếp và ký các tệp PDF từ bất kỳ đâu.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Bạn cần thêm sức mạnh của PDF? Hãy đăng ký Adobe Acrobat PDF Pack để nhận bộ công cụ bạn có thể sử dụng trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trực tuyến.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Có được những công cụ tốt nhất với Adobe

Sử dụng các công cụ trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.