Gói và giá cho ứng dụng Creative Cloud và hơn thế nữa.Photography (20 GB)

US$9.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop trên máy tính để bàn và iPad và 20 GB lưu trữ đám mây (sẵn có 1 TB).
So sánh các gói nhiếp ảnh
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Gói Tất cả ứng dụng của Creative Cloud

US$52.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Nhận hơn 20 ứng dụng của Creative Cloud, bao gồm cả Photoshop, Illustrator, Adobe Express, Premiere Pro và Acrobat Pro. (Không bao gồm các ứng dụng Substance 3D.)
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Acrobat Pro

US$19.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Giải pháp PDF hoàn chỉnh để làm việc ở mọi nơi (bao gồm truy cập máy tính để bàn, web và thiết bị di động).
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Photoshop

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Tạo đồ họa, ảnh và nghệ thuật đẹp mắt trên máy tính để bàn và iPad. Đi kèm với Adobe Fresco cho vẽ và hội họa.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Adobe Premiere Pro

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Chỉnh sửa video và phim chuyên nghiệp.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Illustrator

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Sáng tạo thiết kế chính xác, hình minh họa và đồ họa véc-tơ trên máy tính để bàn và iPad.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Adobe Express

US$9.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Nhanh chóng và dễ dàng tạo nội dung nổi bật từ hàng nghìn mẫu (bao gồm truy cập di động và web).
Xem chi tiết về gói & giá


InDesign

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Thiết kế và bố cục trang cho bản in và phương tiện kỹ thuật số.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

After Effects

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Tạo hình đồ họa chuyển động và hiệu ứng hình ảnh cho phim, TV, video và web.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Lightroom (1 TB)

US$9.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Chỉnh sửa, sắp xếp, lưu trữ và chia sẻ ảnh từ mọi nơi.
So sánh các gói nhiếp ảnh
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Audition

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Ghi âm, trộn và khôi phục âm thanh.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Animate

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Thiết kế hoạt ảnh véc-tơ tương tác cho nhiều nền tảng.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Substance 3D Collection

US$49.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Tạo mô hình, tạo họa tiết, kết xuất nội dung và cảnh 3D. Tải xuống 50 nội dung 3D mỗi tháng. (Không có trong Creative Cloud All Apps.)
Xem chi tiết về gói & giá


Tạo kết cấu Substance 3D

US$19.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Tạo, ghi lại và tô màu vật liệu 3D. (Không có trong Creative Cloud All Apps.)
Xem chi tiết về gói & giá


Dreamweaver

US$20.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Thiết kế và phát triển các trang web hiện đại, đáp ứng.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

InCopy

US$4.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Chỉnh sửa văn bản và điều chỉnh bố cục mà không tác động đến thiết kế.
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.

Adobe Stock

US$29.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Truy cập hàng triệu tài nguyên chất lượng cao, miễn phí bản quyền cho dự án sáng tạo tiếp theo của bạn.
Xem chi tiết về gói & giá


Photography (1 TB)

US$19.99

/tháng

Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ.

Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop trên máy tính để bàn và iPad và 1 TB lưu trữ đám mây.
So sánh các gói nhiếp ảnh
Xem chi tiết về gói & giá

Thêm 30 ngày dùng thử miễn phí Adobe Stock.* Thêm bản dùng thử Adobe Stock miễn phí 30 ngày và nhận tối đa 10 nội dung tiêu chuẩn. Hủy bỏ không rủi ro trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc và bạn sẽ không bị tính phí. Trả [[stockprice]] Đăng ký gói theo năm, huỷ trong vòng 14 ngày để được hoàn tiền đầy đủ. sau khi hết thời gian dùng thử.Mua cho nhóm? Quản lý giấy phép dễ sử dụng. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 chuyên trách. Xem tất cả các gói cho doanh nghiệp