Admin console on a laptop

Bảo vệ nội dung.
Nâng tầm năng lực nhân viên.

Chúng tôi đã xây dựng Creative Cloud cho doanh nghiệp để bảo vệ tài nguyên sáng tạo và dữ liệu của công ty bạn. Và chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng cấp phép và quản lý thông qua Adobe Admin Console.

Đọc thông tin tổng quan về bảo mật của chúng tôi

Lợi ích to lớn cho doanh nghiệp lớn.

Quickly deploy the software creative teams need.

Triển khai nhanh chóng phần mềm mà đội ngũ sáng tạo cần.

Easily manage licenses all across the globe.

Dễ dàng quản lý giấy phép trên toàn thế giới.

Give designers the freedom to work from anywhere.

Cho phép các nhà thiết kế tự do làm việc từ bất kỳ nơi nào.

Access one-on-one expert technical support 24/7.

Được hỗ trợ kỹ thuật một đối một với chuyên gia 24/7.

#F89AA8

Havas logo

"Adobe Creative Cloud cho doanh nghiệp cung cấp cho chúng tôi sự kết hợp mạnh mẽ giữa quyền kiểm soát và sự tự do sáng tạo. Thông qua việc tạo điều kiện để có thể quản lý và triển khai phần mềm hiệu quả hơn, chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhóm sáng tạo và CNTT công cụ và thời gian để thử nghiệm nhiều hơn”.

Jeff Marshall, Phó CIO toàn cầu, HAVAS Bắc Mỹ

Đọc câu chuyện

Decorative background

An tâm khi bạn nắm quyền chủ động.

Your security is our priority.

Bảo mật dữ liệu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Bảo vệ nội dung, dữ liệu và tổ chức an toàn tuyệt đối với các quy trình và biện pháp kiểm soát bảo mật hàng đầu tích hợp sẵn trong mọi ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud. Nội dung lưu trữ được mã hóa. Bộ phận CNTT có thể kiểm soát quyền truy cập tài nguyên được chia sẻ. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu với quy trình khóa bằng mật khẩu và Federated ID với đăng nhập một lần.

Tìm hiểu thêm

Một nơi để quản lý mọi thứ. Admin Console.

Bất kể bạn cần cung cấp phần mềm, theo dõi giấy phép hay thêm hoặc gán lại quyền sử dụng, Admin Console đều giúp bạn thực hiện mọi thứ một cách dễ dàng. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát những người dùng và nhóm nào được truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud. Bạn cũng có thể theo dõi các giấy phép Document Cloud và Experience Cloud của mình trong giao diện duy nhất này.

Xem video

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/deploy-and-manage-admin#admin-console | One place to manage it all. The Admin Console. | :play-medium
#F5F5F5

Cung cấp cho mọi người những gì họ muốn với Giấy phép theo tên người dùng.

Giờ đây, bộ phận CNTT có thể dễ dàng thêm và xóa giấy phép sản phẩm cho bất kỳ cá nhân nào, vào bất cứ lúc nào. Thay vì theo dõi máy móc, bạn có thể tập trung vào con người và quản lý giấy phép cho Creative Cloud, Adobe Stock và Document Cloud.

Quản lý giấy phép với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Named User License Migration Guide

Hướng dẫn di chuyển giấy phép người dùng theo tên

Xem hướng dẫn

Webinar: Named User Deployment

Hội thảo trực tuyến: Triển khai người dùng theo tên

Xem ngay

Self-guided courses

Các khóa học tự hướng dẫn

Tìm hiểu cách triển khai giấy phép người dùng đã ghi tên.

Đăng ký ngay

Decorative background

Creative Cloud cho doanh nghiệp

Dành cho người sáng tạo. Nâng tầm cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/horizontal-cards