Bảo vệ nội dung của bạn.

Trao quyền cho nhân sự của bạn.

Chúng tôi đã xây dựng Creative Cloud dành cho doanh nghiệp để bảo vệ tài nguyên sáng tạo và dữ liệu của công ty bạn. Và chúng tôi đã đơn giản hóa quy trình cấp phép và quản lý giấy phép thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Adobe.

Những lợi ích lớn dành cho doanh nghiệp lớn.

Triển khai nhanh chóng phần mềm mà đội ngũ sáng tạo cần.

Triển khai nhanh chóng phần mềm mà đội ngũ sáng tạo cần.

Dễ dàng quản lý giấy phép trên toàn thế giới.

Dễ dàng quản lý giấy phép trên toàn thế giới.

Cho phép các nhà thiết kế tự do làm việc từ bất kỳ nơi nào.

Cho phép các nhà thiết kế tự do làm việc từ bất kỳ nơi nào.

Được hỗ trợ kỹ thuật một đối một với chuyên gia 24/7.

Được hỗ trợ kỹ thuật một đối một với chuyên gia 24/7.

Logo Havas

“Adobe Creative Cloud dành cho doanh nghiệp đem lại cho chúng tôi sự kết hợp mạnh mẽ giữa kiểm soát và tự do. Thông qua việc tạo điều kiện để có thể quản lý và triển khai phần mềm hiệu quả hơn, chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhóm sáng tạo và CNTT công cụ và thời gian để thử nghiệm nhiều hơn”.

Jeff Marshall, Phó CIO toàn cầu, HAVAS Bắc Mỹ

Havas

Yên tâm khi bạn nắm quyền kiểm soát.

Sự bảo mật của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Sự bảo mật của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Bảo vệ nội dung, dữ liệu và tổ chức của bạn với các quy trình bảo mật và biện pháp kiểm soát đầu ngành được tích hợp trong mọi ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud thông qua Adobe Creative Cloud dành cho doanh nghiệp. Nội dung lưu trữ được mã hóa. Bộ phận CNTT có thể kiểm soát quyền truy cập tài nguyên được chia sẻ. Bước bảo mật đầu tiên là quy trình khóa bằng mật khẩu và ID có liên kết với đăng nhập một lần.

Một nơi để quản lý mọi thứ. Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Cho dù bạn cần cung cấp phần mềm, theo dõi giấy phép hay thêm hoặc chỉ định lại giấy phép, Bảng điều khiển của quản trị viên đều có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn tức thì. Bảng này giúp bạn dễ dàng kiểm soát những người dùng và nhóm nào có quyền truy cập các ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud. Bạn cũng có thể theo dõi các giấy phép Document Cloud và Experience Cloud chỉ trong một giao diện này.

Cung cấp cho mọi người thứ họ muốn với Giấy phép theo tên người dùng.

Giờ đây, bộ phận CNTT có thể dễ dàng thêm và gỡ giấy phép sản phẩm cho bất kỳ cá nhân nào, tại bất kỳ thời điểm nào. Thay vì theo dõi các máy, bạn có thể tập trung vào nhân sự và quản lý giấy phép cho Creative Cloud, Adobe Stock và Document Cloud.

Hướng dẫn di chuyển giấy phép người dùng đã ghi tên

Hướng dẫn di chuyển giấy phép người dùng đã ghi tên

Hội thảo trực tuyến: Triển khai người dùng đã ghi tên

Hội thảo trực tuyến: Triển khai người dùng đã ghi tên

Các khóa học tự hướng dẫn

Các khóa học tự hướng dẫn 

Tìm hiểu cách triển khai giấy phép người dùng đã ghi tên.

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Dành cho những người sáng tạo. Được phát triển cho doanh nghiệp.

Các chương trình mua sắm

Các chương trình mua sắm

Hỗ trợ

Hỗ trợ